IDC předpovídá, kdo potáhne mobilitu

Nový Mobility Spending Guide publikovaný společností International Data Corporation (IDC) odhaduje, že výdaje na mobilitu ve střední a východní Evropě (CEE) dosáhne 82,5 miliard dolarů v roce 2019, což představuje 15,3% výdajů mobility v Evropě, na Středním východě av Africe (EMEA ). Globální firemní a spotřebitelské výdaje na mobilní zařízení, software a služby dosáhnou celkem 1,8 bilionu USD v roku 2019.

IDC předpovídá, kdo potáhne mobilitu


Mobilita je jedním ze čtyř pilířů IDC 3. platformy, nejnovější generace nastupujících technologií, které transformují celé odvětví. IDC sleduje vývoj na trhu mobility napříč regiony a na základě shromážděných údaju vytvořila nový Worldwide Semiannual Mobility Spending Guide.

Tato data poskytují přehled firemních a spotřebitelských výdajů na hardware, software a služby, a to napříč odvětvími, podle region, podle jednotlivých hlavních trhů a podle velikosti firem.

Mezi klíčové předpovědi vyplývající z údajů patří:

• Dodavatelé mobility v CEE najdou největší příležitost v Polsku, České republice a Maďarsku, neboť tyto země jsou v současnosti nejaktivnější v adopci mobility ve střední a východní Evropě.

• Mobility Software je nejrychleji rostoucí technologickou kategorií v tomto regionu; výdaje vzrostou z 183 milionů USD v roce 2015 na 309,5 milionů USD v roce 2019. V současné době je patrná změna na trhu mobilních zařízení (Mobile Device Management) směrem k adopci tzv. Enterprise Mobility Management, která zahrnuje kromě správy zařízení i správu aplikací a správu mobilního obsahu a také zvýšený zájem o mobilní bezpečnost.

Více než jedna třetina firem střední a východní Evropy (především velké podniky) vyvinuly nebo mají v úmyslu vyvinout jednu nebo více mobilních aplikací (podle IDC Enterprise Mobility Survey).

• Výrobní, finanční a maloobchodní organizace patří mezi první v adopci firemní mobility. Zlepšení produktivity a služeb zákazníkům jsou hlavní faktory pro adopci mobility v oblasti výroby a maloobchodu. Hnací silou adopce v sektoru financí je převážně potřeba zajistit bezpečnější mobilní prostředí v souladu s předpisy a regulacemi. Výdaje na mobilitu (včetně hardwaru, softwaru a služeb) ve výrobním průmyslu vzroste z 3,4 miliardy v roce 2015 na 4,1 miliardy USD v roce 2019; v maloobchodě, zvýší z 1,7 miliardy na 1,8 miliardy. Výdaje na mobilitu v bankovním sektoru se ve stejném období zvýší z 1,6 miliardy na $ 2,1 miliardy.

„Dodavatelé mobilních technologií v regionu by měli mít na paměti několik faktorů, které souvisejí se specifiky jednotlivých krajin v CEE – ty se mohou skutečně lišit, " říká Ina Malatinská, IDC Programový Manažer Výzkumu mobility ve střední a východní Evropě.

„Cena je obvykle konstantou v diskuzích o mobilitě, ale některé trhy jsou více citlivé na cenu, než ostatní, např. v Polsku či Rusku. Příkladem může být i adopce BYOD, která je plošně v regionu nízká, ale např. Rusko nebo v Rumunsko je nad průměrem v regionu. Nedostatek kvalifikovaných IT profesionálů, zejména v menších firmách, je další výzva. Navíc v mnoha případech vzdělávání trhu a zvyšování povědomí mezi podniky má i nadále zásadní význam pro podporu adopce mobility, zejména v technologicky méně vyspělých zemích."

Ve střední a východní Evropě, mobilní strategie většiny podniků jsou stále do značné míry taženy IT odděleními. Postupně ale uvidíme větší vlyv non-IT oddělení v rozhodování o technologickém vybavení a strategii firem, např. i HR.

Souvisí to i s tím, že zanedlouho budeme svědkem příchodu nové generace zaměstnanců – generace, která vyrůstala s nejnovějším modelem smartphonu nebo tabletu a která bude v práci očekávat stejnou míru technologického vybavení, kterou zná ze soukromého života. Je to generace, která bude očekávat výraznou míru flexibility, tz. i značnou míru mobility pod heslem: “'anywhere, any time, on any device”, říká Malatinská.

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com


Komentáře