2 219 požadavků na porno.cz

Nejvíce požadavků (312) přišlo v prvních dvou dnech po uvolnění registrace na doménu j.cz, následoval webdesign.cz (...


Nejvíce požadavků (312) přišlo v prvních dvou dnech po uvolnění registrace na
doménu j.cz, následoval webdesign.cz (272), až na třetím místě se umístil
business.cz (263) a následovala reklama.cz (236). Od začátku roku byl přitom z
nezaplacených domén největší zájem o porno.cz (2 219), následovala reklama.cz
(1 637) a s.cz (1 582).
Důležitou otázkou je, zda se e-maily s požadavky registrace řadily spořádaně do
fronty, a přidělení domény tak opravdu odpovídalo pořadí žádosti. K tomu
vyjádření EUnetu říká následující:
"Maily, přicházející na adresu auto-reg@nic.cz, se řadily do fronty a byly
postupně s časovým zpožděním ... předávány databázi ke zpracování podle pořadí
příchodu. Těmto mailům byl přiřazen ticket a následovala ... kontrola, která
rozhodla, zda doména bude registrována, nebo ne (je už obsazena, nebo je
formulář špatně vyplněný a odeslaný).
Vzhledem k enormně vysokému počtu příchozích mailů ovšem sendmail některé
žádosti vracel (tzn. nezařadil je do fronty), a to v závislosti na svém
okamžitém zatížení pokud byl schopen přijímat, přijímal všechny docházející
maily, pokud byl přetížen, všechny maily odmítal..."
V souvislosti s registracemi došlo i k tomu, že si domény registrovali lidé tak
či onak spojení/spojovaní s EUnetem/CZ.NICem. Konkrétně šlo o pana Jana Hrdonku
(který mi shodou okolností na pražské VŠCHT poprvé ukazoval, jak vlastně
funguje ten Internet) a Dana Lukeše (s jehož články jste se mohli několikrát
setkat i v Computerworldu). V diskuzích probíhajících na Internetu (zejména
server Lupa) museli oba své počínání vysvětlovat. Oba sice své počínání
dokázali uspokojivě obhájit, ale jistý stín na průběh procesu tím byl již
bohužel vržen.
Osobně se mi na celém procesu nelíbí to, že úspěch při registraci byl mnohem
vyšší, pokud byl místo obyčejného e-mailu použit nějaký speciální skript, který
žádosti opakoval. Je jasné, že takový postup přispívá k dalšímu zahlcení
systému a je podobný praktikám, které užívají hackeři při útoku na server.
Možná by se do budoucna mohlo uvažovat o tom, že pokud někdo zašle větší počet
žádostí o určitou doménu než je číslo X, budou jeho žádosti ze soutěže vyřazeny
(např. 312 žádostí o doménu j.cz asi těžko pocházelo od 312 různých subjektů).
Otázkou samozřejmě stále zůstává, zda se EUnet nemohl připravit lépe. Podle
vyjádření společnosti udělal EUnet dokonce více, než požadoval CZNIC. Ale
nakonec: protože hromadné rušení domén k jednomu datu (a tudíž i žádosti o
registrace k jednomu datu ve chvíli uvolnění) se už nemají opakovat, nebude mít
zřejmě žádné pokračování ani únorové doménové šílení.
A že se skutečně jednalo o do značné míry iracionální šílenství, dokazuje i
následující statistika EUnetu. Mezi 4. a 6. 2. došlo celkem k registraci 2 401
domén. Z toho 1 554 byly registrace domén zrušených. V téměř 1 000 případech se
tedy jednalo o domény, které mohly být registrovány kdykoliv jindy a
registrátoři byli jaksi "strženi vlnou".
0 0422 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.