Víc než polovina záloh selže

Studie Veeam Data Protection Report 2021 zjistila, že covid-19 významně ovlivnil výdaje na digitální transformaci, přičemž 40 % globálních organizací považuje ekonomickou nejistotu za největší překážku digitální transformace v příštích 12 měsících a jedna třetina svoje iniciativy minulý rok zpomalila.

Víc než polovina záloh selže


Podle studie Veeam Data Protection Report 2021, která zjistila, že 58 % datových záloh selhává, což znamená, že data zůstávají nechráněná, podkopávají výzvy v oblasti ochrany dat schopnost organizací po celém světě realizovat iniciativy digitální transformace. Společnost Veeam Software zjistila, že na pozadí covid-19a následné ekonomické nejistoty, kterou 40 % top manažerů uvádí jako největší hrozbu pro digitální transformaci své organizace v příštích 12 měsících, jim brání v transformačních iniciativách nedostatečná ochrana dat a výzvy pro kontinuitu podnikání, které pandemie představuje.

V rámci studie Veeam Data Protection Report 2021 bylo dotazováno více než 3 000 IT manažerů s rozhodovací pravomocí v organizacích po celém světě, aby bylo možné porozumět jejich přístupům k ochraně a správě dat. Tato studie, která je největší svého druhu, zkoumá, jak organizace očekávají, že budou připraveny na výzvy v oblasti IT kterým čelí, včetně reakce na změny poptávky a přerušení provozu, globální vlivy (například covid-19) a ambicióznější cíle modernizace IT a digitální transformace.

„Během posledních 12 měsíců čelili top manažeři po celém světě jedinečnému souboru výzev, jak zajistit, aby zůstala data chráněna ve velmi rozmanitém provozním prostředí,“ řekl Danny Allan, technologický ředitel a senior viceprezident produktové strategie společnosti Veeam. „V reakci na pandemii jsme viděli, jak organizace zrychlují iniciativy digitální transformace o roky a měsíce, aby se udržely na trhu. Způsob, jakým jsou spravována a chráněna data, je však nadále podkopává. Firmy brzdí zastaralé IT a neaktuální možnosti ochrany dat, stejně jako čas a peníze investované do reakce na nejnaléhavější výzvu, kterou představuje COVID-19. Dokud nebudou tyto nedostatky odstraněny, bude se skutečná transformace organizacím nadále vyhýbat.“

Respondenti uvedli, že jejich možnosti ochrany dat nejsou schopny držet krok s požadavky digitální transformace jejich organizace, což představuje hrozbu pro kontinuitu podnikání a potenciálně to může mít vážné důsledky pro jejich reputaci i výkon. Navzdory integrální roli, kterou hraje zálohování v moderní ochraně dat, není 14 % všech dat vůbec zálohováno a 58 % obnov selže, takže jsou v případě výpadku způsobeného kybernetickým útokem firemní data nechráněná a nenahraditelná.

Časté jsou i neočekávané výpadky, které za posledních 12 měsíců zažilo 95 % organizací; a protože v předchozím roce měl jeden ze čtyř serverů alespoň jeden neočekávaný výpadek, jsou dopady prostojů a ztráty dat až příliš časté. Klíčové je, že firmy vidí, jaký to má dopad na jejich výsledovku, přičemž více než polovina top manažerů uvedla, že to může vést ke ztrátě důvěry vůči jejich organizaci ze strany zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob.

„Existují dva hlavní důvody nedostatečně úspěšného zálohování a obnovování dat: Zálohování končí chybami nebo překračují přidělená časová okna a zadruhé, obnovení selhává v dodržování požadovaných SLA,“ uvedl Allan. „Jednoduše řečeno, pokud selže zálohování, data zůstanou nechráněná, což je pro podniky velkým problémem, protože dopady ztráty dat a neplánovaných prostojů sahají od nevole zákazníků po snížení cen akcií společností. Další částí tohoto problému je fakt, že se prostředí digitálních hrozeb vyvíjí exponenciálním tempem. Výsledkem je nezpochybnitelná propast mezi schopnostmi firem v oblasti ochrany dat a jejich potřebami digitální transformace. Tento nedostatek musí být naléhavě vyřešen, vzhledem k tlaku na organizace, aby urychlily využívání cloudových technologií ve službách zákazníkům v digitální ekonomice.“

V reakci na digitální akceleraci, způsobenou COVID-19, si top manažeři uvědomují potřebu přijmout přístup založený na cloudu a změnit způsob poskytování IT. Mnoho z nich tak již učinilo, přičemž 91 % v prvních měsících pandemie zvýšilo využití cloudových služeb a většina v tom bude pokračovat, a 60 % plánuje přidat do své strategie poskytování IT více cloudových služeb. Přestože si podniky uvědomují potřebu zrychlit své cesty k digitální transformaci během příštích 12 měsíců, 40 % z nich uznává, že ekonomická nejistota představuje pro jejich iniciativy digitální transformace hrozbu.

Vzhledem k tomu, že organizace stále častěji nasazují rychlým tempem moderní IT služby, nedostatečné možnosti a zdroje ochrany dat povedou k tomu, že iniciativy digitální transformace ochabnou, nebo dokonce selžou. Top manažeři již tento dopad pociťují, přičemž 30 % z nich připouští, že jejich iniciativy digitální transformace se během posledních 12 měsíců zpomalily nebo zastavily. Překážek transformace je mnoho, včetně toho, že se IT týmy příliš soustředí na udržování provozu během pandemie (53 %), závislosti na starších IT systémech (51 %) a nedostatku dovedností IT pracovníků pro implementaci nové technologie (49 %). V příštích 12 měsících se budou šéfové IT snažit dostat svou digitální transformaci zpět na správnou cestu, hledáním okamžitých řešení jejich kritických potřeb v ochraně dat, přičemž téměř třetina se bude snažit přesunout ochranu dat do cloudu.Úvodní foto: Adobe Stock


Komentáře