Digitální transformace podle Gartnerů

Ředitel výzkumu společnosti Gartner Tomas Nielsen představil výzvy, principy, modely a komponenty digitální transformace obchodních modelů i řadu praktických příkladů na Brífinku digitálních implementací v Praze.

Digitální transformace podle Gartnerů


Ve světě digitálního byznysu se inovace obvykle odehrává na hranici, nebo dokonce mimo eticky přijímané a zákonem dovolené normy – nebo, díky zcela novým technologiím, v “šedé zóně” jež zatím nebyla eticky ani právně definována.

„Při úvahách o digitální transformaci se ředitelé podniků mohou dostat do bodu, kdy se sami sebe zeptají: Chceme být Uber, nebo taxi dispečink? Nebo jinými slovy: Vydali bychom se v rámci digitálního byznysu do šedé zóny nebo dokonce porušili zákon?” vysvětluje Tomas Nielsen.

Společnost Gartner definuje digitální byznys jako vytváření nových obchodních modelů prostřednictvím prolínání digitálního a fyzického světa, tedy lidí, podniků a věcí.

Digitalizace může vést k zásadním změnám postihujícím celý podnik – například když se nakladatel stane dodavatelem digitálních výukových systémů,” říká Tomas Nielsen a dodává: „znamená to zahájit spolupráci s řadou zcela nových digitálních partnerů a dělat zásadní rozhodnutí týkající se například vlastnictví dat.”

Podobné transformace se odehrávají i v jiných odvětvích, například když dánský startup DoseSystem představil „Digitální lékárničku“, jež slouží nejen pro uchování léků, ale také hlídá jejich včasné podávání a doplňování. V DoseSystem tak vzali běžnou věc – domácí lékárničku a doplnili ji o informace a technologie.

Tím se podařilo nejen zvýšit jeho cenu desetinásobně, ale též přidanou hodnotu – a to stonásobně. Ilustruje to, proč analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2020 budou informace používány pro přetváření, digitalizaci či odstraňování obchodních modelů z předchozí dekády.

Analytici Gartneru definují tři první fáze digitální transformace obchodních modelů jako ambice, návrh a realizaci. V první fázi jde zejména o to vyvolat nadšení – vymyslet a předvést nové digitální principy. Druhá fáze je zaměřena na tvorbu základního návrhu digitálního obchodního modelu a konečně třetí fáze řeší otázku jeho uskutečnění. Jedním z hlavních úskalí je odvedení pozornosti směrem k realizačním detailům.

„CIO a vedoucí pracovníci odpovědní za digitální oblast se musí zaměřit především na “co” a “proč” digitálního byznysu – ještě, než se začnou věnovat otázce “jak”. Pokud se CIO příliš brzy zaměří na “jak”, riskuje, že bude odsunut na vedlejší kolej,” zdůrazňuje Tomas Nielsen svou zkušenost z práce s CIO, CDO a dalšími transformačními lídry po celém světě.

Digitální „geny” lze nalézt v reálných příkladech digitálních produktů, služeb a transformačních projektů. Úvahy o digitální transformaci tak můžete začít tím, že se prostě budete dívat kolem sebe – na své konkurenty, na podobné podniky a trhy v jiných zemích nebo i na jiné vertikály.

Neměli byste se omezovat na příklady a novinky z vašeho vlastního odvětví. Digitální lídři často překračují hranice vertikál a trhů, podobně jako to učinil například Amazon – z e-commerce do světa cloudových služeb v minulosti  a dost možná do oblastí jako je globální a zaoceánská přeprava v budoucnosti,” poznamenal ve své přednášce Tomas Nielsen a následně představil řadu dalších příkladů digitálních obchodních modelů a transformačních projektů společností jako Stena (mezinárodní námořní doprava, těžba a rezidenční nemovitosti), Alibaba (e-commerce a finance) a řady dalších.

Řada podniků a organizací v České republice a na Slovensku již začala s digitální transformací a zavedla digitální procesy, nebo představila nové produkty a služby.

Nedávno publikovaná studie společnosti Gartner “Going digital in Eastern Europe” uvádí banky a pojišťovací společnosti ve východní Evropě a jmenovitě v Česku jako nejvýrazněji digitálně orientované podniky v regionu. Také na dnešním brífinku přednesli tři ředitelé z českých a slovenských bank své digitální zkušenosti a projekty,“ dodává Oldřich Příklenk, výkonný ředitel KPC Group, zastoupení Gartner v ČR, SR a Rumunsku.

Úvodní foto: Fotolia © Vladislav Kochelaevs


Komentáře