Česká města na vrcholu evropských podnikových služeb

Výroční průzkum českého trhu sdílených podnikových služeb asociace ABSL potvrdil vedoucí postavení České republiky v tomto dynamickém segmentu. Průzkum mimo jiné poukazuje na celosvětový význam Prahy a Brna, nastiňuje další vývoj celého sektoru a ukazuje jeho vliv na realitní trh, lidské zdroje a příchod dalších investic.

Česká města na vrcholu evropských podnikových služeb


„Segment sdílených podnikových služeb v České republice roste rychleji, než v ostatních zemích regionu střední Evropy, který po Asii převzal vedoucí postavení v oblasti outsourcingu podnikových procesů. Růst v ČR je tak rychlejší než například v Indii, která byla dosud synonymem tohoto typu služeb,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL.

Obrat v sektoru sdílených podnikových služeb za loňský rok dosáhl 75 miliard korun, což představuje přibližně 1,5% HDP České republiky a pro další období se očekává zhruba 30 % růst.

Důvod velké obliby střední Evropy je přitom dán tím, že společnosti působící v Evropě hledají pro SSC či outsourcing lokality, které jsou blíže jejich domovské zemi a disponují pracovní silou s náležitou jazykovou vybaveností a dalšími schopnostmi nezbytnými pro jejich evropské provozy.

Vynikající reputaci si přitom nejen v rámci regionu střední Evropy, ale i v rámci celého světa vydobyla česká města. Praha se dostala dokonce na 15. místo celosvětového žebříčku (3. v Evropě) společnosti Tholons Top 100 outsourcingových destinací v roce 2015, Brno následuje na 25. Příčce (8. v Evropě).

Z průzkumu vyplynulo, že firmy s pomocí outsourcingu provozu podnikových služeb, k nimž patří například finance, personalistika, technická podpora či výzkum a vývoj, šetří až 30 % nákladů. Nejvícecenter provozovaných v České republice pochází od amerických společností (31 %), největšími evropskými investory pak jsou německé společnosti (12 %), a to jak z hlediska počtu center vybudovaných v České republice, tak i z hlediska počtu pracovních míst.

Další země jsou zastoupeny nižším podílem, např. Švýcarsko 9 %, Belgie, Irsko a Velká Británie 6 %. Více než polovina center těží nebo v minulosti těžila z veřejné podpory. Tou nejvyužívanější formou je hmotná podpora z fondů EU na školení a vytváření nových pracovních míst.

V současné době funguje v ČR přes 180 center sdílených podnikových služeb a 64 % plánuje v příštích dvou letech rozšířit své obchodní aktivity. Přitom platí, že čím více pracovníků centrum zaměstnává, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude rozšiřovat své aktivity.

Rozšíření předpokládá 83 % společností zaměstnávajících více než 500 pracovníků, 75 % společností zaměstnávajících 200–500 pracovníků a 60 % společností s méně než 200 zaměstnanci. Hlavním motorem expanze jsou nejčastěji globální plány na restrukturalizaci (55 %), za nimi následuje zvýšená externí poptávka (39 %).

Nové oblasti podnikání začne podle očekávání budovat 30 % společnosti a u 21 % společností se předpokládá, že rozšíření aktivit ovlivní nové akvizice.

„Očekáváme rovněž příchod celé řady nových investorů, pro které Česká republika představuje ideální lokalitu pro otevření jejich provozů,“ komentuje Ota Kulhánek s tím, že pro společnosti, jejichž podnikání je rozptýleno po celé Evropě, je při volbě lokality pro SSC nebo outsourcingové centrum stěžejním faktorem dostupnost požadované škály jazyků. Česká republika si v této oblasti nevede špatně - 42 % populace jedním cizím jazykem a 24 % je schopno mluvit dvěma cizími jazyky.

V rámci celého regionu CEE (střední a východní Evropa) dnes segment sdílených podnikových služeb zaměstnává 335 tisíc lidí. Podle nejnovější zprávy asociace ABSL a společnosti McKinsey lze očekávat, že tento počet během následující 10 let vzroste o 300 až 400 % až na úroveň jednoho milionu osob. Plánovaná expanze stávajících center v České republice avizuje jen pro příští rok nárůst počtu zaměstnanců o 17 %, k tomu však ještě přibudou nově otevřené provozy. 

Úvodní foto: Fotolia © VRD


Komentáře