24 modemů na jedné PCI-kartě

Vzdálený přístup do počítačo-vé sítě není tématem, kterému bychom se v Computerworldu věnovali poprvé. Připome...


Vzdálený přístup do počítačo-vé sítě není tématem, kterému bychom se v
Computerworldu věnovali poprvé. Připomeňme např. Remote Access 3000 ze sady
SuperStack II firmy 3Com nebo AccessPath-TS3 a AccessPath-LS3 od Cisca.
Většinou se jedná o komplexní systémy složené z volitelných komponent, ať už
uspořádané v šasi, nebo ve formě stohovatelných modulů. Řešení, které vám
představujeme dnes, je však pojato zcela odlišně jedná se totiž o PCI kartu.
Všechna uvedená řešení umožňují připojení vzdálených počítačů k síti ať už se
jedná o zaměstnance firmy, nebo o zákazníky. Jejich cílem je zbavit správce
sítě nepřehledné změti kabelů, které by se nevyhnuli v případě, že by tento
problém řešili prostřednictvím desítek klasických modemů.
Další výhodou zmíněných řešení je jejich schopnost komunikovat po digitálních
linkách T1/E1/PRI, což zpravidla přináší úsporu za telekomunikační poplatky
(velikost úspory samozřejmě záleží na tarifech jednotlivých telekomunikačních
společností) a v neposlední řadě umožňuje také využít 56K technologie, která by
při analogovém připojení nebyla použitelná.
RASCAL 2000
Vraťme se ale zpět k oné v úvodu zmiňované PCI-kartě. Zařízení, které bylo
představeno na letošní konferenci ComNetu ve Washingtonu (konané 26.-29.
ledna), nese označení RASCAL 2000 (RS 2000) a přijela se tam s ním pochlubit
firma Ariel, která je jeho výrobcem.
Ačkoli se jedná o PCI-kartu, už na první pohled ji poznáte od většiny jejích
kolegyň. Vzhledem k tomu, že bylo třeba na ní umístit mj. 24 modemů, je
pochopitelně podstatně delší. Mimochodem její předchůdkyně, nesoucí označení
RASCAL 1000, potřebovala k plnění stejných funkcí dva PCI sloty. Zmenšení
potřebného prostoru je podle představitelů Arielu důsledkem podstatné redukce
velikosti rozhraní i modemů.
Nová karta disponuje rozhraními T1 nebo ISDN PRI (Primary Rate Interface). O
řízení ISDN kontroleru, modemů K56flex a komunikace obecně, se stará procesor
PowerPC, jehož výkon je schopen vykonávat všechny požadované funkce. Na
procesor počítače, do kterého je karta zasunuta, tak zbývá zatížení odhadované
na 2 % jeho potenciálu.
Pokud jde o spolupráci s linkami, RASCAL 2000 automaticky detekuje typ
příchozího volání (modemové 56kb/s, V.34 nebo BRI Basic Rate Interface) a
nasměruje jej na příslušný modem nebo terminál adaptér ISDN. Karta je schopna v
jednom okamžiku ošetřit až 24 vzdálených přístupů různého typu v libovolné
kombinaci.
Autoři samozřejmě vzali v úva-hu současnou nejistotu v oblasti 56K modemů a
zdůrazňují, že upgrade podle přijatého standardu je možný. To se pochopitelně
týká i případných jiných nově přijímaných norem. V nynějším provedení modemy
podporují modulace K56flex, V.34bis, V.32ter, V32bis, V.22bis, V.22, V.23,
V.21, Bell 212A a Bell 103J, komprese V.42bis a MNP Class 5, a pokud jde o
ošetření chyb, jsou podporovány standardy V.42 a MNP Class 4.
Návaznost na server
RS 2000 je určena k instalaci do serverů s operačním systémem Windows NT 4,0,
jehož schopnosti routování a RAS (Remote Access Services) jsou základem pro
její práci.
Tato karta byla ovšem navržena už s ohledem na následující verzi tohoto
operačního systému (NT 5,0) a je podle zástupců firmy Ariel schopna plně využít
všech jeho vylepšených služeb pro vzdálený přístup.
Integraci s Windows NT odpovídá i způsob instalace, který se v podstatě neliší
od instalace jiné PCI karty. Stačí tedy prostřednictvím Ovládacího panelu
přidat do systému příslušný ovladač a vyplnit několik dialogových boxů. Celý
proces by údajně neměl trvat déle než půl hodiny. Správa se posléze provádí
prostřednictvím již zmíněných Remote Access Services a NT Server Routing
operačního systému.
Ačkoli má karta vestavěnou podporu pro vzdálenou správu a monitorování,
možnosti jejího nastavení, podle výkonného ředitele firmy Ariel Anthonyho
Angela, nejsou ještě tak velké, jako v případě serverů pro vzdálený přístup,
např. od 3Comu. Podle jeho slov se však intenzivně pracuje na odstranění tohoto
handicapu v připravovaných příštích verzích této karty.
Jak už bylo uvedeno, karta se instaluje do serveru s operačním systémem Windows
NT alespoň verze 4.0. Požadavky na jeho hardware jsou procesor alespoň Pentium
120, jeden volný PCI slot, 48MB RAM a zdvojené větrání karta se totiž velmi
zahřívá a vzhledem k hustotě jejího osazení ani není divu. Se dvěma
standardními ventilátory je prý možno do jednoho počítače nainstalovat až dvě
takové karty bez hrozby přehřátí.
Dostupnost
Zařízení, které je právě uváděno na trh, má stanovenu zaváděcí cenu 6 995
dolarů, což představuje rozumnou sazbu 291 dolarů za port. Běžná doporučená
koncová cena poté bude 9 995 dolarů. V ceně je šestiměsíční technická podpora
zdarma, v níž je zahrnut jeden softwarový upgrade. Za další příplatky lze tuto
podporu prodloužit i na delší časové období, případně získat okamžité
automatické upgrady softwaru i hardwaru nebo servis do 3 dnů (v ceně je 10
denní lhůta).
Podle zástupců firmy je při úvahách o ceně třeba zvážit i nízké náklady za
správu, kterých je dosahováno díky otevřené architektuře PC. Lze totiž použít
již existující infrastrukturu, což přináší nejen snížení finanční náročnosti v
případě upgradů dalších zařízení, ale podstatně omezuje také náklady na školení.
Přesto bude nepochybně řada správců podnikových sítí vzhledem k uvedené ceně
zvažovat, zda si raději nepořídit některé v úvodu zmíněné řešení, které
poskytuje stejné možnosti při srovnatelné ceně za port.
8 0249 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.