Podniky se na podporu bitcoinu nechystají, zjistil Gartner

Pozornost, kterou vyvolal nedávný nákup bitcoinů v hodnotě 1,5 miliardy dolarů firmou Tesla, vyvolal otázky, jakou podporu vlastně tato kyberměna má mezi klíčovými světovými podniky. A zdá se, že moc velká perspektiva v tomto směru zřetelná není.

Podniky se na podporu bitcoinu nechystají, zjistil Gartner


Pouze každý dvacátý člen finanční exekutivy, které analytici Gartneru oslovili tento měsíc, tvrdí, že plánuje zařadit ještě v letošním roce bitcoin mezi podniková aktiva. Zhruba 84 % respondentů pak držet bitcoin mezi podnikovými aktivy vůbec neplánuje.

„Přílišná volatilita bitcoinu představuje pro velkou část respondentů nepřijatelné finanční riziko,“ vysvětluje Alexander Bant, ředitel výzkumu Gartner Finance practice.

„Bylo by pro ně velmi obtížné kompenzovat takové cenové výkyvy, jaké jsme zaznamenali u kryptoměn v posledních pěti letech.“

Volatilita (kolísání kurzu) je zdaleka nejčastější obavou, nicméně respondenti často uváděli i další závažné důvody proti bitcoinu – například averze dozorčích rad k riziku či jeho pomalé zavádění coby obecně akceptovaného platebního prostředku, dále obavy z možných regulací i nedostatek zkušeností s kryptoměnami.

„V souvislosti s použitím bitcoinu coby aktiva v podnicích zůstává řada nevyřešených otázek,“ říká Bant. „Je nepravděpodobné, že by adopce rychleji rostla, dokud se tyto otázky nevyjasní.“

Sedmdesát jedna procent respondentů řeklo, že jednou z hlavních otázek, na níž by rádi znali odpověď, je, co ostatní s bitcoinem skutečně dělají. Šedesát osm procent by rádo k bitcoinu znalo jasná stanoviska regulátorů a lépe chápalo rizika spojená s jeho držením.

„Je důležité mít na paměti, že viděno dlouhodobou perspektivou korporátních aktiv se jedná o rodící se fenomén,“ vysvětluje Bant. „Lídři podnikových financí jsou odpovědní za jejich stabilitu, a tudíž většinou nemají sklony provádět spekulativní skoky do neznáma.“

Ostatně ani oněch 16 % respondentů ochotných zařadit kryptoměny do finanční strategie svých podniků zjevně nemá moc naspěch.

Pět procent respondentů uvedlo že plánují nákup bitcoinů v průběhu letošního roku, jedno procento uvedlo, že tak učiní patrně někdy mezi lety 2022-23 a zbývajících 9 % naznačilo, že s držením bitcoinu začnou v roce 2024 nebo později.

V postoji a záměrech ohledně držení bitcoinu přitom nebyl zásadní rozdíl mezi menšími podniky (obrat méně než miliarda dolarů) a těmi velkými. Mezi respondenty z technologického sektoru očekává držení kryptoměn plná polovina respondentů.

Méně nakloněni bitcoinu pak byli členové exekutiv veřejně neobchodovaných podniků (nákup a držení zvažovalo jen 7 %).

Úvodní foto: Fotolia © ulchik74


Komentáře