Deloitte: IT ředitelům chybí investice

Z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že IT ředitelé shodně považují inovace a růst za hlavní priority svého podnikání, nicméně prostředky na rozvoj těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nových technologií zaměřených na inovace a růst realizuje pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT za využití pouhých 16 % z rozpočtů určených na rozvoj IT oblasti.

Deloitte: IT ředitelům chybí investice


CIO z různých průmyslových odvětví a zeměpisných oblastí se shodnou na pěti prioritách: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).

Inovace a růst jsou považovány za klíčové oblasti, existuje ale spousta různých způsobů, jak je realizovat.

IT ředitelé považují úzkou vazbu s vrcholovým vedením za velmi důležitou a hledají způsoby, jak získat větší vliv na strategii.

Podle průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl koncem loňského roku pod názvem Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů v roce 2015, označují IT ředitelé na celém světě inovace a růst za nejdůležitější priority v podnikání, nicméně 84 % IT rozpočtů se utratí na každodenní operace a narůstající změny.

V době, kdy se objevují nové podnikové ekosystémy a dochází ke stále větší propojenosti businessu a technologií, se IT ředitelé snaží nalézt rovnováhu mezi inovacemi a efektivitou provozu a zároveň se snaží vylepšit své vůdčí schopnosti a vztahy s vrcholovým vedením společnosti.

„S tím, jak se vyvíjí globální podnikové ekosystémy, se od IT ředitelů stále více očekává, že budou schopni zaznamenat a předvídat rychlost, s jakou tyto změny nastanou, a jaký bude jejich dopad na technologické potřeby celé firmy. Vrcholové vedení firem dnes více než kdy jindy hledí na IT ředitele jako na manažera, který je připraven prosadit a realizovat globální priority podniku pomocí rozšiřitelných technologických řešení a chytrých investic,“ uvedl k výsledkům nové studie Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

Přestože se IT ředitelé z různých průmyslových odvětví shodnou na tom, že podnikové inovace jsou pro ně hlavní technologickou prioritou, je pouze 16 % z IT rozpočtů směřováno do inovací a růstu. U globálních společností, které patří mezi technologické lídry, investuje do nových technologií pro podporu inovací a růstu pouze 15 % z nich.Úvodní foto: © Web Buttons Inc - Fotolia.com


Komentáře