Výzkum: Podoba fontu má výrazný vliv na zapamatování obsahu

Máte problém se zapamatováním si toho, co si přečtete? Zkuste ošklivější font, možná vám to pomůže.


Alespoň to tak vypadá podle nedávných pokusů skupiny amerických vědců, věnovaných stupni zapamatování čteného obsahu v závislosti na podobě fontů.

Vědci při experimentech ve výzkumných laboratořích nechali dobrovolníky číst ten samý obsah v různých fontech a došli k překvapivému závěru, neboť pokud byl font obtížně čitelný, pamatovali si respondenti více, než u snadno čitelných typů písem. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že pokud se čtenář na materiál musí více soustředit a věnovat mu větší množství úsilí, lépe jej současně svým mozkem i zpracuje a uloží. Alespoň to je tedy závěr studie, která byla v tomto měsíci publikována v časopise Cognition science journal. Plný text je k dispozici (v angličtině) na této adrese:
http://web.princeton.edu/sites/opplab/papers/Diemand-Yauman_Oppenheimer_2010.pdf

Uskutečněný výzkum vedl student Princetonské univerzity Connor Diemand-Yauman s pomocí svého školitele Daniela Oppenheimera a za asistence postgraduální studentky Erikky B. Vaughanové z univerzity v Indianě.

V sérii testů byli dobrovolníci konkrétně požádáni, aby si zapamatovali soubor charakteristických atributů k těžko zapamatovatelným smyšleným jménům různých druhů fiktivních mimozemských tvorů. Některé texty byly v poměrně obtížně čitelných fontech Comic Sans MS nebo Bodini MT, zatímco zbytek byl v běžném Arialu. Ti, kdo měli jména v obtížně čitelných písmech, ovšem ve výsledku dosáhli v jejich zapamatování o 14 % lepšího výsledku, než dobrovolníci, jež je četli v Arialu.

K podobnému zlepšení došlo i při pokusech v běžných školních učebnách. Některým studentům střední školy v Ohiu byly dodány prezentace a pracovní materiály ve třech obtížně čitelných fontech - Haettenschweiler, Monotype Corsiva a Comic Sans Italicized. Výsledkem opět bylo podle výzkumníků mnohem lepší zapamatování obsahu než v případě studentů, kteří jej dostali v běžných písmech.

Pro někoho nemusí být tento závěr překvapením, neboť z podobného důvodu řada uživatelů píše svoje zprávy kompletně velkými písmeny, aby svoje ideje lépe „vryli“ do mozků čtenářů. Nicméně v praxi může vést obtížně čitelný font i k tomu, že se čtenář od textu dříve odvrátí či se do jeho čtení nemusí ani pustit.Komentáře