Gartner: Které ICT technologie jsou aktuálně na vzestupu?

Nezávislá analytická společnost Gartner revidovala svoji hype křivku (někdy také označovanou v češtině jako „křivka humbuku“), která charakterizuje vývoj a vyspělost technologií a trendů v oblasti ICT.


Tento rok se analytici Gartneru obzvlášť zaměřili na taková témata, jako jsou cloud computing, sociální software či přenos mediálního obsahu. Pojďme se tedy blíže podívat na to, k jakým posunům od loňska došlo.

Pohyb na křivce
Technologie, zanesené na hype křivce, procházejí pěti stádii, které charakterizují jejich vyspělost – od startu přes vrcholné očekávání spojené s intenzivní medializací nové technologie po fázi deziluze, kdy zájem opadá a hrozí zde největší riziko zastavení dalšího vývoje. Ovšem v případě, že se s tímto propadem pozornosti technologie (a jejich zastánci) vyrovnají, směřují již přes stádium návratu k realitě k mainstreamovým implementacím ve firemním prostředí, což charakterizuje fázi dospělosti a stability.

Podle umístění na křivce a rychlosti vývoje pak mohou IT manažeři uvažovat o horizontu pro nasazení těchto nových technologií, případně rozpoznat takové, které sice nemusejí být momentálně příliš viditelné, ale podle analytiků Gartneru mají velký budoucí potenciál. Firmy pak podle rychlosti nasazování nových technologií lze rozdělit na inovátory, kteří riskují získání konkurenční výhody i za cenu implementace ještě nedospělé technologie, dále na hlavní proud, což jsou společnosti, které čekají na implementaci zhruba do poloviny životního cyklu nové technologie. Poslední skupinu potom tvoří konzervativní organizace, jež jsou ochotny realizovat nasazení až ve chvíli úplné vyspělosti technologie, kdy jsou rizika sice minimální, ovšem za cenu ztráty konkurenční výhody.

Současný stav
Viceprezidentka Gartneru Jackie Fennová, která se podílí na výzkumech vývoje technologických trendů, aktuální vydání hype křivky pro oblast ICT okomentovala slovy, že největší pozornosti se v současnosti těší oblasti jako cloud computing, elektronické knihy či internetová televize, nicméně před dosažením dospělosti je ještě čeká cesta mimo výslunní zájmu. Také sociální software a mikroblogování se již přehouply přes svůj vrchol viditelnosti a brzy se dostanou do fáze deziluze, hlavně mezi korporátními uživateli.

Pokud se podle Jackie Fennové díváme spíše na reálné benefity, než na samotná očekávání, pak lze vymezit množství technologií, které zasáhnout mainstreamovou oblast dříve než za pět let a nesou s sebou výrazný transformační potenciál. Mezi ně patří právě již zmíněný cloud computing, dále Web 2.0, servisně orientovaná architektura (SOA) či třeba veřejné virtuální světy. Již za horizontem masové adaptace do pěti let jsou pak takové technologie jako např. RFID, trojrozměrný tisk, architektury pro doručování informací v kontextu (což není nic jiného, než zpřístupňování specifických informací uživatelům dle jejich konkrétní lokace, potřeb a identity), mobilní roboti či vylepšování lidského organismu umělými prvky. Nicméně, i když se tyto technologie nacházejí na hype křivce v různých fázích, rychlost jejich vývoje bude odlišná a mohou proto projít celým cyklem za různou dobu.

Bližší pohled
K technologiím, které mají dosáhnout plné úrovně dospělosti v horizontu dvou až pěti let, vydali analytici Gartneru následující komentář:

Cloud computing – spolu s tím, jak firmy hledají způsoby, jak co nejvíce zefektivnit své IT služby, roste zájem o možnost získávání takovýchto služeb z cloudů namísto jejich zajišťování vlastními prostředky. Tento trend se týká hlavně nákupu výpočetního výkonu, úložného prostoru či byznys aplikací a dodavatelé pak budou nabízet různé varianty cloud computingu, jako jsou privátní cloudy či různé hybridní přístupy.

Čtečky elektronických knih – v letošním roce vyvolaly velkou pozornost nové modely čteček od společností Amazon či Sony, nicméně ty jsou stále sužovány problémy s proprietárními formáty souborů a správou autorských práv digitálních dokumentů. To společně se stále vysokými cenami omezuje výrazně jejich rozšíření a odsuzuje je v nejbližší době k cestě do fáze deziluze, kterou by ovšem po vyřešení těchto problémů mohly rychle překonat.

Balíčky sociálního softwaru – všeobecné povědomí o sociálním softwaru je umocněno popularitou sociálních sítí a Webu 2.0. Ve firmách všech typů v současnosti rapidně přibývají experimenty v této oblasti a také prvotní nasazení sociálního softwaru, které bude směřovat od jednotlivých, neprovázaných aplikací po celé integrované balíčky, od nichž se odvíjejí očekávání mnohých přínosů. Nicméně deziluze v tomto případě nastává v případě realizace, která je spojena s velkým úsilím, jež efektivní nasazení sociálního softwaru doprovází.

Mikroblogování – tento typ aktivit nabral v letošním roce výrazně na popularitě (hlavně díky Twitteru), nicméně již nyní lze pozorovat charakteristické znaky nevyhnutelného přechodu k deziluzi. Avšak jakmile se mikroblogování stane standardní součástí firemních sociálních platforem, získá si podle analytiků Gartneru své pevné místo mezi dalšími komunikačními kanály v organizacích, jako jsou již zavedené e-maily, platformy wiki či klasické blogování, a umožní nový druh rychlé a snadno osvojitelné výměny informací.Komentáře