Jaký dopad na byznys má kvalita internetové konektivity?

Evropský průzkum, který zahrnul i Českou republiku, ukazuje, kde jsou největší nedostatky a jaké nápravné kroky by měly následovat.

Jaký dopad na byznys má kvalita internetové konektivity?


Výzkum, který udělal firma Zyxel, ukazuje, stále více podnikových aplikací a služeb se nyní hostuje v cloudu – ať jde o Skype a Webex, či Google Docs a Salesforce. Zaměstnanci tak mají přístup k obsahu z libovolného místa a mohou pracovat kooperativním způsobem.

Podle odhadu AMI Partners malé podniky na celém světě v roce 2014 na služby cloud computingu vynaloží téměř 100 miliard dolarů. Proto již nestačí mít „pouze“ rychlé připojení. Firmy potřebují síť, která je spolehlivá a dokáže stanovovat priority provozu, pracovat s externími zařízeními a řešit otázky zabezpečení.

Pokud jde o používání cloudových aplikací, je na prvním místě Německo, kde 44 % zaměstnanců uvádí, že využívají cloudové služby jako Dropbox, Google Docs nebo Salesforce. Německo mělo značný náskok před všemi ostatními zkoumanými regiony – například v Nizozemsku tyto aplikace používá pouze čtvrtina zaměstnanců.

Firmy také začínají chápat, že umožnit zaměstnancům pracovat na dálku je výhodné – 49 % kancelářských pracovníků ve Švédsku uvedlo, že mají možnost pracovat na dálku. Ve Spojeném království a Německu to bylo 44 % a v Nizozemsku 40 %. Zaostávala pouze Česká republika, kde může z domova nebo mimo pracoviště pracovat pouze 20 % lidí.

Pokud jde o otázku, zda mohou zaměstnanci v práci používat vlastní zařízení, bylo opět jasně v čele Německo. Zajímavé je, že za zbytkem Evropy je zřejmě pozadu Spojené království, kde může vlastní zařízení v práci používat jen 18 % lidí.

Čím dál více podniků začíná používat služby VoIP. Celkem 28 % kancelářských pracovníků v Nizozemsku uvedlo, že používají VoIP systém. V České republice, Německu a Švédsku se tento podíl pohyboval v rozmezí 22–24 %.

Pravděpodobně nejpřekvapivějším výsledkem výzkumu je skutečnost, že více než 50 % lidí v České republice, Německu a Švédsku nemá v práci bezdrátové připojení. Bezdrátové připojení přitom zvyšuje efektivitu – kvůli možnosti připojit se k podnikovému serveru v různých zasedacích místnostech či díky celkovému usnadnění komunikace. V dnešní době, kdy většina lidí již patří do „digitální generace“, je znepokojující, že podniky stále fungují bez bezdrátového připojení, i když by jejich procesy již měly být zmodernizované.

 

Procento lidí, kteří v práci nemají bezdrátové připojení

  

 

Zajímavé také je, že většina lidí okolo 85 procent respondentů) preferuje své domácí připojení k internetu před tím, které používají v práci a to své považují za spolehlivější a efektivnější.

Tato situace možná není překvapující vzhledem k tomu, že v současnosti existuje plán Evropské komise v hodnotě 8 miliard liber s cílem standardizovat do roku 2020 internetovou konektivitu ve všech domácnostech tak, aby měly k dispozici rychlost alespoň 30 Mb/s. Lidé, kteří mají vysokorychlostní konektivitu doma, přirozeně očekávají, že totéž bude poskytovat i jejich zaměstnavatel.

Když byli zaměstnanci otázáni, kdo je podle nich odpovědný za špatné připojení v práci, ukázal výzkum zajímavé výsledky. Jedna věc je, pokud lidé s technickými znalostmi rozumějí tomu, jak funguje síť, a jakým výzvám čelí IT manažeři. Ale koho lidé skutečně viní z toho, že brzdí zaměstnance? A je to oprávněné?

Třetina Němců a 20 % respondentů v Nizozemsku dává vinu IT oddělení a podobné procento viní IT vybavení a síť.

Ve srovnání s tím Švédové více viní svou vládu – 28 % z nich uvádí, že se nedostatečně investuje do infrastruktury. Z Němců pak 15 % uvádí, že si jejich společnost rychlejší připojení nemůže dovolit.

