Digitální transformace: Křižovatka IT kariéry

IT lídři jsou nuceni vlivem digitální transformace posouvat své schopnosti a dovednosti. Přinášíme vám tipy, jak si udržet práci i během bouřlivého období digitalizace.

Digitální transformace: Křižovatka IT kariéry


James Lowey už během své kariéry zakusil mnoho změn, v průmyslu se pohybuje přes 25 let. Spravoval počítačové laboratoře v několik společnostech a zažil i množství IT projektů před rokem 2000.

V současnosti je IT ředitelem v TGen, společnosti zabývající se výzkumem rakoviny a genomiky. Začátek kariéry prožil na systémech typu Windows NT 3.1, Solaris, AIX, HP-UX a Linux. Od doby, kdy se před 14 lety k týmu TGen připojil, zažil vývoj dvou superpočítačů, za něž je odpovědný. Místo obav o vlastní kompetence a směřování své kariéry Lower zjistil, že je čím dál tím těžší držet krok s rychlostí vědeckého poznání a s technologiemi, jež přináší – a které je podle něj často ještě rychlejší než vývoj samotných informačních technologií.

V důsledku toho tráví přes 50 % svého času učením se o nových vědeckých technologiích a metodologiích, aby své firmě pomohl udržet se na špici biomedicínského výzkumu.

„Jednou z cest, jakou se o nových technologiích učím, je, že trávím spoustu času na různých průmyslových veletrzích a dalších akcích v mém oboru. Součástí toho jsou také partnerství s velkými technologickými hráči a s investičními společnostmi. Snažím se tak dozvědět o nových technologiích, jak nejrychleji to jde,“ popisuje Lowey.

Lowey rozhodně není ve svém přístupu sám. Jak se digitální transformace stává stále častějším pojmem v podnikových slovnících, IT ředitelé a jiní lídři v IT mají problém nalézat vhodné kompetence a vlastnosti, díky kterým budou stát v čele modernizačních snah.

Ti, kteří se připravují, sklízejí úspěch. 71 % CIO tvrdí, že jejich postavení v podniku se za poslední tři roky zlepšilo, a 60 % věří, že může více ovlivňovat širší firemní strategii, oproti 45 % tradičněji smýšlejících IT ředitelů, vyplývá z analytické zprávy firmy Ernest & Young.

Klíčovým problémem pro mnoho IT lídrů je fakt, že práce „ajťáka“ je dnes výrazně odlišná od doby, kdy oni sami postupovali po žebříku korporátní struktury. Jiná jsou i očekávání a pracovní metodologie toho, kdo IT na pracovištích dnešní doby využívá.

„Myslím, že největší výzva pro IT ředitele, kteří ještě nevyrostli ve světě internetu, je porozumění vzorcům chování souvisejícím s vytvářením informací, jejich využíváním a distribucí, stejně jako snaha porozumět a přizpůsobit se další generaci spotřebitelů a zaměstnanců,“ popisuje Ari Lightman, profesor digitálních médií a marketingu na Carnegie-Mellonově univerzitě.

IT lídři musejí změnit zastaralé vzorce přístupu k interním IT záležitostem, úrovni IT služeb, práv a podmínek nebo testování a vývoje aplikací, vyjmenovává Lightman. To zvýší transparentnost, pozmění pracovní modely, transformuje způsob předávání informací a také zjednoduší proces analytického rozhodování.

„To neznamená, že náhle zcela promění svůj způsob práce,“ doplňuje. „Změny přesto budou muset nastat, aby zaměstnavatelé dokázali přilákat pracovníky a zaujali i zákazníky či partnery z příštích generací.“

Proměna strategického přístupu k IT ve světle těchto změn je klíčová. Zjistit si, jak tato „příští generace“ pracuje a přistupuje k technologiím, je nezbytné. Někteří IT ředitelé, jako je Julia Davisová z firmy Aflac, využívají programy pro reverzní mentoring, ve kterých jsou IT veteráni spárovaní s mladými pracovníky.

Úvodní foto: eM Client


Komentáře