2003: Internet si bude platit 545 milionů lidí

Podle poslední studie společnosti Datamonitor mají před sebou skvělou budoucnost jak poskytovatelé připojení k Interne...


Podle poslední studie společnosti Datamonitor mají před sebou skvělou
budoucnost jak poskytovatelé připojení k Internetu (ISP), tak i firmy, které je
zásobují nutným vybavením. Výhled do roku 2003 předpokládá, že počet
předplatitelů Internetu vzroste na více než půl miliardy lidí, přičemž těžiště
zisků ISP bude v podnikové sféře.
Vezmeme-li za základ naší úvahy počet předplatitelů Internetu v letošním roce,
který by měl celosvětově dosáhnout zhruba 95 milionů lidí, jde o nárůst více
než pětinásobný. Tento odhad znatelně převyšuje předpokládaný počet
instalovaných osobních počítačů, což není udivující vzhledem k rozšiřující se
nabídce dalších možností přístupu k Webu z přístrojů, které nejsou založeny na
bázi PC.
Zvyšující se zájem o služby poskytovatelů Internetu by měl dramaticky znásobit
hodnotu tohoto trhu zatímco jsou v roce 1999 tržby ISP celosvětově odhadovány
na 25,5 miliardy dolarů, v roce 2003 by již měly dosáhnout 154,5 miliardy
dolarů. Zajímavé výsledky nabízí rozdělení příjmů ISP podle oblastí, z kterých
pocházejí. Tržby z poplatků za připojení vykazují trvalý vzestup, a jejich
křivka je téměř shodná jak u domácích uživatelů, tak u podniků. Nicméně hlavním
zdrojem budoucího zisku je v souladu s celkovými trendy (nejen) ve světě IT
přidaná hodnota neboli profesionální služby. Zde bude těžištěm zájmu ISP
jednoznačně podniková sféra. Zatímco v cílovém roce 2003 utratí domácí
uživatelé za služby méně než 10 miliard dolarů, firmy šetřit nebudou podle
odhadu Datamonitoru by výdaje podniků měly dosáhnout téměř 90 miliard dolarů.
Růst obratu ISP od domácích uživatelů by měly zaručit stabilizované ceny za
připojení a hlavně pronikání širokopásmových přístupových zařízení do
domácností. Pokud jde o podniky, bude růst příjmů ISP zajišťován jednak
extenzivně neboli nárůstem počtu klientů a jednak rozšiřováním kontraktů s již
existujícími zákazníky. Zde je právě prostor pro poskytování specializovaných
služeb.
Vybavení pro ISP významný segment trhu IT
Vznik a rozvoj Internetu podstatným způsobem změnil trh informačních
technologií. Jednou z jeho nových tváří je existence nové kategorie IT firem
poskytovatelů připojení k Internetu. Trh neovlivňují jen svými aktivitami, ale
i svými potřebami. Díky budování rozsáhlých a stále výkonnějších sítí se stali
významnými odběrateli speciálního hardwaru i softwaru. Podle společnosti
Datamonitor by měli ISP v roce 2003 vydat na své potřeby 15 miliard dolarů. Z
toho zhruba 6,2 miliardy dolarů připadne na prostředky pro podporu služeb
poskytovaných zákazníkům. Právě v oblasti služeb reprezentujících hodnotu
přidanou nad základní servis se skrývají zdroje dalšího růstu příjmů jak
internetových providerů, tak jejich dodavatelů.
Co v sobě vlastně zahrnují výdaje ISP v souvislosti se službami pro
zákazníky? Základní výdaje samozřejmě souvisí s budováním, rozvojem a
optimalizací sítí. V první řadě sem patří výdaje na hardware (především
servery), za které v roce 1998 zaplatili poskytovatelé Internetu 830 milionů
dolarů s tím, že v roce 2003 jsou pak tyto náklady očekávány na úrovni 1,83
miliardy dolarů. Ještě energičtěji porostou v následujících letech výdaje ISP
za software. Zatímco loni činily investice providerů na tomto poli 270 milionů,
v roce 2003 by to již mělo být 1,4 miliardy dolarů. Neexistuje rozvoj sítí a
služeb na Internetu bez alespoň dostačujících záruk bezpečnosti však také další
oblastí, do které plynou peníze poskytovatelů Internetu jsou nástroje k
zabezpečení sítí. Jestli za ně v roce 1998 celosvětově zaplatili 190 milionů
dolarů, v roce 2003 to bude téměř miliarda 880 milionů dolarů. Další problém,
který nabývá na aktuálnosti, je prostupnost sítí. Máloco rozčilí uživatele
Internetu víc, než přetížené a téměř neprostupné linky. To je jeden z důvodů,
proč budou strmě stoupat výdaje poskytovatelů připojení na systémy s
vyrovnávací pamětí a další zařízení, jež umožňují efektivnější řízení toku dat.
Zatímco tyto výdaje činily v roce 1998 celosvětově 40 milionů dolarů, v roce
2003 by měly dosáhnout úctyhodných 1,35 miliardy dolarů. Jelikož technologie
nejsou jedinou zbraní v konkurenčním boji, existuje ještě jedna podstatná
oblast výdajů, se kterými musí poskytovatelé Internetu počítat. Jde o výdaje
související s efektivním řízením vztahu se zákazníky. Nevyjde to nijak lacino
jestliže firmy na tyto účely v roce 1998 vydaly 160 milionů dolarů, v roce 2003
to bude již 700 milionů dolarů.
9 2163 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.