17 palců není ze hry

Přesně před měsícem jsme na těchto stranách zveřejnili přehled 19" monitorů s plochými obrazovkami. Přestože se t...


Přesně před měsícem jsme na těchto stranách zveřejnili přehled 19" monitorů s
plochými obrazovkami. Přestože se tyto modely stávají na CRT trhu dominantní,
17" obrazovky mají v portfoliu prodejců stále své místo.
Jak jsme se přesvědčili, pro firemní účely, tedy na kancelářský stůl, je 19"
monitor přece jen robustní dekorací. 17 " se ukazuje ideální volbou, kterou
mnozí výrobci podporují ergonomičtějším návrhem šasi, např. zmenšováním
plastových okrajů kolem obrazovky. V dnešním testu monitorů vám představíme 6
modelů od výrobců ADI, LG, miro, Mitsubishi, NEC a Proview.

Není plochá, jako plochá
Podobně jako v minulém testu jsme se zaměřili výhradně na ploché obrazovky.
Tentokrát jsme však do testu nezařadili jen obrazovky s technologií aperturní
mřížky nebo štěrbinové masky, ale prostor jsme dali také bodovým obrazovkám.
Zrekapitulujeme-li výhody zmíněných technologií, dojdeme k přednostem, jako
jsou obrazovkami nabízený vysoký jas a kontrast a bezkonkurenční podání barev.
Naproti tomu bodové obrazovky se povětšinou lépe vypořádávají se správnou
sbíhavostí paprsků, disponují lepší geometrií a jejich obraz bývá ostrý i ve
vyšších rozlišeních, v případě 17" monitorů zcela titěrných 1 600 x 1 200 bodů.
Celkem 2 produkty (Mitsubishi a NEC) byly v našem testu vybaveny plochou
obrazovkou společnosti Mitsubishi Diamondtron MM (technologie aperturní
mřížky). Miro disponovalo starší generací obrazovky Diamondtron NF (Natural
Flat), monitor LG využívá firemní technologie Flatron se stěrbinovou maskou.
Zbylé dva monitory byly osazeny bodovými obrazovkami, v případě ADI se jedná o
Samsung Dynaflat-X a u produktu Proview o obrazovku Toshiba Flat.
U posledně jmenovaných modelů jsme si nemohli nevšimnout, že přestože je sklo
obrazovky ploché, výsledný obraz již tak plochý není. Příchodem plochých
technologií FD Trinitron, Diamondtron a Flatron musely firmy vyrábějící bodové
obrazovky reagovat na stále sílící oblibu těchto obrazovek a rozhodly se, že
jednoduše své vypouklé obrazovky "zalijí" do plochého skla.

Ovládejte parametry z PC
Mezi testovanými produkty jsme objevili dvojici monitorů (firem NEC a
Mitsubishi), jejichž parametry lze ovládat z desktopu Windows, přičemž je
nemusíte s PC propojovat USB kabelem. Data se přenášejí jednoduše po klasickém
D-Sub kabelu pomocí Display Data Channel Command Interface DDC/CI. Dnešní
monitory vesměs podporují standard DDC1/2B (obousměrná sériová komunikace) a
DDC/CI je rozšířením této specifikace. Více informací najdete na www.vesa.org.
Zmíněný standard však nepodporují všechny grafické čipy, smůlu mají například
majitelé PC osazeného integrovanými grafikami Intel 8xx apod. Jak jsme dále
zjistili, výčet podporovaných čipů se omezuje pouze na velikány ATI a nVidii
včetně "brouků" jako Radeon či GeForce4 Ti. Seznam všech podporovaných čipů
najdete na stránkách www.nec-mitsubishi.com/naviset.

