Práce z domova se stává standardem, firmy ale musejí změnit přístup

Dvoupětinový nárůst podílu evropských zaměstnanců, kteří považují práci na dálku už za nezbytnost, ukázal nejnovější výzkum společností VMware a Vanson Bourne. Vedení firem a podniková kultura se ale musejí nové situaci přizpůsobit.

Práce z domova se stává standardem, firmy ale musejí změnit přístup


Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů navíc uznávají, že práce na dálku je pro jejich podnik přínosem a není možné se vrátit k dřívějšímu uspořádání – přesto zaznívají obavy, že vedení podniků nevěnuje dostatečnou pozornost přizpůsobení nové situaci ve smyslu poskytnutí širších možností volby a flexibility zaměstnancům.

Více než čtyři z deseti (41 %) dotázaných manažerů se však obává, že jejich podřízení se při práci na dálku nebudou na zadaný úkol soustředit. Více než čtvrtina (28 %) má také dojem, že kultura vedení podniku práci na dálku nepodporuje, a více než polovina (59 %) pociťuje zvýšený tlak na to, být on-line i mimo běžnou pracovní dobu.

Tato zjištění poukazují na potřebu opustit tradiční způsob manažerského myšlení a praxe na všech úrovních, a to kvůli jednoznačným přínosům flexibilní práce pro podnik i zaměstnance, včetně možnosti využít rozmanitější okruh schopností a dovedností z celého světa.

Více než tři čtvrtiny dotázaných zaměstnanců (76 %) se navíc domnívají, že se po přechodu na práci na dálku zlepšily jejich osobní vazby s kolegy, 66 % má dojem, že může při videokonferencích otevřeněji hovořit, a 69 % uvádí snížení stresu.

Zlepšila se také morálka zaměstnanců (30 %) a vzrostla produktivita (34 %). Více než dvě třetiny (67 % ) uvádí, že je nyní snazší nábor špičkových pracovníků, zejména z řad pracujících rodičů (83 %) a menšin (68 %). Co se týče nových nápadů, téměř tři čtvrtiny (72 %) se shodují, že inovace přichází z více stran v podniku než dříve.

„Z hlediska kancelářských profesí v České republice zatím jednoznačně dominovala práce z kanceláří a adopce tzv. home office nebyla před krizí nijak vysoká. Hlavním důvodem byla nedůvěra zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům z hlediska možnosti dostatečně efektivní práce z domova. Důležitou roli ovšem hrála i technická nepřipravenost zaměstnavatelů. Jarní test připravenosti způsobený krizí byl proto velmi tvrdý, nicméně díky němu se postoj zaměstnavatelů k této otázce zásadně změnil, a to jak u soukromých firem, tak dokonce i u státních institucí,“ tvrdí Zbyněk Bolcek z poradenské společnosti Grant Thornton Advisory.

IT se již nepovažuje za brzdu distribuované práce. Zaměstnanci mohou běžně pracovat v centrále, na pobočkách, z domova, na cestách nebo místa libovolně střídat, přičemž pouze třetina (33 %) dotázaných se domnívá, že IT není dostatečně vybaveno pro podporu práce na dálku.

Bezpečnostní rizika

Ve snaze zachovat provozuschopnost přesouvají podniky více aplikací do cloudu, čímž vznikají nové izolované ostrovy informací. Se zmenšováním a zvětšováním pracovní síly a přechodem na práci z domova vzrůstá pestrost zařízení užívaných k práci v rámci programů BYOD, které nyní nabízí vyšší flexibilitu. 

Každé nové zařízení připojené k síti však představuje potenciální vstupní bránu kybernetického útoku. To vše narušuje bezpečnostní perimetr podniku a zvýrazňuje potřebu zavádění bezpečnostních modelů založených na principu nulové důvěry.

Úvodní foto: © Igor Mojzes - Fotolia.com


Komentáře