XML editory pro Windows i Linux

Kdo je nucen zapsat více než jen pár řádků do dokumentů XML, bude vděčný za každou pracovní pomůcku. V dnešním ...


Kdo je nucen zapsat více než jen pár řádků do dokumentů XML, bude vděčný za
každou pracovní pomůcku. V dnešním Testu týdne vám představíme několik editorů
XML pracujících nejen s operačními systémy Windows, ale také na Linuxu. Jejich
ceny se přitom pohybují do 1 200 eur, některé jsou dokonce k dispozici zdarma.
Od uvedení specifikace v roce 1998 prostřednictvím W3C (World Wide Web
Consortium, www.w3c.org) dosáhl formát XML razantního rozšíření. Dnes již sotva
naleznete podnik, který by se bez XML dokumentů obešel. Aktuální webové
prohlížeče XML soubory bez problémů podporují pro Internet Explorer a pro Operu
to platí od verze 5.0, pro Netscape od verze 6.
Pro zpracování XML dokumentů existuje ale také dostatek editorů. Puristé sice
považují speciální editory XML za zbytečné, poněvadž HTML, jakož i XML si
vystačí s normálním souborem znaků ASCII, načež vlastně ani není třeba
speciálních programů pro zpracování souborů HTML nebo XML. Praxe však vypadá
jinak. Kdo se již jednou ponořil do sáhodlouhého XML souboru, uvítá zpravidla s
povděkem každou pracovní pomůcku.
Přinejmenším mohou editory při charakteristické struktuře XML dokumentů, která
v mnohém souvisí s hierarchickým znázorněním, programátorovi usnadnit
orientaci. Také podpora syntaxe může pomoci i kdyby se jednalo jen o
monitorovaní správného závorkování značek. Mimo to mohou další četné vlastnosti
editorů ulehčit vypracování a zpracování XML souborů.
Trh dává nepuristům za pravdu XML editorů je k dispozici opravdu velká spousta.
Lze si přitom vybrat v celé škále od bezplatných vstupních řešení až k drahým
profesionálním vývojovým řešením, která nechají sotva ještě nějaká další přání
otevřena. I samotný Linux v této oblasti posílil. Postupné rozšířování XML
vedlo k tomu, že je mnoho softwarových produktů k dispozici i pro systémy open
source.

XML pro začátečníky
Zhruba řečeno, lze XML editory rozdělit na jednoduché, na textu založené
nástroje a na profesionální programy s grafickým rozhraním. U jednoduchých
nástrojů není třeba velkých investic a v této třídě lze získat většinu editorů.
Nevyplatí se ale za ně platit, poněvadž všechny v této sekci nabízené funkce
jsou k dispozici i ve volně poskytovaných nástrojích. Programátor se sice musí
zříci neobvyklých možností znázornění (pohledů), ale i přesto tyto jednoduché
programy nabízejí kontrolu syntaxe a barevně zvýrazněné XML značky a
vlastnosti, které napoprvé stačí k uskutečnění menších XML projektů. Některé
programy mohou komunikovat i se styly dokumentů XSL nebo kaskádovými styly CSS
(Cascade Style Sheets). CSS lze však v této třídě najít jen zřídka. Ovšem ten,
kdo si myslí, že může s prostými nástroji a bez znalosti XML zpracovat
vypilované XML dokumenty, bude zklamán. Při používání i těch nejjednodušších
editorů se předpokládá alespoň základní znalost XML a jazyka XSL (eXtensible
Stylesheet Language).

XML Notepad
Jednoduchý editor firmy Microsoft, který vznikl již v roce 1999 XML Notepad je
k dispozici zdarma. Zůstal však ve stavu betaverze 1.5. a nebyl dále vyvíjen,
ale u uživatelů XML je velmi oblíben a má stále ještě dobrou pověst. Abyste
nástroj mohli používat, měl by být nainstalován IE 5 nebo 6.
Notepad znázorňuje dokumenty XML tak, jak prezentuje soubory prohlížeč ve
Windows. Na levé straně ukazuje stromovou strukturu s hierarchií podle DOM
(Document Object Model), na pravé straně stojí hodnoty atributů a obsah.
Program může přes funkce v menu vymazávat a přidávat atributy a prvky, avšak
nevyužívá definice typu dokumentu Document Type Description (DTD). Zpracovateli
tím není umožněno stanovit předem dovolené prvky anebo ho varovat před
vymazáním potřebných atributů. Dokumenty jsou validovány při otevření, ale
nikoliv při modifikacích nebo uložení do paměti. Prvky a hodnoty atributů tak
lze libovolně měnit, záleží však na pečlivosti uživatele, aby se postaral o
konzistenci.
XML Notepad se dobře hodí pro rychlou kontrolu a přepracování dokumentů XML,
ale nelze s ním realizovat větší projekty. Zvlášť obtížné je vyhledání programu
na webu. Microsoft již editor ke stažení nenabízí a většina odkazů je
prázdných. Program jsme nalezli až na adrese www.devhood.com.

