Kouzlo prediktivní analytiky zapůsobilo, je o ni enormní zájem

Trh s BI (Business Intelligence) a analytickým softwarem, do kterého spadají například sady CPM (Corporate Performance Management), aplikace pro analýzy či tzv. rozšířená analytika (prediktivní či preskripční), vzrostl v loňském roce o přibližně 8 procent, a dosáhl tak výše 14,4 miliardy dolarů.

Kouzlo prediktivní analytiky zapůsobilo, je o ni enormní zájem


V České republice se vloni prodalo těchto systémů za přibližně 34,4 milionu dolarů, tedy za zhruba 700 milionů Kč. Uvádí to zpráva, kterou uveřejnil Gartner.

Podle jeho analytiků se na zpomalení dynamiky podílelo několik faktorů – kromě makroekonomické situace také nulový růst IT rozpočtů, přehlcenost tradičními nástroji BI a přetrvávající nejasnosti ohledně způsobu využití.

Ve světě vloni nebyl region, který by rostl více než o 12 procent ročně, což zbrzdilo u dodavatelů dlouhodobé plány, které s tímto softwarem měli – tedy že rozvíjející se regiony budou analytiku nakupovat mnohem rychlejším tempem.

Určitou nejistotou je i to, že organizace stále úplně jasně nevědí, jak analytický software optimálně používat v souvislosti se stále se rozšiřující podporou big dat. Investice do big dat jsou často mimo tradiční podobu BI a mají formu spíše experimentálních projektů, infrastruktur či služeb.

A konečně důvodem pro nižší růst jsou i v posledních letech napjaté IT rozpočty, které se nijak nezvyšují.

I kdyby ale rostly, v mnoha firmách se v poslední době uskutečnila řada nákupů technologií spojených s BI, takže podniky jsou v tomto směru určitým způsobem předzásobené, což samozřejmě ohrožuje především tradiční dodavatele, kteří pak vykazují vzestup příjmu nižší, než je tomu u celkového trhu. 

Globálnímu trhu s velkým náskokem vévodí SAP, jehož podíl je více než pětinový (21,3 %). O 7,5 procentního bodu má méně Oracle, u kterého je také vidět nejnižší dynamika prodejů (+2,1 %), třetí je pak IBM následované firmou SAS.

Nejvyšší relativní vzestup dodávek je vidět u pátého Microsoftu, jemuž tržby stouply o téměř 16 %. Jeho tržní podíl se tak pohybuje lehce pod 10 procenty. Kromě Microsoftu všichni dodavatelé z top 5 hlásí nižší dynamiku než celkový trh (tedy méně než 8 %).

Naopak výrobci uvedení v kategorii ostatní (celkem 31 %) zvýšili svůj tržní podíl díky dynamice převyšující 12% hranici – a dokazují tak, že se zákazníci vloni ve vyšší míře zajímali právě o alternativní analytické systémy.

Největší zájem mezi podniky byl o platformy BI, jejichž podíl na celkovém obratu činil téměř 60 %. Následují CPM sady s pětinou trhu, ale dynamika tohoto segmentu byla nejnižší ze všech sledovaných kategorií (–5,1 %). Analytické aplikace a systémy pro performance management jako třetí v pořadí přinesly dodavatelům zhruba 14 % příjmů.

Jako nejdynamičtější segment se ukazuje tzv. rozšířená analytika (AA, Advanced Analytics). Rostl o 12,5 %, i když jeho podíl na celkovém obratu je jen 7,5 %, a dokazuje, že právě o tento typ produktů v poslední době roste zájem podniků.

Co se týče situace v Česku, i zde trhu suverénně vévodí SAP, na druhém místě je ale Microsoft následovaný firmou SAS. Oraclu patří čtvrté místo a IBM je až páté.

 

Analytický software a BI v Česku

Podíl dodavatelů podle dosaženého obratu, rok 2013

SAP

27,8 %

Microsoft

16,9 %

SAS Institute

12,4 %

Oracle

11,5 %

IBM

7,7 %

ostatní

23,8 %

Zdroj: Gartner, duben 2014


Úvodní foto: © mikkolem - Fotolia.com


Komentáře