Mobilní údaje o poloze jsou pro uživatele velkou hrozbou

Podle vědců je možné identifikovat majitele mobilního telefonu jen na základě několika lokačních informací.

Mobilní údaje o poloze jsou pro uživatele velkou hrozbou


Kdykoliv je mobilní telefon připojený k internetu, dochází k automatickému záznamu informací o pohybu jeho majitele. Tato data jsou pak v anonymní podobě předávána třetím stranám, které je využívají například pro dopravní aplikace nebo pro cílenou reklamu.


Studie zveřejněná v časopisu Scientific Reports však varuje, že vzorce lidské mobility jsou natolik předvídatelné, že identitu každého uživatele lze zjistit již z pouhých čtyř datových bodů.


Rozvoj geolokačních služeb se za poslední roky dostal tak daleko, že jejich tvůrci zcela opomíjí to, jaký dopad má existence lokačních dat na soukromí a anonymitu uživatelů.


Například výrobci satelitních navigací používají lokační data k průběžnému výpočtu rychlosti pohybu uživatelů na daném silničním úseku, což má přispět k přesnějšímu dopravnímu zpravodajství. Data používaná k těmto výpočtům jsou sice anonymní, tedy neobsahují žádné mobilní číslo nebo jiná osobní data, to však zcela nezaručuje, že uživatele nepůjde zpětně vystopovat.


Z minulosti jsou známy případy, kdy došlo k propojení zdánlivě anonymních dat s jejich původními majiteli. V roce 2006 například společnost AOL úmyslně zveřejnila soubor obsahující archiv 20 miliónů webových vyhledávání. Novinářům z deníku New York Times se pak pomocí těchto dat podařilo odhalit totožnost náhodně vybraného uživatele.


Již zmíněná studie, za kterou stojí vědci z MIT a Katolické univerzity v Lovani, ukázala, že anonymitou si v dnešní době nemůže být nikdo jistý. Jakkoliv se může zdát, že je pohyb člověka náhodný a nepředvídatelný, ve skutečnosti máme jasně dané návyky, které lze popsat pomocí jednoduchých vzorců. Lokační data tedy mohou být sebehorší kvality a přesto je lze použít k identifikaci jejich původního majitele.


Vědci pro účely svého výzkumu použili anonymizovaná data pocházející od 1,5 miliónu uživatelů. Pro každého z nich vytvořili vlastní „mobilní stopu“ a zjistili, že k přesné identifikaci uživatele stačí pouhé čtyři lokace od každé osoby.


„Ve třicátých letech se zjistilo, že k přesné identifikaci člověka potřebujete 12 shodných bodů na otisku prstu,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Yves-Alexandre de Montjoye z MIT. „Stejně jsme postupovali u mobilních stop. Čtyři body jsou dostatečné k identifikaci 95 % všech testovaných uživatelů.“


Podle vědců si lidé neuvědomují, jak jsou jejich lokační údaje ve skutečnosti dostupné. Přínos nejrůznějších aplikací a služeb, které tato data využívají, podle nich nemůže vyvážit riziko, jaké představují pro naše soukromí.

Úvodní foto: © Jürgen Fälchle - Fotolia.com


Komentáře