Peters XML Editor
XML Editor Petera Reynolda je bezplatným programem, který se také těší velké
oblibě a dobře se hodí pro tvorbu a úpravu menších XML dokumentů. Tento nástroj
využívá jako parser (kontroluje syntaktickou správnost dokumentu) knihovnu
Microsoftu MSXML. Vyžaduje však přinejmenším instalaci verze 3.0 nebo vyšší.
Editor dovoluje editaci XML a XSL dokumentů, jakož i schémat XML, kaskádové
styly dokumentů CSS však nejsou podporovány. Plocha programu se skládá z okna s
barevným označením a odstupňováním pro náhled zdrojového textu, z náhledu
stromového uspořádání, který dovolí navigaci uvnitř struktury dokumentu, a
zobrazení prohlížeče. Kdo pro kontrolu požaduje okamžité zobrazení v
prohlížeči, musí jako nádhledový nástroj použít Internet Explorer.
Atributy jednotlivých prvků XML lze zpracovat ve strukturovaném stromovém
náhledu. Pro zpracování XML kódu lze z tohoto strukturovaného pohledu přímo
kliknout do příslušných dokumentových oblastí okénka zdrojového textu. Barevně
jsou přitom zvýrazněny prvky XML, avšak ne všechny značky se znázorní ve své
vlastní barvě.
V případě potřeby lze v okénku zdrojového textu aktivovat pomůcku orientovanou
na obecné prvky syntaxe. S ní může být zadání kódu automaticky doplněno nebo
upraveno. Pokud si s něčím nevíte rady, je zde v angličtině kvalitní nápověda.
Celkem vzato je tento XML editor užitečným nástrojem pro začátečníky nebo pro
znázornění vnořených formulářů. Kdo se při výkonu svého povolání neustále piplá
s dokumenty typu XML, dá pravděpodobně přednost rozsáhlejšímu vývojovému
prostředí. Program naleznete na adrese www.iol.ie/ ~pxc/.

KXML Editor
Editor KXML je jednoduchý, štíhlý editor XML pro KDE, kterým lze do souboru XML
přehledně nahlížet a několika kliky myší ho i jednoduše měnit. Bezplatný a pod
GPL licencovaný program se hodí především pro menší a méně strukturované XML
dokumenty. U větších nebo pracně formátovaných souborů budete muset zvolit jiný
nástroj.
U jednoduchých dokumentů ale řeší editor své úkoly bravurně. Do souborů XML lze
přehledně nahlížet a rychle je přizpůsobit. Přehled o dokumentu dává uživateli
stromová struktura znázorněná v levém okénku. Tam lze ovládat jednotlivé větve
a prvky jak obsahově, tak i strukturálně. Kopírování celých větví uvnitř
dokumentu je rovněž velmi pohodlné a prostřednictvím táhni a pusť
(drag-and-drop) i snadno proveditelné. Atributy označeného prvku jsou pak
znázorněny ve vedlejší tabulce.
Tím jsou však možnosti editoru vyčerpány další funkce editor KXML nenabízí.
Program neumí například zacházet s DTD (definice typu dokumentu) nebo styly
dokumentů, ani s rozšířenými koncepcemi, jako jsou tzv. namesspaces (jmenné
prostory). Za to KXML Editor pracuje velmi stabilně a lze ho dobře ovládat i
přes klávesnici. Všechny funkce programu jsou navíc v anglické nápovědě slušně
vysvětleny. Program naleznete na adrese kxml editor.sourceforge.net.

