Forrester: Budoucnost IT není výlučně v cloudu

Se zajímavou zprávou přišli analytici ze společnosti Forrester. Podle nich nestojí budoucnost informačních technologií na modelu vývoje cloudu, ale na komoditizaci.

Forrester: Budoucnost IT není výlučně v cloudu


Obě dvě tyto složky se nicméně podle nově zveřejněných závěrů doplňují. Nový trend se dostaví díky rychlému vývoji v oblasti výpočetních systémů, v jehož důsledku mnoho aplikací nebude možno používat v rámci cloudových řešení.

„Do sféry cloudů se vše zaručeně nepřesune, protože existuje velké množství obchodních procesů, souborů dat a pracovních postupů, které vyžadují specifické hardwarové komponenty nebo značková řešení. Právě ty mohou předběhnout cloudovou ekonomiku. Proto pravděpodobně ještě dalších dvacet let budeme mít sálové počítače,“ píše ve zprávě James Staten, analytik společnosti Forrester.

Zpráva Forresteru nese název „Připravte cloud pro podniky“ (Make the Cloud Enterprise Ready) a je součástí celého sborníku, který společnost Forrester o modelu cloudu vydala. Analytici nabádají manažery IT ve společnostech, aby maximálně využili současné cloudové služby a aby z toho co nejvíce vytěžili. Mohou tím prý do budoucna získat konkurenční výhodu.

Sborník „Připravte cloud pro podniky“ poskytuje rámec pro osvojování nejnovějších cloudových řešení a podrobně rozebírá výhody a nevýhody privátních a korporátních cloudů. Autoři se rovněž zabývají ekonomickou stránkou věci, když zavádějí pojem „cloud washing“. Tím myslí snahu četných prodejců prosazovat své služby masivní reklamou.

„V dlouhém časovém horizontu budou podniky disponovat hybridním portfoliem, které bude složeno z cloudového i necloudového rozmístění pracovní zátěže. Portfolio bude pracovat jak s možnostmi optimalizace zdrojů, tak s požadavky na rychlou přizpůsobivost,“ píše se v nové zprávě.  

„Tento systém bude v budoucnosti vypadat tak, že drtivá většina systémové zátěže bude vůči cloudům rezistentní, zatímco vlastní záznamové systémy budou rozvíjet cloudová řešení sice pomaleji, zato ale o to uvážlivěji,“ uvádějí dále analytici z Forresteru.

Za konečný výsledek tohoto procesu pak experti považují tzv. smíšené prostředí. To bude řízeno jak klasickou organizační hierarchií tak množstvím automaticky ovládaných systémů, které napříč tímto portfoliem zajistí řídící i regulativní funkci.

Zpráva kromě toho varuje společnosti, které používají privátní cloudovou architekturu. Jejich strategie totiž nemusí nutně počítat se všemi finančnímu úsporami, které lze dosáhnout pomocí veřejných cloudů nebo za pomoci platforem, které kombinují možnosti veřejného a privátního cloudového řešení – tedy postupů nejčastěji známých pod pojmem hybridní cloudová architektura.

Úvodní foto: © sellingpix - Fotolia.com


Komentáře