2D-AutoSketch Release 5

Od firmy AutoDesk přibyla nová verze CAD programu pro 2D-AutoSketch Release 5. Jed-ná se o program pro snadné použití p


Od firmy AutoDesk přibyla nová verze CAD programu pro 2D-AutoSketch Release 5.
Jed-ná se o program pro snadné použití při tvorbě výkresů, koncepčních návrhů
či schematických nákresů. AutoSketch je určen především pro techniky a
inženýry, kteří CAD potřebují jen "občas", ale přitom nabízí širokou škálu
nástrojů a možností, takže ani odborníka nezklame.
AutoSketch dosahuje některé zajímavé funkce pro schematické nákresy, které
uživateli pomáha-jí vytvořit schémata hierarchického uspořádání, průtokové
diagramy, elektrická schémata a dokonce mapy pro webové stránky.
AutoSketch Release 5 se vyznačuje kompatibilitou s Microsoft Office 97 a
Windows NT/95. Pro provoz je doporučeno Pentium PC, ale dá se používat i na 80
486. Minimální velikost operační paměti je uváděna 8 MB (Doporučeno 16 MB) a 41
MB volného prostoru na pevném disku.
Jako zajímavá vlastnost se jeví i "inteligentní" chování kurzoru. Při
uchopování tento automatický úchop umístí kurzor na možné úchopové body v
závislosti na režimu zadávání údajů.
Nárůst produktivity by měl zajistit i automatický ukazatel bo-dů. Použijí-li se
modifikátory uzamknutí a režimy uchopení, automatické ukazatele bodů poskytují
vizuální kontrolu a ukazují, kde budou zadány body, čímž odstraní nejistotu a
dvojznačnost vznikající při kombinování režimů zadávání údajů.
Pracovní plocha
Na pracovní ploše lze nástrojové lišty zobrazovat, umísťovat dle potřeby,
nastavovat seznam a pořadí tlačítek apod. Tlačítka jsou sdružena do logických
skupin a z každé skupiny je vidět na jedno tlačítko, které se při držení levého
tlačítka myši rozbalí.
Uživatelé mohou dále přizpůsobit AutoSketch svým potřebám zobrazením přídavných
lišt a vytvořením vlastních uživatelských lišt. Na uživatelské lišty je možné
přidat všechny vnitřní příkazy. Každá lišta může být používána jako pevně
přichycená nebo plovoucí, a na ploše výkresu lze měnit její velikost
Hyperodkazy.
Pro případ zakomponování podrobné dokumentace k objektu přímo do výkresu,
nabízí AutoSketch řešení v podobě vytvoření odkazů na jiné výkresy, dokumenty
nebo adresy webových stránek. V případě výkresu se tento otevře jako další okno
přímo v AutoSketch.
Autodesk WHIP! zprostředkuje
cestu na Internet
Jednou z nových funkcí je i možnost exportu do DWF, webovského formátu
AutoDesku. Přídavný modul AutoDesk WHIP! umožňuje uživatelům, kteří mají
Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator, prohlížet výkresy na
Internetu. Při startu programu se spustí tzv. průvodce aplikací, který pomáhá
uživateli rychle začít s různými typy výkresů. Stačí zvolit typ aplikace
(stavební, strojní, návrh místnosti, apod.) a průvodce nabídne uspořádání
kreslicí plochy, odpovídající nástrojové lišty, knihovny, šablony a další
parametry.
Pro okamžitou editaci jsou v Editační CAD liště zobrazeny geometrické
vlastnosti vybraného objektu pro okamžitou editaci, čímž je zajištěn okamžitý
přístup k potřebným parametrům.
Lišta symbolů zobrazuje všechny symboly v aktuální knihovně, což umožňuje
uživateli jediným poklepnutím vybrat symbol a uložit jej do výkresu.
Dalším rysem je možnost otevřít libovolný počet oken, přičemž ve všech můžete
vidět tentýž výkres, ale např. v jiném pohledu.
Charakteristiky objektů
Zajímavostí jistě je i možnost přiřadit objektu zvolené charakteristiky. Velmi
snadno lze definovat strukturu jakési databá-ze, tzn. názvy jednotlivých
sloupců a typy hodnot, jaké do nich lze vkládat (číslo, řetězce, apod.). K
jednotlivým objektům pak je možné v databázi přiřadit nějaké charakteristiky.
Uživatel také může definovat, pro které objekty se mají položky z databáze
zobrazovat přímo na ploše výkresu. Databázi lze také exportovat i do nějakého
jiného formátu (např. excel).
Velkou předností AutoSketche je zajisté velmi snadná obsluha a poměrně široká
paleta nástrojů. O tom, jaký bude mít tento software další úspěch, rozhodnou až
uživatelé.
8 2175 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.