Otevřené bankovnictví vyvolává spíše strach než zájem

Směrnice PSD2 nabyla účinnosti 13. ledna 2018. Jejím cílem bylo vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby. Ze zjištění GfK vyplývá, že 79 procent lidí o PSD2 nikdy neslyšelo a nevědí, co to pro ně znamená. Po vysvětlení možností, které PSD2 uživatelům otvírá, vyjádřil zhruba jeden ze sedmi lidí zájem využít pro svoje platby a správu financí služby třetích stran a jejich aplikace k tomu určené. Značná část obyvatel se ale bojí možného zneužití údajů při placení skrze tyto aplikace, a to nejen prozrazení jejich osobních údajů, ale také krádeže peněz z jejich účtu.

Otevřené bankovnictví vyvolává spíše strach než zájem


„Pojem PSD2 je pro většinu z nás velká neznámá. Tato pocházející z dílny Evropské komise nabyla platnosti v celé Evropské unii 13. ledna 2018. Pro koncového uživatele z toho v první řadě vyplývá možnost zjednodušení obsluhy a kontroly všech využívaných finančních produktů a služeb. Navzdory zmíněným výhodám je povědomí o těchto možnostech mezi koncovými uživateli nízké. Banky ani „fintech“ společnosti zatím v této oblasti nevyvíjejí výrazně viditelné aktivity,“ vysvětluje Kristina Hanušová, Leader oddělení Marketing Efficiency z GfK.

GfK se ptalo Čechů, zda někdy vůbec slyšeli o pojmu PSD2. Převážná většina (79  procent) tento termín vůbec nezná, a pouhé jedno procento dokáže vysvětlit, co tento pojem obnáší. O PSD2 nejčastěji slyšeli lidé ve věku 30 - 49 let, převážně vysokoškoláci zaměstnaní zejména na manažerských funkcích a lidé s vyššími příjmy. Nejnižší znalost termínu PSD2 mají lidé ve věku 50 - 70 let.

V průzkumu agentura zjišťovala názor Čechů, kterým byl význam termínu PSD2 vysvětlen, jaký vliv bude mít nová směrnice PSD2 na jejich finance a platby. 31 procent lidí se vyjádřilo, že nová směrnice nebude mít vůbec žádný vliv na jejich chování při platebním styku. I nadále budou využívat své stávající banky pro své finanční transakce. Naopak 14 procent lidí zvažuje možnost využít třetí strany pro správu svých finančních prostředků.

Tři lidé z pěti se domnívají, že využívání aplikací třetích stran zvýší pravděpodobnost zneužití jejich osobních údajů, ať už se jedná o jméno, adresu či rodné číslo. Obdobné obavy panují i ohledně údajů o platbách a financích, jako jsou informace o výši útraty, místu  a čase platby.  Polovina lidí se domnívá, že bude snadnější z účtu ukrást peníze.

Úvodní foto: Fotolia @santiago silver


Komentáře