Deloitte: IT ředitelům chybí investice

Z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že IT ředitelé shodně považují inovace a růst za hlavní priority svého podnikání, nicméně prostředky na rozvoj těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nových technologií zaměřených na inovace a růst realizuje pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT za využití pouhých 16 % z rozpočtů určených na rozvoj IT oblasti.

Deloitte: IT ředitelům chybí investice


„Získávání dostatečných financí a určování priorit při rozdělování financí je obvykle závislé na vztahu s užším vedením podniku a představuje velkou výzvu. Téměř 70 % dotazovaných IT ředitelů ohodnotilo svůj vztah s finančními řediteli jako výborný nebo velmi dobrý a 51 % ohodnotilo jako výborný nebo velmi dobrý i vztah s generálním ředitelem.

Pouze 42 % dotazovaných se označilo za spolutvůrce nebo iniciátory podnikové strategie. Tři ze čtyř IT ředitelů si myslí, že analytika a digitální technologie budou mít významný vliv na jejich podnik. Zároveň řada IT ředitelů zmínila, že musí neustále shánět dostatečné zdroje na investice do klíčových i tzv. legacy systémů, které by měly být základem pro další růst a inovace,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Průzkum ukázal, že IT ředitelé z různých malých i velkých podniků se shodnou na pěti základních prioritách přímo souvisejících se samotnou podstatou těchto podniků: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).

IT ředitelé společností pracujících v oblasti technologií, telekomunikací a finančních služeb považují inovace za významný obchodní aspekt (58 %), přičemž polovina je dokonce považuje vyloženě za hlavní obchodní prioritu.

Výkon je považován za nejdůležitější ve spotřebitelském sektoru, výrobním průmyslu a zdravotnickém sektoru, kde jej více než polovina IT ředitelů zvolila jako svou podnikovou prioritu.

U IT ředitelů ze státních podniků a podniků z oblasti energetiky a zdrojů stojí na prvním místě náklady – uvádělo je jako prioritu 65 % IT ředitelů státních podniků a 59 % IT ředitelů podniků na poli energetiky a zdrojů.

IT ředitelé stále více vnímají širší souvislosti přesahující jejich oblast a snaží se zaměřit na širší ekosystémy, ve kterých jejich společnosti působí. Jak vyplývá z průzkumu, více než polovina dotázaných IT ředitelů zvolila za jednu z priorit oblast, která není vnímána jako jedna ze tří nejvyšších priorit pro oblast IT.Úvodní foto: © Web Buttons Inc - Fotolia.com


Komentáře