EMC: podniky v České republice považují IT za základ růstové strategie

Společnost EMC oznámila výsledky svého průzkumu týkajícího se transformace IT, který odhaluje, že 59 procent organizací v České republice projde v příštím roce transformačními změnami.

EMC: podniky v České republice považují IT za základ růstové strategie


Šest z deseti firem plánuje v příštích 12 měsících transformační změny; zvyšování tržeb, výkonnosti a hodnoty pro akcionáře byly uváděny jako nejvyšší obchodní priority.

Zjištění odhalila, že mezi hlavní obchodní priority společností v České republice patří:

 1. Zvyšování tržeb – 58 procent
 2. Zvyšování výkonu a hodnoty pro akcionáře – 45 procent
 3. Vytváření nových možností marketingových a prodejních strategií – 44 procent


Podobné priority demonstrují, že organizace již nepovažují transformační procesy pouze za způsob, jak snižovat náklady, ale využívají je jako aktivní iniciátory růstu.

Tato zjištění se odrážejí v přístupech, které firmy volí pro transformaci IT. 47 procent firem v České republice uvedlo, že momentálně realizují transformační změny svých IT operací. Průzkum také ukázal, že mezi 10 nejvyšších priorit z hlediska IT pro firmy v České republice patří:

 1. Údržba stávajících technologií – softwaru a hardwaru – 61 procent
 2. Ukládání a správa dat – 55 procent
 3. Zálohování a obnova dat – 53 procent
 4. Optimalizace spolehlivosti, škálovatelnosti a výkonu – 42 procent
 5. Zabezpečení dat – 40 procent
 6. Virtualizace podpůrné (back-office) infrastruktury – 37 procent
 7. Integrace a správa dalších technologií (systémy, aplikace a data) – 35 procent
 8. Zabezpečení sítí – 34 procent
 9. Cloud computing – 29 procent
 10. Virtualizace nepostradatelných aplikací – 27 procent


Průzkum také ukázal, že organizace od IT oddělení žádají podporu pro obchodní cíle. Ve skutečnosti téměř devět z deseti firem přímo slaďuje své IT strategie se širšími obchodními cíli. To demonstruje, že IT je nyní považováno za podpůrný faktor růstu a nikoli nákladové středisko.

Zjištění průzkumu

Dovednosti v IT se rozvíjejí
Důležitým zjištěním průzkumu je skutečnost, že transformací neprocházejí pouze firmy a IT oddělení, ale že se rychle mění také role IT pracovníků. Stále zřetelněji je přijímáno, že postupující implementace cloud computingu a analýz velkých objemů dat (Big Data), které patří mezi nejprůlomovější technologie tohoto desetiletí, povedou ke vzniku nových rolí v rámci IT oddělení. 38 procent firem uvedlo domněnku, že cloud computing vytvoří během příštích třech let nové role a zodpovědnosti IT personálu, a 31 procent respondentů si myslí, že to samé platí pro Big Data. Mezi tyto role budou patřit pozice jako cloudový architekt či datový specialista. Firmy v České republice jsou přesvědčeny, že jsou na tyto změny připraveny. 81 procent tvrdí, že jejich IT oddělení již má potřebnou úroveň dovedností a znalostí k úspěšné realizaci IT priorit.

Big Data přinesou nové vítěze a poražené
22 procent firem v České republice souhlasí se závěrem, že analýzy velkých objemů dat (Big Data) přinesou v jejich oborech během příštích pěti let nové vítěze a poražené, přičemž v oblasti konzultačních služeb se s tímto tvrzením ztotožňuje dokonce 45 procent respondentů. 43 procent firem navíc uvedlo, že již nasadily analytické nástroje pro Big Data nebo zvažují jejich nasazení během příštích 12 měsíců, a dalších 33 procent říká, že pokročilá správa dat a analýza/analytika je pro ně obchodní prioritou. Je proto zřejmé, že se již rozběhl závod o co nejlepší využití této průlomové technologie a že vítězství či porážka v něm závisí na rychlosti jejího nasazení.

Důvěra je pro české firmy stále důležitá
Spolu s narůstající pozorností, která se ve firemních strategiích věnuje analýze velkých objemů dat, je také evidentní, že firmy v České republice si začínají uvědomovat rostoucí hodnotu svých dat a také potřebu jejich ochrany. 88 procent dotázaných společností uvedlo, že zabezpečení dat a jejich kontrola představují velmi důležitý faktor a dalších 34 procent jmenovalo zabezpečení sítí jako svou IT prioritu. 53 procent respondentů dále také jako prioritu vyzdvihlo zálohování a obnovu dat. Tyto výsledky ukazují, jak důležitá jsou pro moderní podnik témata zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení dat.

Cloud nahrazuje tradiční IT architektury
Průzkum společnosti EMC také odhalil, že firmy ve stále větší míře volí cloud jako řešení, které jim pomůže s obchodní transformací, přičemž 29 procent z nich jej uvádí jako jasnou prioritu. 26 procent respondentů se domnívá, že cloudové architektury během příštích tří let nahradí tradiční IT architektury. V sektoru telekomunikačních firem je pak tento podíl dokonce 58 procent. Z průzkumu jasně vyplývá, že cloud computing hraje kritickou roli při podpoře transformace chodu firem.

Metodologie průzkumu
Tento průzkum proběhl v rámci nedávné konference EMC Forum, která se konala 20. září 2012 v Praze. Zúčastnilo se ho celkem 209 pracovníků a ředitelů firem a IT oddělení, techničtí architekti, datoví specialisté a správci úložišť a infrastruktury z nejrůznějších firem v České republice.

Úvodní foto: © Ben Chams - Fotolia.com


Komentáře