Priority a výzvy IT ředitelů podle Deloitte

Hlavní prioritou pro ředitele zodpovědných za informační a komunikační technologie (CIO) je v následujících 12-18 měsících rychlá reakce na aktuální potřeby v byznysu (71 %) a naplňování digitální strategie (47 %). Investice do technologií jsou strategickou prioritou, avšak rozpočty na inovace, které mají IT ředitelé k dispozici, jsou stále velmi nízké. Takové jsou hlavní závěry nové studie Deloitte, které se zúčastnilo více než 900 IT ředitelů ze 49 zemí světa včetně ČR a Slovenska.

Priority a výzvy IT ředitelů podle Deloitte


I když více než polovina IT ředitelů (52 %) považuje inovace za významnou prioritu, jsou jim podle Deloitte k tomuto účelu přidělovány pouze malé finanční prostředky. Téměř polovina IT ředitelů věnuje na inovace méně než 10 % svého rozpočtu, uvádí studie.

Z nových technologií a trendů kladou IT ředitelé větší důraz než v minulosti na zavádění mobilních aplikací, privátního a veřejného cloudu, možnosti využití analytických nástrojů, Big Data a BYOD.

V oblasti zavádění mobilních aplikací se podle studie Česká republika a Slovensko přibližují světovému trendu. Více než třetina společností implementovala nebo právě implementuje nějaké mobilní řešení (ve světě je to necelá polovina). Mobilní aplikace staly nejvíce aplikovaným a adoptovaným trendem v České republice a na Slovensku, zjistil průzkum.

Na rozdíl od minulých let české a slovenské firmy plánují využití trendů sociálních médií a digitálních kanálů – polovina společností však doposud nenašla potenciál jejich využití, případně není tento trend pro ně relevantní.

 

IT rozpočet

I přes doznívající hospodářskou krizi bylo u třetiny společností v ČR a na Slovensku zaznamenáno meziroční navýšení IT rozpočtu, téměř u čtvrtiny došlo k jeho poklesu. Tento stav kopíruje vývoj rozpočtů ve světě, kde došlo k jejich růstu u 37 % organizací.

V oblasti veřejné správy se snižoval IT rozpočet oproti předchozímu roku nejvíce. V ČR na Slovensku se snížil u 71 % státních organizací, ve střední Evropě u 58 % a v regionu západní Evropy u 44 %.

Nejvíce se daří v sektoru finančních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví), kde se rozpočet snížil pouze u 10 % společností v ČR a na Slovensku, oproti tomu se necelé třetině rozpočet zvýšil. Tento trend kopíruje vývoj v západní Evropě, kde růst IT rozpočtu zaznamenalo 40 % firem v tomto odvětví. 

 Úvodní foto: Fotolia


Komentáře