Ochrana osobních údajů: bezpečnost je základním předpokladem digitalizace

Tak jako kdysi zlatý prach jsou data v 21. století klíčem k bohatství a jejich objem se každé dva roky zdvojnásobuje (v roce 2020 podle odhadů dosáhne 44 bilionů gigabytů). Data umožňují podnikům všech oborů a velikostí do maximální možné míry poznat své zákazníky a všechny podniky hledají způsoby, jak efektivně údaje o svých stávajících (i potenciálních) zákaznících využít. Například analýza dat v téměř reálném čase a reakce na získané poznatky umožňuje výrazně zlepšit obsluhu zákazníka – od lepších produktů a rychlejších služeb po personalizovanou komunikaci a na míru připravené odměny.

Ochrana osobních údajů: bezpečnost je základním předpokladem digitalizace


Datový poklad však není volně dosažitelný každému. To, co podniky láká – vlastnictví a užívání dat – je zároveň může vystavit značnému právnímu riziku a nebezpečí ztráty pověsti. Stejně se vzedmula vlna zájmu o využití dat, začínají si zákazníci sále více uvědomovat své právo na ochranu soukromí a možné dopady sdělování svých osobních údajů.

Podniky, které nedokáží dostatečně zabezpečit údaje o svých zákaznících se nejen vystavují právnímu postihu, ale nanejvýš pravděpodobně také utrpí jejich reputace a důvěryhodnost. Z bezpečnostních selhání musí vyvozovat osobní důsledky i nejvýše postavení manažeři. Bývalá generální ředitelka společnosti Yahoo! Marissa Mayer přišla o roční prémie, protože firma nezvládla patřičně reagovat na narušení bezpečnosti, při němž došlo ke krádeži osobních údajů více než 1 miliardy uživatelů.

Na poptávku po právní ochraně soukromí reagují i úřední aparáty a přijímají předpisy, jako je evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabývá účinnosti 28. května 2018 a zaručuje ochranu osobních údajů všem obyvatelům Evropské unie bez ohledu na to, kde jsou jejich data uložena nebo zpracovávána.

Toto nařízení bude mít dopad na podniky z celého světa, nikoli jen evropské. Zdaleka ne všechny subjekty jsou však na GDPR připravené. V průzkumu uvedlo 8 % z dotázaných britských firem, že dosud nezavedlo žádná z opatření nutných ke splnění povinností vyplývajících z GDPR. Obdobná situace panuje v Německu (8 %) a Francii (12 %).

Podniky se tak pohybují na tenkém ledě. Pro své strategie digitální transformace potřebují nezbytně uchovávat data a využívat je tak, aby dosáhly konkurenční výhody. Zároveň musí data chránit proti stále důmyslnějším hrozbám, přičemž digitalizovat znamená vystavovat podnik útokům z více různých směrů.

 

Možnost volby a zachování kontroly

Podniky usilují o úplnou digitalizaci, díky níž získají akceschopnost, bezpečnost, přizpůsobivost a nákladovou efektivitu. Na první pohled se může zdát, že akceschopnost a přizpůsobivost jsou v protikladu s bezpečností. Pokud však má podnik maximálně těžit z přínosů digitalizace, musí se věnovat všem jejím aspektům. Gartner to popisuje jako „využití digitálních technologií ke změně obchodního modelu a nalezení nových příležitostí k tvorbě zisku a hodnoty“.

Před nedávnem vyšla studie výzkumné společnosti 451 Research, jejíž zpracování zadaly společnosti VMware a Atos, která zkoumala hlavní trendy a očekávání ohledně zavádění cloudu. Ze studie vyplývá, že zlepšování akceschopnosti a přizpůsobivosti patří mezi tři rozhodující faktory u plánovaných cloudových projektů amerických a evropských podniků a jsou dvěma hlavními faktory, které ovlivňují rozhodování o zavedení správné infrastruktury pro digitalizaci.

