Gartner: IT manažeři musí vzít na vědomí plýtvání energií

Podle průzkumu společnosti Gartner nevěnují IT manažeři dostatečnou pozornost procesu měření a monitoringu spotřeby energie v datových centrech.


Online seminář (tzv. webinář) společnosti Gartner, kterého se zúčastnilo 130 odborníků z oblasti sledování infrastruktury a provozu (I&O), ukázal, že ačkoliv otázka zeleného IT zůstává na popředí obecné agendy, samotní respondenti ji až tak veliký význam nepřikládají. O důležitosti řízení energetické spotřeby datových center je přesvědčeno 68 % respondentů. Nicméně jen 7 % z nich považuje tzv. ekologické zásobování za jejich nejvyšší prioritu a skutečně své dodavatele tlačí k vytvoření energeticky účinných řešení.

„Z rozhovorů s klienty vyplynulo, že ačkoliv je zelené IT a řízení spotřeby datových center součástí agendy, mnozí z nich cítí, že se budou muset vypořádat s dalšími problémy“ říká Rakesh Kumar, vicepresident pro výzkum u společnosti Gartner. „I když jsou na trhu dostupné energeticky účinnější serverové či řídící nástroje, IT manažeři se zajímají spíše o interní projekty“ dodává.

Podle společnosti Gartner je možné efektivnějšího řízení energetické spotřeby docílit pomocí monitorovacích, modelovacích a měřících technik. Nicméně, když došlo na otázku, jakou metriku pro řízení energetické spotřeby budou respondenti používat v příštích osmnácti měsících, 48 % z nich uvedlo, že o metrice dokonce ani neuvažovali.

„Tyto metriky tvoří základní fakta pro interní náklady a účinné programy a stanou se důležitými pro externí použití. Organizace, které chtějí propagovat svou energetickou spotřebu, budou muset jejich využívání energie více sledovat“ myslí si Kumar.Komentáře