Prováděné testy
Z hlediska kvality zobrazování jsme u monitorů hodnotili převážně následující
vlastnosti: Zkoumali jsme, jak se obraz po zapnutí dokáže synchronizovat (v
rozlišeních 1 280 x 1024/75 nebo 85 Hz, 1 024 x 768/85 Hz). Zda má zobrazená
plocha pravidelný obdélníkový tvar, který je vhodně vycentrován, zdali je možné
obraz roztáhnout až k okrajům obrazovky a jak je na tom monitor celkově s
geometrií obrazu (i po využití příslušných korekcí z menu nastavení). Druhou
sledovanou vlastností byla stabilita obrazu, kdy jsme nechali pulzovat navzájem
se měnící bloky bílé a černé a sledovali, zda na okrajích obraz tzv. "pumpuje".
Důležitou vlastností monitoru je taktéž správná sbíhavost paprsků červené,
zelené, modré.
Dále jsme hodnotili frekvenční rozsah monitoru, jaké je schopen nabídnout
rozlišení a k němu odpovídající snímkové frekvence i jak je obraz v těchto
režimech ostrý a čitelný. V tabulce vlastností jsou uvedeny hodnoty udávané
výrobcem, v textu pak naleznete námi zjištěné údaje.
Kvalitu obrazu monitoru vám dnes pomůže zhodnotit mnoho programů, které najdete
na internetu, mnohé (jako Nokia Display Test, www.nokia.com) jsou zadarmo,
avšak za ty odbornější, např. DisplayMate firmy Sonera Technologies
(www.displaymate.com), již musíte nemalou částku zaplatit. Mezi jeho uživateli
najdete i náš Computerworld či PC World (www.displaymate.com/magazine.html).

ADI P750
Prvním monitorem našeho přehledu je produkt společnosti ADI. Model P750 je
osazen invarovou obrazovkou s bodovou maskou Samsung Dynaflat-X s roztečí 0,25
mm. Přední sklo obrazovky je sice ploché, ale subjektivně působí nejméně
plochým dojmem.
Po připojení k počítači nenabyl obraz dokonalého obdélníkového tvaru, pod
"tíhou" korekcí parallelogramu a rotace se však "podvolil" a dosažený výsledek
nás zcela uspokojil.
Invarová technologie zabodovala při hodnocení čitelnosti ve vyšších
rozlišeních. Obraz byl ostrý a dobře čitelný i v rozlišení 1 280 x 1 024 při
snímkové frekvenci 85 Hz. Použitelné je i rozlišení 1 600 x 1 200 (75 Hz), ale
tato volba zřejmě najde porozumění pouze u hrstky maximalistů a "masochistů",
kteří chtějí dostat na plochu co nejvíce informací.
Při testech byl obraz stabilní, bez moaré, a jak je u bodových obrazovek
zvykem, také sbíhavost paprsků byla na výborné úrovni. Hůře se naopak vedlo ADI
při zobrazování pravidelných geometrických útvarů a k lepšímu výsledku nevedla
ani korekce linearity z menu nastavení. Monitor dále disponuje širokým rozsahem
jasu, avšak produkty NEC nebo Mitsubishi nabídly moderní technologii s režimem
zjasnění na úroveň až 300 cd/m2. ADI P750 je průměrným monitorem, který po
stránce designu a funkcí výrazně nevybočuje z řady. Vzhledem k nízké ceně 5 777
Kč a čitelnému zobrazení vyšších rozlišení lze hovořit o solidní alternativě
pro váš příští kancelářský monitor.

LG Flatron F700P
Monitor společnosti LG je jediným v testu využívajícím služeb obrazovky
Flatron, kterou také sama vyvinula. Body jsou na ni zobrazovány prostřednictvím
štěrbinové masky s roztečí 0,24 mm. Flatron je také plochou obrazovkou, na
které vás nebudou rušit viditelné drátky, které jsou příznačné pro technologii
využívající aperturní mřížku.
Monitor je žhavou novinkou a jako jediný v testu byl vybaven USB rozbočovačem
se čtyřmi volnými pozicemi. Po propojení monitoru USB kabelem s PC však (jak
bychom očekávali) nelze ovládat položky z menu nastavení myší z desktopu
Windows. Hub lze tedy použít "pouze" pro připojení periferií.
Při testech nás Flatron F700P poněkud zklamal. Papírově byla jeho elektronika
skvěle disponována, avšak v rozlišení 1 280 x 1 024/85 Hz byl obraz znatelně
neostrý. U nižšího rozlišení 1 024 x 768 jsme při obdobné frekvenci dosáhli
mnohem lepšího výsledku, avšak například levnější monitor miro nabízel lepší
obraz. Místy byl na obraze dokonce patrný rastr masky. Dalším slabým místem
tohoto monitoru je ne zcela ideální tvar zobrazované plochy a pravidelného
obdélníku se nám nepodařilo dosáhnout ani pokročilými korekcemi z menu
monitoru. Flatron naopak neměl problémy s diskonvergencí, avšak při testu
stability obraz při střídání bílé a černé plochy viditelně "pumpoval".
Flatron F700P stojí zajímavých 6 596 Kč bez DPH, poskytuje USB porty pro
připojení periferií a jeho obal je vyveden v elegantní stříbrné, avšak
solidního zobrazení dosáhnete nanejvýš v rozlišení 1 024 x 768.