XMLmind
XMLmind je k dispozici nejen pro Windows a Linux, ale dokonce i pro Mac OS a z
internetu jej lze stáhnout zdarma. Celý je napsán v Javě, a ve srovnání se zde
prezentovanými nástroji má proto poněkud horší výkon. Instalace Javy do PC není
však nutnou podmínkou, můžete si přímo stáhnout balíček již obsahující Java
Runtime Engine.
XMLmind dává k dispozici stromový pohled dokumentu XML. Je-li v dokumentu
uveden styl, program nabízí alternativně i určitý druh WYSIWYG pohledu. Pro
vypracování nového dokumentu je třeba šablony. Editor jich obsahuje několik,
mimo to je může čerpat přímo z webu. Je možné použít i vlastní šablony, ale ty
je třeba vypracovat pomocí odděleného editoru.
XMLmind podporuje DTD DocBook je obsažen v balíčku a stará se o to, aby byly
dokumenty pro udávané DTD stále platnými. Pokud by došlo k uložení neplatného
dokumentu, nabízí editor vlastní opravný mód. Zpracujete-li dokument bez DTD,
editor zajistí jen jeho správný formát.
Program existuje ve standardní a profesionální verzi. Standardní je bezplatná,
za profesionální zaplatíte 220 eur, přičemž standardní verze nepodporuje
kompletně XML schémata. Editor naleznete na adrese www.xml mind.com.

Profesionální XML editory
Profesionálním autorům XML dokumentů zpravidla nestačí vlastnosti a možnosti
znázornění jednoduchých editorů. Přitom vhodné nástroje pro profesionály, které
nabízejí vyšší výkon a mnoho funkcí, vždy nemusí stát více peněz. To platí
obzvláště u platformy Linux. Pro zvládnutí těchto editorů se zde ovšem
předpokládají pokročilé znalosti.
Nejlepším příkladem je editor Emacs, jehož rozsáhlé zdrojové texty musíte
kupříkladu napřed sami zkompilovat. V oblasti Windows je u profesionálních
nástrojů zpravidla nutné sáhnout do vlastní kapsy. Typickým příkladem je XML
Spy, který ve verzi Enterprise stojí hned několik stovek eur. Zato se tento
nástroj pyšní možnostmi, které neponechávají téměř žádná nesplněná přání. Tento
a několik jiných nástrojů, které vám zde níže představíme, se hodí nejen k
vyvíjení větších XML projektů, ale také k jejich správě. Zejména u rozsáhlých a
velmi početných dokumentů mohou být takové nástroje velmi cenné.

XMLwriter
XMLwriter je profesionálním editorem, který se vyznačuje velkým rozsahem funkcí
a zároveň nabízí přehledné intuitivní rozhraní. Software podporuje CSS, DTD,
HTML, XML a XSL a dává k dispozici tři rozdílné pohledy: okno zdrojového kódu,
stromu a integrovaného náhledu. Poslední dovoluje formátování kódů XML s
kaskádovými a rozšiřitelnými styly. Pro interní náhled v prohlížeči užívá
XMLwriter rendrovací engine z Internet Exploreru a pro validaci a transformaci
XSL parser MSXML.
Pouhým kliknutím myši můžete zkontrolovat správné formátování a platnost
dokumentů XML, rovněž je podporováno grafické znázornění schémat. DTD, schémata
XML a styly lze bez problémů přiřadit dokumentům XML, dokonce i přeměna mezi
schématy DTD a XML je možná v obou směrech. Rozsáhlé změny většího počtu
souborů můžete navíc provést pomocí dávkového zpracování.
Nejpůsobivější funkcí XMLwriteru je však správa projektu. Tato vlastnost
umožňuje přehledné administrování kompletních projektů (každý z nich je třeba
založit do vlastního pořadače). Program spravuje vedle souborů XML též soubory
CSS a XSL. Jediným nedostatkem tohoto programu jsou jeho nedostatečné funkce
pro import a export. Za jednotlivou licenci nástroje je třeba položit na stůl
89 dolarů. Dle našeho názoru to však budou dobře investované peníze zejména
tehdy, využijí-li se možnosti XMLwriteru (www.xmlwriter.net) pro správu
projektů.