V minulosti obecně panovala situace buď-anebo – podnik, který chtěl být mobilní a připojený se otevíral útokům, celková digitalizace se vylučovala s dodržováním zákonných povinností a odpovědné správy a vyšší bezpečnost byla na úkor zákaznické zkušenosti.

Tento názor je stále hluboce zakořeněný –  studie společnosti 451 Research, která zkoumala, jak cloudové technologie podporují digitální transformaci, zjistila nejen to, že 48 % evropských podniků (50 % ve Velké Británii, 42 % v Německu a 49 % ve Francii) zvažuje přesun aplikací do privátních cloudů z důvodů bezpečnosti a možnosti kontroly, ale také že bezpečnost zůstává jednou z hlavních překážek zavádění cloudu obecně. Je to pochopitelné, uvážíme-li, že podle společnosti Gartner potřeba předcházet únikům dat z veřejných cloudů do roku 2018 přiměje 20 % podniků k zavedení programů správy zabezpečení dat.

V podnicích také přetrvává zvyk nijak nekoordinovaného nákupu technologií, kdy si různé jednotky pořizují IT produkty a služby dle svého uvážení a bez vědomí IT. Zejména se jedná o snadný nákup veřejných cloudových služeb jako pohotového řešení, které zajistí akceschopnost a rychlost při uvádění produktů a služeb na trh, aniž by bylo nutné procházet korporátním procesem schvalování, zabezpečení a řízení shody.

 

Infrastruktura, která dokáže ochránit nejcennější komoditu 21. století

Naneštěstí neexistuje jediný univerzální přístup, který by vyhovoval ve všech situacích. Každý podnik musí nalézt infrastrukturu, která bude vyhovovat jeho specifickým potřebám a pokrývat požadavky pomocí kombinace různých prostředí. Privátní cloudy rozhodně nabízí bezpečná prostředí, ale veřejné cloudy je překonávají z hlediska flexibility. Je také důležité vědět, jak vznikají aplikace – od vývoje a testování po produkční nasazení, přičemž každý krok může fungovat nejlépe v jiném prostředí. Snadná migrace mezi různými typy prostředí je tedy základním předpokladem efektivního uvádění produktů a služeb na trh při zachování bezpečnosti a souladu s regulatorními a zákonnými požadavky.

 Teoreticky to vypadá jako vynikající nápad, ale je to reálné v praxi? Skutečně platí, že žádný podnik nemůže požívat výhod digitalizace a zároveň se zachovat bezpečnost?

Ne, neplatí. Olympijské hry jsou toho skvělým příkladem – olympiáda v Riu v roce 2016 byla nejen skutečně digitální událostí v ještě větším rozsahu než o čtyři roky dříve Londýn a s efektivnějším využitím výpočetního výkonu, ale její systémy dokázaly chránit data tisíců sportovců, novinářů, dobrovolníků a dalších osob a zároveň zpracovávat akreditace a přístup v pevně stanovených termínech. Každou sekundu se také potýkaly se 400 hackerskými útoky, tedy 510 miliony kyberbezpečnostních událostí za celou dobu trvání her. To je dvojnásobný počet útoků, něž kolika čelil Londýn 2012.

 

Bez ochrany dat nelze podnikat

Skutečností je, že podniky jsou a budou posuzovány podle ochrany dat. Zavedení GDPR pomůže zvýšit povědomí o opatřeních, která by měly podniky přijmout, a má dalekosáhlé důsledky pro každou firmy, která se dotkne evropského trhu, bez ohledu na to, kde sídlí.

Zároveň je nutné počítat s tím, že zákazníci nebudou ochotni se vzdát funkcionality a komfortu. Zajištění bezpečnosti je jedním z klíčových prvků digitalizace – každý podnik, který chce těžit z jejích výhod, musí na bezpečnosti pracovat stejně jako na akceschopnosti, přizpůsobitelnosti a nákladové efektivitě. A správná infrastruktura zásadním způsobem pomáhá patřičnou rovnováhu nastolit.

 

Autor je Global Solutions Consultant, VMware

Úvodní foto: Fotolia © Dreadlock


Komentáře