Mitsubishi DP 740 SB
Monitory společnosti Mitsubishi v současné chvíli (až na jedinou výjimku), a to
včetně 22" modelů, disponují technologií SuperBright. Uživatel má tedy v
případě testované sedmnáctky, která je osazena plochou obrazovkou Diamondtron
MM (aperturní mřížka s roztečí 0,25 mm), k dispozici (přes tlačítko pod
obrazovkou) režim dosahující svítivosti až 300 cd/m2. Zvýšené úrovně jasu lze
využít např. při promítání DVD filmu, kdy obraz zjasníte až k hodnotám jasu
běžného televizoru.
Diamond Pro 740 SB po zapnutí zobrazil vzorný obdélník a nebylo zapotřebí užít
pokročilých korekcí z firmwaru monitoru. Mitsubishi disponuje zajímavou funkcí
GTF auto adjust, která do jisté míry plní funkci zoomu a v případě "rozladění"
obrazu jej vycentruje a rovnoměrně roztáhne do stran. Našimi testovacími
obrazci procházel "diamant" téměř beze ztráty kytičky. Obraz byl stabilní, bez
moaré a netrpěl diskonvergencí (vadou sbíhavosti). Co do parametrů je maximální
použitelné rozlišení 1 280 x x 1 200/85 Hz, obraz však není zcela ostrý, proto
lépe vyhoví perfektní zobrazení v režimu 1 024 x 768 bodů s obnovovací
frekvencí 85 Hz.
Zajímavou utilitkou, kterou najdete na firemních webových stránkách, je tzv.
Brightness Controller. S její pomocí můžete pohodlně měnit kontrast obrazovky
(v rozsahu 0-100 %) myší z desktopu. Z něj lze ovládat také korekce z firmware,
ale k tomu musíte stáhnout další program NaviSet (komunikace mezi monitorem a
PC probíhá po VGA kabelu pomocí standardu DDC/CI). Za zmínku ještě stojí
položka z firmware v nabídce nastavení barevných teplot, jde o standard sRGB
pro konzistentní nastavení a reprodukci barev. Mitsubishi Diamond Pro 740 SB je
monitorem disponující technologií SuperBright pro zjasnění obrazovky, zájem
tedy o něj bude zejména u uživatelů, kteří na svém počítači přehrávají DVD
filmy nebo pracují s digitálními fotografiemi či grafikou.

miro A17NF96
Produkt společnosti miro je osazen plochou obrazovkou Diamondtron NF s
technologií masky aperturní mřížky s roztečí 0,25 mm. Svou cenou se řadí k
levnější trojici monitorů (ADI a Proview), přesto je jeho kvalita zobrazení na
stejné úrovni jako u o tři tisíce dražšího modelu Mitsubishi.
Obrazovka monitoru nedisponuje žádnými továrními režimy svítivosti a nedosahuje
takových hodnot jasu jako monitory NEC a Mitsubishi s obrazovkami Diamondtron
MM. V rozlišení 1 024 x 768/85 Hz poskytuje dokonale ostrý obraz s nádherným
podáním barev. Budete-li chtít rozlišení vyšší, např. 1 280 x 1 024, budete pro
dosažení ostrého obrazu muset jas snížit o třicet procent.
Z pohledu možností nastavení potěší funkce zoom, kterou jsme obraz bez problémů
rovnoměrně roztáhli do krajů obrazovky, přičemž jsme ještě předtím museli obraz
upravovat na pravidelný obdélníkový tvar obrazu položkou trapezoidní korekce.
Při našich testech jsme nezaznamenali výrazné nedostatky, obrazovka netrpí
diskonvergencí, obraz byl stabilní a drobné moaré se nám korekcemi z menu
podařilo odstranit. Co nám na monitoru trošku vadilo, byl jeho plastový obal,
který měl kolem obrazovky velké okraje, a tudíž působil opticky značně
robustně. Celkově však hovoří pro tento monitor skvělá cena 5 888 Kč bez DPH,
za kterou se vám dostane vynikajícího obrazu (na úrovni monitorů NEC a
Mitsubishi) v režimu 1 024 x 768.