XML Spy 2004
Softwarový balík XML Spy rakouské firmy Altova (www.alto va.com) patří k
nejznámějším profesionálním nástrojům. XML Spy byl původně nabízen jako čistě
editovací XML program, avšak s posledními verzemi se vyvinul do rozsáhlého XML
editoru, který pokrývá všechny možné úkoly. O to více to platí pro aktuální
verzi XML Spy 2004, která nabízí XPath 2.0 Analyzer a přímou integraci do
vývojového prostředí Visual Studio .Net.
XML Spy 2004 podporuje editování, validování a tvorbu všech technologií XML
včetně schématu, DTD a XSL(T). Silnou stránkou nástroje je uživatelské
rozhraní. Programátoři mohou editovat soubory v nejrůznějších pohledech. Pohled
Enhanced Grid umožňuje kupříkladu strukturované editování a zobrazování
opakujících se prvků v tabulkové formě. K tomu přicházejí ještě textová
zobrazení s inteligentními editačními vlastnostmi a mnohé další. Správné
formátování a platnost každého dokumentu XML lze zkontrolovat s pomocí
oficiálního doporučení W3C, tedy XML Schema 1.0 anebo proti každému vlastnímu
DTD.
Editor existuje ve třech verzích s rozdílnými moduly. WSDL editor pro webové
služby a různorodé funkce pro import a export je k dispozici pouze ve verzi
Enterprise (990 dolarů), zatímco XSLT debugger existuje sice v profesionální
verzi, avšak v balíku pro začátečníky (Home Edition) chybí. Cena za Home
Edition byla snížena z 99 na 49 dolarů. Na webových stránkách výrobce jsou pro
Windows připraveny zkušební verze každého ze třech vydání.

XmlWrite
XmlWrite od Roxes Technologies (www.roxes.com) je bezplatným editorem pro
profesionální vývojáře Linux a Windows, kteří potřebují co nejrychleji a
efektivně vyhotovit, zkontrolovat a zpracovat dokumenty XML a XSL. K používání
XmlWrite 1.3 je třeba Java Runtime Environment 1.4 a vyšší.
S XmlWrite lze zhotovit dokumentace založené na XML, předlohy, jakož i
komplexní navigační struktury. Vedle intuitivního uživatelského rozhraní a
automatického propojení stylů nabízí XmlWrite nejrůznější pohledy na editované
dokumenty. K dispozici jsou funkce jako například syntax coloring (barevné
odlišování syntaxe) nebo možnosti pro generování PDF a SVG souborů.
V aktuální verzi vývojáři podstatně ulehčili navigaci většími dokumenty pomocí
funkce Navigator Quick. Přítomné filtry k tomu ještě dovolují sestavování
individuálních prvků XML do přehledné navigační struktury. Nové jsou také
Clipbooks a Freestyle Tagging. Clipbooks jsou knihovnami často užívaných
fragmentů XML, které lze kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům.
Freestyle Tagging je nová vlastnost, která umožňuje vložit libovolné značky při
minimální pracnosti. Stačí prostě v Clipbooku zapsat požadované jméno značky do
"freestylového" pole, po potvrzení převezme XmlWrite hodnotu a generuje
příslušnou značku.

GNU Emacs
Pro uživatele Linuxu je Emacs (ke stažení zdarma) zrovna tím editorem, který je
možno použít na téměř všechno. Těm, kteří s ním jsou důvěrně seznámeni, nabízí
všechny potřebné funkce pro zpracování XML dokumentů.
Emacs rozvíjí své XML schopnosti v kombinaci s PSGML, přičemž umí pracovat s
libovolnými DTS, pro rychlý přístup lze sáhnout i po parsovaném DTD v
kompilované formě. Dokumenty jsou v programu zobrazovány zvýrazněnou syntaxí.
Značkování (tagging) tak má jinou barvu než samotný text dokumentu, což
usnadňuje orientaci. Prvky a atributy tedy můžete přízpůsobovat dle libosti.
Existuje také možnost výběru z dovolených značek a atributů, kterým lze navíc
automaticky přiřadit ukončovací značky, stejně jako předepsané elementy child
(dítě) po DTD nebo schéma. Lze také instalovat a odinstalovat jednotlivé prvky
a větve stromu značek a lze rozštěpit rozsáhlé dokumenty XML jako entity do
více souborů.
Kdo raději pracuje s klávesnicí než s myší, zapamatuje si rychle nejdůležitější
zkratky.

Závěr
Současné XML editory dokáží uspokojit vetšinu potřeb "XML" uživatelů.
A ani příznivci Linuxu již nestojí venku přede dveřmi. Pod Linuxem se těší
určité oblibě KXML Editor.
V segmentu jednoduchých nástrojů pro Windows patří XML Notepad a Peters XML
Editor stále ještě k nejoblíbenějším programům.
U komplikovanějších výrobků přede všemi vystupuje XML Spy se svými početnými
pohledy a exportními a importními možnostmi, kdežto XMLwriter se naproti tomu
chlubí svou integrovanou správou projektů. Profesionálové pracující s Linuxem
stále ještě přísahají na po všech stránkách přizpůsobivý Emacs, pro který jsou
rozšíření XML po ruce.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.