2. čtvrtletí v číslech

Trh pevných disků pro osobní počítače je stále ještě nasycen a cenová válka mezi výrobci trvá. Tak by se dal stru...


Trh pevných disků pro osobní počítače je stále ještě nasycen a cenová válka
mezi výrobci trvá. Tak by se dal stručně shrnout komentář k uveřejněným
hospodářským výsledkům společnosti Quantum.
V 1. čtvrtletí jejího fiskálního roku, které skončilo 28. června 1998, byl
dosažen nižší obrat i zisk, než za stejné období minulého roku. Obrat činil
1,103 miliardy dolarů (oproti 1,446 miliardy), čistý příjem klesl z 96,5
milionu na 3 a příjem na akcii klesl z 69 centů v 1. Q 1997 na pouhé 2 centy.
Podle vedení společnosti se na poli pevných disků do osobních počítačů zatím na
lepší časy neblýská, nicméně zákazníci prý velice dobře přijali vysoce výkonné
disky Atlas III a Viking II, a rostoucí oblibu si získaly též páskové jednotky
DL Tape.
Nijak zvlášť se nevede CyberCash, společnosti vyvíjející software pro realizaci
plateb v prostředí Internetu. Ztráta, která charakterizuje její výsledky ve 2.
Q 1998, vzrostla meziročně z 6,3 milionu dolarů a 58 centů na akcii na
letošních 9,6 milionu dolarů a 68 centů na akcii. Nicméně obrat meziročně
zaznamenal velmi slušný nárůst z 812 tisíc dolarů v roce 1997 na letošních 2,5
milionu dolarů. V tomto období též společnost uskutečnila akvizici společnosti
ICVERIFY. Vedení zároveň oznámilo novou alianci CyberCash s IBM a First Virtual
Holdings, která se zaměřuje na spolupráci v oblasti použití kreditních karet na
Webu.
Přestože společnost Unisys usilovně splácí své dluhy, podařilo se jí ve 2.
čtvrtletí roku 1998 zdvojnásobit svůj čistý příjem ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku. Společnost tak zaznamenala čistý příjem ve výši 90,1
milionu dolarů (oproti 41,9 milionu v roce 1997), což znamená růst příjmu na
akcii o 24 centů. Obrat ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 9 % a dosáhl 1,73
miliardy dolarů (proti 1,59 miliardy ve 2. Q 1997). V rámci uskutečňované
restrukturalizace se společnost Unisys snaží splácet své dluhy tak, aby do
konce roku 1999 splatila 1 miliardu dolarů. To by znamenalo urychlit plánovanou
likvidaci dluhů téměř o 1 rok. Růst příjmů doprovází činnost Unisysu již celé
první pololetí. Obrat v tomto období dosáhl 3,38 miliardy dolarů, čistý příjem
152,8 milionu dolarů a příjem na akcii 38 centů. Proklamovaný cíl vedení návrat
společnosti mezi světovou špičku je tak zase o kousek blíž.
Společnost Xerox zaznamenala ve 2. čtvrtletí ztrátu. Zatímco obrat stoupl
meziročně ze 4,35 miliardy na 4,74 miliardy dolarů, tj. o 9 %, byla místo
čistého příjmu zaznamenána ztráta ve výši 712 milionů dolarů. Pokud vezmeme v
úvahu výsledky za celé pololetí, činí ztráta 600 milionů dolarů. Co způsobilo
tento propad, když ve stejném období ro-ku 1997 zaznamenala společnost zisk ve
výši 607 milionů? Xerox totiž v 1. pololetí uvádí náklady na restrukturalizaci
společnosti ve výši 1,107 miliardy dolarů. Růst obratu jde podle vedení Xeroxu
na konto vzrůstajícího prodeje digitálních výrobků v této oblasti byl
zaznamenán meziroční nárůst o 39 procent. Naopak klesá zájem o klasické
černobílé kopírky.
Společnost Compuware začala svůj fiskální rok 1999 nárůstem obratu i příjmů.
V 1. čtvrtletí 1999 zaznamenala společnost Compuware obrat ve výši 338,6
milionu dolarů, což představuje meziročně růst o 50,8 %. Čistý příjem v tomto
období dosáhl 58,8 milionu dolarů, neboli jde o více než 100% nárůst oproti
loňským 28,3 milionu dolarů. Struktura dosaženého obratu dává odpověď na
otázku, odkud pramení dosažené úspěchy. Největší nárůst totiž zaznamenaly
příjmy z licenčních poplatků za software (68,7 %), příjmy za odborné služby
vzrostly o 47,2 % a nakonec poplatky za údržbu se zvýšily o 32,6 %.
(dar)
8 1940 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.