Většina odborníků IT doporučuje práci v IT

Navzdory tomu, kolik času práce v informačních technologiích zabere a jaké výzvy přináší, 81 % profesionálů z oboru oslovených v anketě společnost TEKsystems zaměstnání v tomto oboru doporučuje.

Většina odborníků IT doporučuje práci v IT


Z výsledků průzkumu vyplynulo, že největší problém mají profesionálové s pracovní dobou. Jedenačtyřicet procent z nich se musí nějakým způsobem vypořádat s očekáváním, že budou dostupní 24 hodin denně a pracovní doba 38 % respondentů je od 8 do 18 hodin. Zbylí odborníci uvedli, že musejí být dostupní od 6 do 20 hodin nebo dokonce od 6 ráno do půlnoci. Procento respondentů, kteří uvedli, že musejí být dostupní 24 hodin denně, bylo vyšší na seniorských pozicích (57 %) než u juniorských pozic (37 %).

Mnoho odborníků dokonce nemůže od své práce utéct ani na dovolenou. 67 % výše postavených odborníků uvedlo, že se od nich očekává případné řešení problémů i na dovolené, zatímco u juniorských pozic 71 % dotázaných řeklo, že se od nich dostupnost pro pracovní účely na dovolené nepředpokládá. Zástupci TEKsystems se ve svém průzkumu také ptali, zda se společnosti snaží odborníkům nějak vyjít vstříc (například prodlužováním termínů) během léta. Podle více než 80 % dotázaných tomu tak bohužel není.

Jak seniorští, tak juniorští zaměstnanci uvedli, že nejnáročnější součástí jejich práce je nutnost stále držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti technologií a problémové je také sladění jejich pracovního a rodinného života. Jednotlivé skupiny zaměstnanců se však lišily v názoru na to, který z těchto dvou problémů je horší. U většiny zaměstnanců na vyšších pozicích je problémové skloubit práci s osobním životem, zatímco na nižších pozicích zaměstnanci jako největší problém vidí neustálý technologický vývoj.

Závěrem ze studie vyplývá, že dvě třetiny respondentů jsou na svou práci v IT hrdé a jejich současná práce je baví, zatímco 29 % odborníků je hrdých na svou pozici profesionála IT, ale se současnou náplní práce nejsou spokojeni. Zbylých 28 % dotázaných údajně před ostatními to, že pracují v IT, skrývá, aby od nich jejich známi nechtěli radit s technickými věcmi. Navzdory všem obtížím by však práci v IT doporučilo 81 % všech dotázaných odborníků. „I když profesionálové IT na všech pozicích cítí stres, se kterým se musí ve svém zaměstnání potýkat, jsou na svou kariéru hrdí. Jakmile však od nich zaměstnavatel začne vyžadovat, aby v práci byli déle než od 8 do 18 hodin a k tomu byli dostupní 24 hodin denně, je důležité zaměstnance nějakým způsobem motivovat, aby společnostem talenty neodcházely,“ uvedla Rachel Russellová ze společnosti TEKsystems.

Úvodní foto: © Andreas Haertle - Fotolia.com


Komentáře