Průzkum: Zaměstnanci v IT se rychle vzpamatovávají z recese

Globální průzkum mezi IT profesionály ukazuje zotavování se jejich oddělení z recese. Začíná nábor nových pracovníků, rozpočty jsou stabilní a i platy mají potenciál lehce růst.V průzkumu, který uspořádala britská společnosti ISC(2), jež se zabývá hodnocením bezpečnosti, bylo opakovaně dotazováno kolem 3 000 lidí zaměstnaných v IT z nejrůznějších částí světa. Hlavním cílem bylo zjistit, jak se pro ně změnila situace po skončení recese z hlediska jejich kariéry, výdajů oddělení, kde pracují a náboru nových zaměstnanců.

V roce 2009 byla situace poměrně jasná. Dvě třetiny dotázaných potvrdily výrazné nebo snížené nabírání nových členů jejich oddělení, 55,8 % přiznalo snížení výdajů na bezpečnostní technologie a pro mnoho z nich bylo velkým vítězstvím, pokud se podařilo udržet rozpočet a množství zaměstnanců na stejné úrovni, jako v roce 2008.

Ve srovnání s loňským rokem vnímali respondenti situace se značně větším optimismem. Téměř 30 % mluvilo o plánech svých firem přijímat nové zaměstnance, 22 % již vidí navyšování rozpočtů na bezpečnostní řešení a 47,6 % říká, že tyto rozpočty zůstanou alespoň na srovnatelné úrovni jako v uplynulém roce. Co se týká platů, ty podle průzkumu lehce rostly v oblasti IT i v loňském roce, kdy celých 52,8 % pracovníků přiznalo zvýšení, jeden z dvaceti dotázaných pak uvedl zvýšení o více než desetinu. Jen 10,9 % zaměstnanců v IT odděleních se potýkalo se snižováním platů a 4,9 % zažilo propuštění. Z těchto čísel je vidět, že většina firem si zaměstnanců v IT váží a snaží se je udržet i přes nepříznivé ekonomické podmínky.

John Colley, ředitel ISC(2) k tomu říká, že ekonomické problémy přinutily mnoho organizací najít nové a finančně dostupnější způsoby, jak splnit svoje cíle. Nicméně si většinou uvědomují, že jejich byznys je závislý na dobře fungujících a bezpečných informačních technologiích. Oproti jiným sektorům, jako jsou třeba média, bankovnictví nebo stavebnictví je situace v IT poměrně pozitivní a i přes poměrně vysokou úroveň nezaměstnanosti na globální úrovni stále platí, že najít ve správnou chvíli zaměstnance do IT oddělení s právě potřebnými znalostmi není snadné.Komentáře