1 500 hráčů v tenisové hale

Více než 1 500 lidí prahnoucích po informacích z oblasti vývojových nástrojů Microsoftu se sešlo na akci s názvem M...


Více než 1 500 lidí prahnoucích po informacích z oblasti vývojových nástrojů
Microsoftu se sešlo na akci s názvem Microsoft DeveloperDays 98, která se
konala 23. září v tenisové hale na Strahově. Její účastníci tu kromě informací
přímo od zdroje dostali i 4 CD-ROMy s programy a doplňkovými informacemi, vč.
vzorku MSDN (Microsoft Developer Network).
V rámci DeveloperDays byly prezentovány jednotlivé součásti Visual Studia 6 se
samozřejmým důrazem na novinky, širokou podporu skupinového vývoje a přístupy k
databázím. Návštěvníci si také mohli jednotlivé produkty zakoupit za zvýhodněné
ceny, např. Visual C++ 6.0 Standard Edition jen za 3 530 Kč.
Zmiňme se alespoň krátce o jednotlivých součástech Visual Studia. Visual Basic
postupně vyrostl v nástroj s vestavěným stejným kompilátorem, jakým je vybaveno
Visual C++ a obsahuje mj. i nové Visual Database Tools. Rychlost kompilátoru
Visual C++ se nyní údajně zvýšila až o 30 %, byly rozšířeny možnos-ti jeho
debuggeru, editor nyní obsahuje technologii IntelliSen-se, kte-rá zpřístupňuje
informace o prvcích knihoven MFC, Win32 a ATL. K dispozici jsou i noví
průvodci, kteří nyní např. nabízejí i SD/MD interface nezaložený na
architektuře Document/ /View.
Novinky samozřejmě přibyly i ve Visual J++: nový Form Designer, technologie
IntelliSense nebo debugger s laděním více procesů. V naší zemi, někdy nazývané
FoxLand, nelze opomenout ani novinky ve Visual FoxPro 6.0, mj. metody pro
spouštění akcí při změnách vlastností (property) nebo podpora dalších
grafických formátů GIF a JPEG. K tvorbě data-driven webových aplikací
používajících HTML, skriptování na straně klienta i serveru a ActiveX slouží
Visual InterDev 6.0, pro návrh třívrstvých distribuovaných aplikací pomocí tříd
a komponentových diagramů VisualModeller vzniklý ve spolupráci s firmou
Rational Software, na skupinový vývoj je zaměřen Visual SourceSafe.(pen)
8 2259 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.