Gartner: Cloudové služby datových center nejsou v Česku populární

Podle nové studie trhu datových služeb, kterou publikovala společnost Gartner, vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center.

Gartner: Cloudové služby datových center nejsou v Česku populární


Například na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší - bezmála třetinový. Ze zjištění analytiků Gartneru dále vyplývá, že v regionu CEE používá služby datových center 46 % dotazovaných společností.

V Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 %) než například v Rusku (34 %).

Studie „Emerging Market Analysis: Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success“ kromě tohoto také mapuje vývoj trhu služeb datových center – podle analytiků by měl meziročně ke konci letošního roku poklesnout v celém regionu až o pětinu, tedy výrazně rychleji než v roce 2014 (tehdy se snížil o 6,1 % v dolarovém vyjádření). Očekávaný pokles je „hnán“ zejména vývojem na ruském trhu, v poslední době nicméně klesaly i trhy v dalších zemích – například v Česku se zmenšil trh služeb datových center v minulém roce o 13% (v korunovém vyjádření).

V Česku jsou ze služeb datových center nejpoužívanější dedikované servery a hosting – užívá je shodně více než polovina respondentů (hosting je obdobně populární napříč celým regionem). Cloud využívá v rámci služeb datových center v Česku jen necelá pětina a kolokaci čtvrtina respondentů – to je v obou případech méně než průměr regionu, u cloudových služeb dokonce nejméně.

Analytici také konstatují, že v celém regionu chybí v oblasti poskytovatelů služeb datových center jasní lídři. Mezi poskytovateli jsou nejčastěji zmiňováni globální hráči (Microsoft, IBM), v Česku pak specificky hlavní telekomunikační operátoři (O2, T-Mobile).

CIO jsou navíc skeptičtí ohledně schopnosti současných komerčních datových center úspěšně poskytnout kvalitní cloudové služby pro korporátní ICT a dostatečně je zabezpečit. Naopak mezi hlavními argumenty pro využívání služeb datových center je snaha vyhnout se dalším investicím do hardware a podpory IT infrastruktury.

Jako nejdůležitější kritérium při výběru poskytovatele služeb datového centra uvedli respondenti v regionu kvalitu služeb, cenové hledisko je až čtvrté a nejméně důležitý je pro ně na jedenáctém místě ekologický aspekt (tzv. „zelená“ datová centra).

Úvodní foto: Fotolia © Vladislav Kochelaevs


Komentáře