Vzhledem k tomu, že vysokorychlostní internet zřetelně souvisí s hospodářskou úspěšností, měly by všechny sektory společně usilovat o to, aby podnikům neunikaly příležitosti k vyšší produktivitě a ziskovosti.

Špatně fungující sítě všude v Evropě demotivují zaměstnance a v rostoucí míře ztěžují produktivní práci. V odpovědi na otázku, jak nekvalitní připojení k internetu ovlivňuje jejich organizaci, 38 % Němců připustilo, že představuje konkurenční výhodu pro jejich soky. To ostře kontrastuje se zbytkem Evropy, a zejména s Nizozemskem, kde s tímto tvrzením souhlasilo jen 9,6 % lidí.

 

Procento lidí, kteří jsou vinou špatné konektivity méně produktivní

 
 

Dopad na podniky…

V ekonomickém klimatu ostrého konkurenčního boje je více než kdy dříve důležité rychle reagovat a mít viditelný náskok před konkurencí. Vzhledem k této skutečnosti jsme se znepokojením zjistili, že více než třetina lidí v Evropě připouští, že jejich organizace kvůli internetové konektivitě působí neprofesionálně.

Jestliže 28 % Němců uvádí, že vinou nekvalitního připojení k internetu přicházejí o zakázky, a 41 % říká, že má připojení negativní vliv na pověst jejich značky, proč podniky stále ještě neinvestovaly do rychlejšího bezdrátového připojení?

 

 

…a zaměstnance

Nekvalitní konektivita v práci je nejen běžně spojována se špatnými ekonomickými výsledky, nýbrž také frustruje zaměstnance. Evropských kancelářských pracovníků jsme se zeptali, jaký má špatná konektivita vliv na jejich práci a vnímání podniku.

Omezená komunikace a pomalé vyhledávání na internetu vedou k neproduktivní pracovní síle. Je to ilustrováno skutečností, že více než 45 % lidí v Evropě připouští, že není-li k dispozici internet, míra jejich produktivity se sníží. Výzkumem bylo dále zjištěno, že 48 % lidí v Evropě viní špatnou konektivitu z toho, že jsou v práci frustrováni, a přes 30 % lidí v České republice také uvádí, že jsou kvůli ní nespokojeni se svou prací.

Čtvrtina lidí v Evropě uvedla, že by lepší konektivita vedla ke zvýšení jejich osobní produktivity. Porovnáme-li to s náklady na motivování zaměstnanců nebo pořizování nového softwaru, zdá se, že se nabízí poměrně snadný způsob, jak zvýšit výkonnost podniků.

 

Jaký má špatná internetová konektivita vliv na lidi

V Německu 34 % lidí uvedlo, že by se zvýšila jejich produktivita; s tím souhlasilo 25 % Švédů. Zajímavé je, že v České republice s tím souhlasilo jen 17 % lidí – to svědčí o vyšší míře spokojenosti s jejich stávající situací v práci.

 

 

Rada na závěr:

Jak nejlépe využít konektivitu? Tady jsou hlavní tipy Zyxelu pro podniky

  • Pokud jde o zvýšení produktivity, tím nejdůležitějším je rychlost – to ovšem nutně neznamená platit za rychlejší připojení.
  • Vyhodnoťte průměrné denní využití širokopásmového a bezdrátového připojení s cílem ujistit se, že soubor služeb a zařízení zajišťujících konektivitu postačuje pro potřeby podniku a že síť nezpomaluje pracovní procesy.
  • Osvojte si cloud computing. Přitom v podniku informujte o tom, které platformy mohou zaměstnanci bezpečně využívat, a stanovte jasnou politiku.
  • Zvažte výhody, které získáte, když zaměstnancům umožníte používat jejich vlastní zařízení, a zvolte nejsnadnější způsob, jak tato zařízení připojovat k síti (obvykle prostřednictvím Wi-Fi).
  • Netrvejte na pracovních stolech. Zaměstnanci potřebují mít možnost pracovat odkudkoli.
  • Zaveďte tedy vhodné systémy, které to umožní.
  • Zajistěte, aby vaši síť bylo možné spravovat – jedna věc je zaplatit mnoho peněz za nejmodernější síť, ale druhá je, abyste ji sami dokázali spravovat, až odejdou technici, kteří ji nainstalovali.
  • Prozkoumejte různé možnosti a pro správu sítě zvolte řešení, které vám umožní mít věci co nejlépe pod kontrolou.

 

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com


Komentáře