NEC MultiSync FE791SB
Monitor NEC MultiSync FE791SB je podobně jako Mitsubishi Diamond Pro 740 SB
osazen novou generací ploché obrazovky Diamondtron MM (aperturní mřížka s
roztečí 0,25 mm), která disponuje extrémními hodnotami jasu. Stejně jako v
případě obrazovky Mitsubishi je výrobcem tato technologie komerčně označena
názvem SuperBright, avšak pomocí tlačítka jsou vám k dispozici hned dvě úrovně
nastavení (Mitsubishi nabízí pouze jednu). Monitor disponuje širokou škálou
pokročilých nastavení v menu, avšak po jeho zapnutí jsme byli nuceni použít
pouze korekci soudkovitosti. Kvalitu obrazu nelze nazvat jinak než skvělou. V
rozlišení 1 024 x 768 (85 Hz) byl obraz excelentní, výborně čitelný a ostrý byl
i v rozlišení 1 280 x 1 024 při téže obnovovací frekvenci. Monitor prošel
našimi dalšími testy beze ztráty kytičky. Nezaznamenali jsme moaré či vadu
sbíhavosti (diskonvergenci), ani nestabilitu obrazu při střídání bílé a černé
plochy.
Ovládání parametrů monitoru lze korigovat podobně jako u Mitsubishi přímo z
desktopu Windows za pomoci programu NaviSet (přiložena na CD--ROMu) a
prostřednictvím standardu DDC/CI přímo po VGA kabelu. Z desktopu můžete myší
také díky Brightness Controlleru měnit kontrast obrazovky v rozsahu 0-100 %. Na
závěr je nutné ještě dodat, že menu s parametry lze uzamknout, dále obsahuje
položku sRGB (standard pro konzistentní nastavení a reprodukci barev) a mnoho
dalších užitečných funkcí.
NEC MultiSync FE791SB nabízí širokou škálu nastavení, jeho parametry lze
korigovat z desktopu a předvedl vynikající obraz i ve vyšším rozlišení 1 280 x
1 024 bodů. Cena 8 190 Kč je vyšší, ale odpovídá kvalitě produktu.

Proview DX-797N
Levných monitorů je na našem trhu celá škála, do testu jsme obdrželi kandidáta
této silné skupiny Proview DX-797N. Monitor sice stojí 5 120 Kč bez DPH, což je
jednoznačně nejméně z celého přehledu, ale nutno dodat, že tomu také odpovídá
kvalita zobrazení.
Proview DX-797N je osazen invarovou obrazovkou s bodovou maskou (rozteč 0,25
mm), jejíchž přední sklo je sice ploché, avšak maska spolu se stínítkem plochá
není a výsledný obraz je "vypouklý", jako je tomu u klasických invarových
obrazovek. Monitor disponuje slušnými parametry, díky nimž dokáže zobrazit až 1
600 x 1 200/75 Hz a 1 280 x x 1 024 (85 Hz). Obraz byl sice ostrý (i ve vyšších
rozlišeních, při snížení jasu na 60 %), ale trpěl spoustou neduhů, které byly
podobné těm u monitoru LG. Při zapnutí monitor nenabídl pravidelný obdélníkový
tvar obrazu a bohužel ani po zásahu z menu nastavení nebyl ideální. Při testu
stability obraz při střídání černé a bílé plochy výrazně "pumpoval" a v
okrajích bylo též patrné drobné moaré, které se nám nepodařilo korekcemi z
firmwaru monitoru zcela odstranit.
Proview DX-797N je ultra levným monitorem, jeho koupi vám však nedoporučíme.
Oči si zaslouží podle našeho názoru spočinout na kvalitnější obrazovce, v našem
přehledu se tomuto monitoru cenou blíží miro A17NF96, které za rozdíl cca 700
Kč bez DPH nabízí o řád kvalitnější obraz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.