Deloitte: IT ředitelům chybí investice

Z aktuálního průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že IT ředitelé shodně považují inovace a růst za hlavní priority svého podnikání, nicméně prostředky na rozvoj těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nových technologií zaměřených na inovace a růst realizuje pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT za využití pouhých 16 % z rozpočtů určených na rozvoj IT oblasti.

Deloitte: IT ředitelům chybí investice


IT ředitelé musí být schopni zaujímat spoustu různých přístupů a využívat řadu komplexních dovedností, aby dokázali prosazovat všechny výše uvedené priority. Avšak 91 % IT ředitelů si myslí, že nemají všechny dovednosti, které úspěšný vedoucí pro oblast technologií potřebuje. Průzkum ukázal, že způsoby, jak IT ředitelé přispívají k vytváření hodnoty podniku, se značně liší a lze je přirozeně rozdělit do tří základních skupin:

1)     Důvěryhodní provozovatelé: v rámci společnosti podporují provozní disciplínu, protože se soustředí na náklady, efektivitu provozu a spolehlivý výkon. Zároveň poskytují technologie, které podporují snahy o transformaci podniku a přispívají k plnění podnikové strategie. 

 

2)     Podněcovatelé změny: Podněcují transformaci podniku na základě technologií a jiné změny. Část svého času věnují podpoře podnikové strategie a přípravě technologií, které by takové změny umožnily.

 

3)     Spolutvůrci strategie: Většinu času tráví vytvářením podnikové strategie a snahou prosadit ve společnosti změny, které by vedly k efektivnímu plnění podnikové strategie.Úvodní foto: © Web Buttons Inc - Fotolia.com


Komentáře