Průzkum generace Z přináší dobré zprávy: Nevychovali jsme generaci robotů

Příslušníci generace Z ovládají moderní technologie, ale obávají se, že jim schází potřebné „měkké“ dovednosti a touží po lidských kontaktech. I přesto se starší odborníci obávají, že je digitální domorodci vystrnadí z pozic.

Průzkum generace Z přináší dobré zprávy: Nevychovali jsme generaci robotů


Generace Z vstupuje ze škol na pracoviště a přináší s sebou mentalitu orientovanou na technologie, která podniky posune dál do digitální éry, ale mohla by při tom prohloubit rozdíly mezi pěti generacemi, které se dnes v práci setkávají. Z globálního průzkumu zadaného společností Dell Technologies vyplynulo, že post-mileniálové – lidé narození po roce 1996 a označovaní také jako generace Z – do hloubky a všestranně chápou technologie a jejich potenciál proměňovat náš život a práci.

„Je prakticky daná věc, že tito digitální domorodci mají rozvinuté dovednosti v technologiích a práci s daty, přesto však překvapí, jakou úroveň digitální vyspělosti na pracoviště přinášejí,“ komentuje Danny Cobb, Corporate Fellow a viceprezident pro technologické strategie ve společnosti Dell Technologies. „Nevychovali jsme ovšem generaci robotů. Lidé z generace Z nevnímají technologie jen jako nástroj na podporu pokroků lidstva, ale také jako prostředek k vyrovnání rozdílů v přístupu k informacím. Jedinečně tak spojují jasnou vizi a optimismus.“

Průzkum mezi více než 12 000 studenty středních a vysokých škol ze 17 zemí odhaluje pohled mladé generace na technologie a budoucí práci. Konkrétní poznatky:

  • 98 % respondentů pracovalo s technologiemi v rámci svého formálního vzdělávání.
  • 91 % uvádí, že technologie, které zaměstnavatel nabízí, pro ně budou jedním z kritérií při volbě mezi podobnými pracovními nabídkami.
  • 80 % chce pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi; z těchto respondentů pak 38 % zajímá kariéra v IT, 39 % se ohlíží po práci v oblasti kybernetické bezpečnosti a 46 % má ambice pustit se do výzkumu a vývoje v technologiích.
  • 80 % mladých se domnívá, že technologie a automatizace umožní předcházet diskriminaci a vytvářet spravedlivější pracovní prostředí.

 

Ohromujících 89 % dotazovaných si uvědomuje, že nastává éra partnerství lidí a strojů: 51 % účastníků průzkumu je přesvědčeno, že lidé a stroje budou pracovat v propojených týmech, 38 % naopak stroje vidí jako nástroje, které budou lidé používat podle potřeby.

Většina příslušníků generace Z si je jistá svými technickými dovednostmi, zároveň se ovšem obávají, zda mají měkké dovednosti a zkušenosti, jaké zaměstnavatelé hledají. Svou technologickou gramotnost hodnotí 73 % respondentů jako dobrou nebo vynikající a 68 % se domnívá, že mají nadprůměrné programátorské schopnosti.

Ještě víc vypovídá fakt, že 77 % mladých je ochotných stát se mentory staršího kolegy, který má s technologiemi méně zkušeností. Zároveň mají ale téměř všichni čerství absolventi (94 %) ohledně svého budoucího zaměstnání nějaké obavy.

  •  Jen něco nad polovinu (57 %) hodnotí své vzdělání, pokud jde o přípravu na budoucí kariéru, jako dobré nebo vynikající.
  • 52 % si je jisto, že disponují technickými dovednostmi, které zaměstnavatelé chtějí, ale o svých dovednostech v dalších oblastech už tak přesvědčeni nejsou.

 

Starší odborníci se naopak obávají, že je mladí předstihnou a většinu vedoucích rolí v budoucnu obsadí digitální domorodci. Podle dřívějšího průzkumu společnosti Dell Technologies má 87 % podnikových lídrů strach, že jejich organizace bude mít potíže nabídnout rovné příležitosti lidem všech generací.

Na pracovištích se dnes setkává až pět generací. Podniky proto musí při prosazování kultury postavené na digitálních technologiích pracovníkům pomáhat nacházet společnou řeč. V týmech sestavených z lidí z různých oddělení s doplňujícími se dovednostmi může být výměna znalostí plynulejší a řešení problémů pružnější. Mladým profesionálům mohou na začátku rozvoje kariéry pomoci stáže, „kolečka“ po různých pozicích a další podobné příležitosti, během nichž získávají zkušenosti a rozvíjejí kýžené měkké dovednosti. A programy obráceného mentorování vedeného generací Z zase mohou vylepšit technické kompetence v celé organizaci.

I když prakticky od narození zacházejí s elektronickými zařízeními a vyrůstají se sociálními sítěmi, touží členové generace Z na pracovišti po intenzivnějším lidském kontaktu.

  • Jako prostředek komunikace s kolegy upřednostňují osobní rozhovor (43 %). Následuje telefon (21 %), naopak aplikace pro rychlé zprávy a SMS se umístily na chvostu.
  • 75 % respondentů očekává, že se v práci budou učit od kolegů a dalších lidí, nikoli online.
  • 82 % se domnívá, že sociální sítě mohou na pracovišti fungovat jako užitečný nástroj.
  • Více než polovina dotazovaných (53 %) dává přednost docházení na pracoviště před prací z domova a 58 % preferuje pracovat v rámci týmu, nikoli jako samostatná jednotka.
Úvodní foto: Fotolia @ willyam


Komentáře