ERP nebo PBS – co je vhodnějším řešením?

Je ERP správnou volbou i pro projektově orientovanou výrobu? Zásadní pro odpověď je to, zda je firma produktově nebo projektově orientovaná.


Může produktově orientované ERP řešení opravdu splnit požadavky projektově orientované výroby? Podíváme-li se do historie, vývoj k ERP prošel několika etapami. Na počátku bylo Material Requirements Planning, zkrác. MRP  (1960–1980), které přišlo z oblasti opakované výroby a zaměřovalo se především na plánování dostupnosti materiálu. Proces byl směřován na vývoj -> nákup -> sestavení -> dodání -> vyfakturování. Z pohledu financí se hlavně zaměřovalo na kontrolu nákladů a standardní výrobkové náklady.

V letech 1980– 1995 se pak objevuje MRP II, které přináší nově hlavní plán a tzv. CRP (kapacitní plánování) a RCCP (hrubá kapacitní plánování). Od roku 1995 se pak objevuje ERP, které nabízí funkcionalitu, jako jsou plánování s omezenými zdroji, kanban, statistické předpovědi, správu skladů, PDM a CAD integrace, dokumentový management, CRM či lidské zdroje.

Je však ERP správnou volbou i pro projektově orientovanou výrobu? Zásadní pro odpověď je to, zda je firma produktově nebo projektově orientovaná. Projektově orientované řešení PBS (Project Based Solutions) pokrývají celý životní cyklus zakázky. Vše začíná už u obchodního procesu, kdy projekt vzniká. Během jednání se připravují náklady, možné termíny dodání, vytvářejí se návrhy, modely, prezentace.

Častým specifickým znakem zakázek je, že se výroba spouští už v okamžiku, kdy některé části ještě nejsou detailně vyspecifikovány a také velmi často dochází ke změnám. Tradiční ERP je toto schopno splnit velmi obtížně. Pokud nejsou k dispozici kompletní kusovníky, není možné začít vyrábět a každá změna pak výrobní proces velmi komplikuje.

Projektové řízení PBS tyto neduhy ERP řeší, přináší možnost zahájení výroby i v okamžiku, kdy některé části celku nejsou zcela specifikovány, PMRP (Projektové MRP) je pak schopno zajistit potřebné zdroje jak z pohledu materiálu, tak i nástrojů, zařízení a lidských zdrojů. Klíčovou vlastností je aktuální sledování skutečných nákladů, ETC a EAC předpovědi plnění, S-křivky nákladů.

PBS však nekončí vyrobením, ale pokryje i instalace a další životní cyklus vyprodukovaného celku. Ten v čase potřebuje opravy, renovace a končí až vyřazením.

PBS řešení vám umožní okamžitý pohled na skutečný stav kdykoliv průběhu projektu a jak z pohledu času, tak i nákladů. To přináší možnost okamžitě reagovat a provést korekce k plnění. Ziskovost vašich projektů pak výrazně vroste. Mějte oči otevřené a sledujte komplexně.

Autor pracuje jako obchodní ředitel ve společnosti IFS Czech.


Vyšlo v Computerworldu 4/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %


Komentáře