Anketa: Bude vývoj ICT v příštím roce zajímavější?

Zástupcům firem působících na českém trhu jsme položili tři otázky ohledně vývoje a trendů, které očekávají v příštím roce.

Anketa: Bude vývoj ICT v příštím roce zajímavější?


Martin Tolar, Microsoft ČRMartin Tolar
ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR

1. Bude zajímavé pozorovat, jak cloud mění charakter a dynamiku byznysu. Stále více firem si bude technologie a software pronajímat, je to mnohem levnější, flexibilnější a pohodlnější, než budovat vlastní infrastrukturu a řešení. Výrazně to usnadňuje vstup na trh a umožňuje malým firmám v globálním měřítku konkurovat velkým. Mohou využívat technologie, které jim byly v minulosti v podstatě nedostupné. Možná prožíváme období, kdy firmy, které naskočí na vlak nových technologií, ujedou ostatním nevídanou rychlostí. Většina firem také očekává, že budou moci flexibilně kombinovat cloudová s vlastními on-premise řešeními a přesouvat data mezi prostředími.

2. Firmy již zjišťují pozitivní dopady cloudu na způsob práce. Například kancelářské aplikace či podnikové sociální sítě výrazně zkvalitňují a zefektivňují komunikaci a spolupráci ve společnosti i se zákazníky a dodavateli. Dvě třetiny respondentů z řad ekonomicky úspěšných firem uvedlo, že mají díky těmto technologiím spokojenější zákazníky. Díky většímu využití práce z domova také klesnou náklady na kancelářské prostory. Kromě přímých úspor je možné také vyčíslit i zvýšení produktivity.

3. Bezpečnost a ochrana dat jsou klíčové. Dostupnost nástrojů pro průnik zvenku do firemních sítí mění „pravidla hry“ a vytváří nové situace. Další příležitostí pro hackery jsou chytré telefony, kde jsou novými cíli odchytávání transakčních SMS kódů v elektronickém bankovnictví, skrytá volání či nevědomá odesílání SMS na placené služby. Z pohledu firem má nárůst mobility zaměstnanců zásadní bezpečnostní dopady, je třeba vytvořit nové strategie pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat.

Vladimír Karpecki, Minerva ČRVladimír Karpecki
senior consultant, Minerva Česká republika

1. Nepředpokládám žádné revoluční novinky, spíše další prohloubení současných vývojových trendů či dozrávání některých technologií. Očekávám rozsáhlejší využití mobilních klientů na platformách Google Android a Apple iOS pro přístup k podnikovým systémům. Projevit by se měl také výraznější nástup technologií pro rychlý přístup k datům, tedy in memory computing a využití SSD disků.

2. Předpokládám, že půjde o postupný nárůst vyžití. Pravděpodobná však bude určitá opatrnost zákazníků kvůli bezpečnosti dat uložených v cloudu. Tyto obavy byly podpořeny některými událostmi v minulém období, které se sice přímo netýkaly podnikových dat, ale přesto ukázaly na některé zatím nedořešené problémy.

3. Problémy s bezpečností dat se určitě dají očekávat. Jejich význam a hodnota roste, a proto se bude na jedné straně zvyšovat snaha o jejich ochranu a na druhé pak i pokusy o jejich zneužití. Ve firmách poroste zájem o řešení dostupnosti podnikových systémů a zabezpečení dat.

Aleš Pikora, PCSAleš Pikora
ředitel divize DataGuard, PCS

1. Očekávám postupný přesun služeb do cloudu. Už dnes dokáže nabídnout v podstatě cokoli, veškeré služby i prostředky je možné svěřit veřejnému či privátnímu prostoru. Vytváří se stále větší tlak na mobilitu, což přináší i větší potřebu neomezeného sdílení dat. Pohodlí uživatele však opět naráží na požadavky bezpečnosti.

2. Současná ekonomická situace není právě nejpříznivější, a tak se přes jistá bezpečnostní rizika budou cloudová řešení využívat ve větší míře. Přinášejí firmám v první řadě úspory nákladů, a to až v řádu desítek procent. Kromě nižší ceny za softwarové licence může firma ušetřit i na investičních nákladech na pořízení hardwaru a za jeho provoz, na spotřebě elektřiny nebo na pracovním čase zaměstnanců.

3. Do hledáčku cílených útoků a malwaru se stále více dostávají mobilní zařízení, která pronikají do firemního prostředí. Studie společnosti Kaspersky Lab uvádí, že jen jedenáct procent organizací v naší republice zavedlo jejich ochranu. Další problematickou oblastí je zabezpečení dat, a to jak uložených, tak při komunikaci. Očekávám vzestup šifrování, ale i například DLP. Dalšími již dlouho avizovanými útoky jsou napadení kritických bodů infrastruktury – elektráren, finančních center, nemocnic či dopravních systémů. Motivace útočníků může být různá od sabotáže přes peníze až po poškození pověsti

petr Kheil, Samsung Electronics Czech and SlovakPetr Kheil
ředitel divize IT a B2B, Samsung Electronics Czech and Slovak

1. Bezpochyby se dočkáme dalšího nárůstu zájmu o tablety na úkor levnějších notebooků. Uživatelé se také mohou těšit na větší komfort díky bezdrátovému tisku a NFC technologiím. V zobrazovací technice budou současné projektory a standardní displeje postupně nahrazovány novými profesionálními. Stejný trend je vidět i při výměně venkovní tištěné reklamy za využití velkých displejů, což umožňuje velice rychle, jednoduše a především vzdáleně řídit zobrazovaný obsah.

2. S rostoucím počtem mobilních zařízení bude dále narůstat počet uživatelů, kteří mají svá data uložena v cloudu a přistupují k nim z notebooků, telefonů a tabletů.

3. V příštím roce předpokládám rozšíření BYOD. Zaměstnanci budou stále častěji využívat pro pracovní účely svá soukromá zařízení, ať už mobilní telefony, tablety či notebooky. Pro firmy to však znamená jediné: dokonale zabezpečit a spravovat citlivá firemní data na těchto platformách.

Jan Kolář, Simac Technik ČRJan Kolář
vedoucí technického oddělení, Simac Technik ČR

1. Rozšíří se využívání služeb mobilních datových sítí pro podnikání. Konsolidace technologií přinese zjednodušení správy a snížení finančních nároků. V oblasti sítí a bezpečnosti se budou dále rozvíjet adaptivní technologie. Větší důraz bude ležet na bezpečnosti dat, procesů a kontinuitě provozu.

2. Cloudová řešení se budou více využívat, bude však záležet na typu služby, kterou budou tato řešení poskytovat. Většina nově vznikajících má cloudovou variantu, pokud již není čistě cloudová. S rozmachem využití mobilního internetu ani jiný směr poskytování služeb nemá budoucnost. Akceleruje se stavba nových a inovace již existujících datových center.

3. Problémy s bezpečností nikdy neskončí. S implementací nových technologií a systémů pro usnadnění či zefektivní fungování, budou firmy čelit novým bezpečnostním hrozbám. V příštím roce také očekávám zvýšený zájem o řešení pro vyhodnocování bezpečnostních událostí a systémy pro centralizované řízení přístupu do sítě a k informačním systémům.Úvodní foto: © rcx - Fotolia.com


Komentáře