10 let ČS sekce IEEE

VV letošním roce slaví česko-slovenská (ČS) sekce IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) deset let...


VV letošním roce slaví česko-slovenská (ČS) sekce IEEE (The Institute of
Electrical and Electronics Engineers) deset let své existence. ČS sekce IEEE je
národní organizací "transnárodní" společnosti IEEE s centrálou v Piscataway
(USA). Protože sdružuje přes 377 000 inženýrů ze 150 zemí celého světa, je to
největší technická nezisková profesní organizace na světě. Geograficky je
činnost IEEE rozdělena do deseti regionů, přičemž z historických důvodů jich je
v USA šest. ČS sekce IEEE spadá do regionu 8. Celkově je po celém světě téměř
300 sekcí.
IEEE je díky svým členům a způsobu organizace vedoucí autoritou v technických
oblastech od počítačů přes biomedicínu, telekomunikace až po oblasti výkonové,
spotřební a satelitní elektroniky. V rámci svých aktivit produkuje 30 %
publikací celého světa v oboru elektrického inženýrství, počítačů a řídicích
technologií, organizuje více než 300 velkých konferencí a je držitelem téměř
900 aktivních norem, přičemž zhruba 700 jich v současnosti připravuje. Za svoje
poslání považuje IEEE podporu inženýrských procesů tvorby, integrace, využití a
sdílení znalostí o elektronických a informačních technologiích a vědách.
Obecným cílem IEEE je zvyšování všeobecné prosperity tím, že podporuje
technologické inovace, kariéry svých členů a snaží se napomáhat pozitivnímu
vývoji společnosti napříč národy celého světa. To je také jedním z důvodů, proč
se IEEE vymezuje jako transnárodní organizace.

Vznik IEEE
IEEE byla založena v roce 1963 sloučením AIEE (The American Institute of
Electrical Engineers) jenž vznikl roku 1884 a IRE (The Institute of Radio
Engineers) založeného roku 1912. Do té doby si obě společnosti konkurovaly, což
bylo na začátku šedesátých let shledáno jako oboustranně nevýhodné, a tak došlo
ke konsolidaci vztahů sloučením v IEEE. Zakladateli byli totiž lidé, kteří si
uvědomovali význam sdílení informací. Organizační struktura IEEE je
přizpůsobena co možná nejjednoduššímu sdružování členů a efektivnímu sdílení
informací. Z technického hlediska organizuje IEEE svoji činnost v 37
technických společnostech (IEEE Societies). Jejich úkolem je zajištění špičkové
technické úrovně konferencí, časopisů, norem a dalších významných činností
spojených s rozvojem oboru, který reprezentují. Z geografického hlediska je
IEEE organizována v 300 národních organizacích (Sections) rozdělených do 10
regionů. Úkolem sekcí je zajistit podporu (sloužit) členům IEEE v místě jejich
trvalého bydliště. Člen IEEE se stává členem sekce v místě svého trvalého
bydliště automaticky po zaplacení členského poplatku.

Česká a slovenská sekce
Jednou z národních organizací 8. regionu IEEE je právě ČS sekce IEEE se sídlem
na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Tato organizace, která pokrývá Českou
a Slovenskou republiku, sdružuje celkem čtyři odborné "chaptery", tvořené členy
jedné nebo několika technických společností. V pořadí podle data jejich
založení jsou to:
MTT/AP/ED Chapter (Microwave Theory and Techniques Society, Antennas and
Propagation Society, Electron Device Society)
CAS/COM Chapter (Circuits And Systems Society, Communication Society)
CS Chapter (Control Systems Society)
C Chapter (Computer Society)
Sekce zároveň zabezpečuje studentskou větev (Student Branch) studentů
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, přičemž v současnosti je zakládána
studentská větev Fakulty elektroniky a komunikačních technologií na VUT Brno.
Sekce pořádá a podporuje odborné akce pro profesionály (semináře a konference)
i studenty (semináře a soutěže), zajišťuje půjčování vlastní odborné
literatury, vydává informační zpravodaj apod. Další informace o činnosti sekce
lze nalézt na www.ieee.cz, stejně tak jako návod, jak se stát členem IEEE.

Computer Society
Největší technickou společností v rámci IEEE je IEEE Computer Society
(http://computer.org) s téměř 100 000 členy, která byla založena v roce 1946.
Její činnost je zaměřena na podporu rozvoje teorií, nových myšlenek, inovací a
aplikací počítačových a informačních technologií, s trvalým cílem být vedoucím
poskytovatelem technických informací a služeb profesionálům v oboru počítačů na
celém světě. To je uskutečňováno zejména organizováním mezinárodních konferencí
(http://computer.org/conferences/calen dar.htm) a periodickým vydáváním
prestižních vědecky (Transactions) a aplikačně (Magazines) orientovaných
časopisů, které jsou pro členy IEEE Computer Society volně dostupné na webu
(http://computer.org/publications) přes digitální knihovnu společnosti. Další
zajímavou výhodou pro členy je volně přístupná ucelená distanční výuka po webu
(http://computer.org/distancelearning), která obsahuje 100 kurzů z oblastí jako
je Java, sítě Cisco, Unix, Windows, HTML, Visual C++ a další. Kdo by si chtěl
výhody členství v IEEE Computer Society odzkoušet nanečisto a zároveň zadarmo,
nechť to zkusí do konce roku 2002 na adrese http://computer.org/jo in/. Za
zmínku stojí to, že členský poplatek na jeden rok činí něco přes 25 dolarů pro
studenty a 125 dolarů pro ostatní v závislosti na počtu objednaných časopisů,
respektive počtu členství v technických společnostech. Pro členství v IEEE
přitom není podmínkou být inženýrem. Uvědomíme-li si, že cena časopisů,
přístupu do databází a dalších služeb je pro nečleny IEEE nesrovnatelně vyšší,
je zřejmé, že členství v IEEE je vynikající možností k získávání špičkové
literatury, informací a služeb, a to zejména pro lidi z průmyslu a soukromých
firem.

ČS Computer Society Chapter
Česko-slovenská sekce Computer Chapter IEEE byla ustavena v roce 1999 a během
své činnosti zorganizovala několik odborných seminářů (Computer Science
Education Workshop, Workshop o návrhu integrovaných obvodů apod.). Pracovníci
katedry informatiky a výpočtovej techniky STU Bratislava již tradičně
organizují účast svých studentů v soutěži Computer Society International Design
Competition (CSIDC). Do finále ve Washingtonu se jejich studenti nominovali ve
všech třech ročnících v letech 2000 až 2002 a vždy dosáhli předních umístění
(http://compu ter.org/CSIDC). Studenti elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
zase organizují ve spojení se Student Branch pravidelnou mezinárodní konferenci
Openweekend, zaměřenou především na počítačovou bezpečnost, otevřené operační
systémy apod. (http://www.openweekend.cz). Všechny uvedené činnosti jsou
organizovány dobrovolníky, jejichž cíle jsou obdobné jako cíle samotné IEEE.
Jedná se o efektivní poskytování technických informací a služeb za účelem
podpory svých kolegů v jejich profesionálním rozvoji při dodržování etického
kodexu IEEE.
Autor je předsedou výkonného výboru ČS sekce IEEE.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.