Třetina projektů Průmyslu 4.0 bude využívat tržiště algoritmů

Průmysl 4.0 se rozvíjí již více než pět let a přestože řada podniků již započala slibné projekty, to nejobtížnější bude v případě Průmyslu 4.0 vytvoření nových algoritmů, jež budou srdcem těchto projektů. Podle analytiků společnosti Gartner proto do roku 2020 začne přinejmenším 30 % projektů v oblasti Průmyslu 4.0 získávat své algoritmy z největších tržišť – v současné době se tak děje v méně než 5 % případů.

Třetina projektů Průmyslu 4.0 bude využívat tržiště algoritmů


Tomas Oestreich, viceprezident a ředitel výzkumu Gartneru, k tomu uvádí: „Projekty Průmyslu 4.0 přinesou dvě zásadní výzvy. Tou první bude potřeba zvládnout ve světě propojených kyberneticko-fyzických systémů obrovský objem a rozličnost dat vytvářených v reálném čase. Zadruhé, aby bylo možné vytvářet novou přidanou hodnotu a skutečné inovace, budou třeba nové algoritmy. Právě proto budou algoritmy tepem Průmyslu 4.0.“

Oestreich nicméně upozorňuje, že pro vývoj těchto algoritmů jsou často třeba znalosti a dovednosti, které ve většině výrobních podniků chybí. Aby přesto zvládly přicházet s novinkami dostatečně rychle, obrátí se přinejmenším některé podniky na poskytovatele služeb a využijí také nová tržiště algoritmů.

Dodavatelé analytických řešení již začali vytvářet tržiště softwarových komponent jako jsou analytické algoritmy, aby uživatelům nabídli větší flexibilitu a možnost volby. Tato tržiště tak přinesou výhody tzv. ekonomie appek (mobilních a cloudových aplikací) do oblasti vývoje software. Zásadně sníží náklady na distribuci software a usnadní přístup k tisícům, nebo dokonce milionům existujících algoritmů.

Tržiště algoritmů tak nabídnou opakovaně použitelné algoritmy s jejichž pomocí budou podniky a organizace moci urychlit vlastní vývoj a zvládnout změny, které přináší digitální byznys (resp. digitální transformace).

„Opakované využívání hotových algoritmů a jejich nasazení ve specifických případech může výrazně snížit čas potřebný na vývoj. Vzniknou tak knihovny rozšiřující možnosti interních vývojových týmů,“ říká Tomas Oestreich.

Firmy, které již započaly s projekty Průmyslu 4.0, také modernizují své ERP (systémy pro plánování/řízení podnikových zdrojů). Ty jsou napojovány na infrastrukturu internetu věcí (IoT) zahrnující senzory a řídící prvky, middleware pro sběr a ukládání dat i aplikace a analytické nástroje pro rozhodování a automatické spouštění událostí.

„Řada ERP řešení je stará a nemůže zvládnout objem dat a transakcí, které je třeba zpracovat i díky rostoucí granularitě v obchodních transakcích.“ Vysvětluje vedoucí výzkumu Gartneru Christian Hestermann.

Dobrým odvětvím, které si již prošlo transformací, je hudební Průmysl. Zákazníci se postupně přeorientovali z nákupu jednotlivých alb v obchodech na streamování písniček, což se v příslušných systémech promítá do mikročástek bezprostředně zúčtovaných poplatků.

„ERP by se snadno mohlo stát úzkým hrdlem digitálního byznysu, jestliže podnikům neumožní rychle reagovat a uchopit digitální obchodní příležitosti v rychle se měnícím světě,“ vysvětluje Hestermann.

CIO a ředitelé IT by proto měli pracovat na rozvoji těchto příležitostí – tzv. digitálních obchodních okamžiků a pomoci tak svým podnikům růst. Například signály a data ze senzorů umístěných ve stále větším počtu produktů nebo z externích zdrojů mohou být použity pro zobrazení nabídky dalších služeb zákazníkům.

To bude s největší pravděpodobností vyžadovat modernizaci zapojeného ERP, neboť starší systémy nezvládnou mnohem větší objem a granularitu těchto mikrotransakcí,“ dodává Hestermann.

Podle analytiků Gartneru provede renovaci jádra svého ERP systému do roku 2020 na 50 % společností a budou tak moci převést svou IoT infrastrukturu na standardizovanou platformu a zvýšit počet interakcí se zákazníky až o pětinu.

Úvodní foto: © industrieblick - Fotolia.com


Komentáře