2x modrý laser pro zálohování dat: Plasmon UDO a Sony PDD

Trvalo to dlouho, ale modrý laser konečně vstupuje na scénu a představuje další vývojový krok v oblasti optického uk...


Trvalo to dlouho, ale modrý laser konečně vstupuje na scénu a představuje další
vývojový krok v oblasti optického ukládání dat. I když kořeny této technologie
se nalézají v době, kdy se objevovaly dvojrychlostní CD-ROM mechaniky, trvalo
více než deset let, než se na trhu objevily první životaschopné produkty.
Optické ukládání dat je přirozenou volbou při archivaci, neboť přináší
bezkonkurenční životnost. Firmy, které v současnosti využívají magnetooptickou
(MO) technologii, by měly vědět, že tento formát je na konci své cesty. A právě
technologie UDO společnosti Plasmon, jejíž produkt vám představíme, nabízí
možnost migrace na vyšší kapacity, aniž by bylo nutno zahodit stávající
investice do MO knihoven. Druhou alternativou pro zálohování dat využívající
optické technologie s modrým laserem je formát technologie PDD; tyto mechaniky
začala na trh dodávat firma Sony.

Plasmon UDO
Firma Plasmon se svou UDO (Ultra Density Optical) mechanikou se zaměřuje na
archivaci dat pro segment menších a středních podniků. Než se ale podíváme na
samotnou mechaniku, stojí za to se zastavit a nejprve se zaměřit na vlastní
technologii. UDO totiž není jediným produktem na bázi modrého laseru, který se
na trhu objevil. Firma Sony představila svou PDD (Professional Disc for Data)
mechaniku; Blu-Ray produkty jsou rovněž na obzoru.
Základem každého výše zmíněného produktu je technologie, využívající 405nm
modrofialového laseru, ale až na tento základ se technologie navzájem velmi
liší; Blu-Ray, UDO a PDD spolu nejsou vůbec kompatibilní. Blu-Ray produkty jsou
zaměřeny na spotřebitelský trh a zejména pak na nahrávání, přepisování a
přehrávání HDTV (High-Definition Television). 27GB kapacita je schopna pojmout
dvě hodiny HDTV nebo třináct hodin běžného televizního vysílání. Aplikace pro
ukládání dat z PC budou pravděpodobně Blu-Ray podporovat, ale to je pouze
druhotný cíl této technologie.
Největší rozdíl spočívá v čočkách. Zatímco Blu-Ray a PDD lasery mají oba 0,85
NA (Numerical Aperture), UDO využívá nižší hodnoty pouhých 0,7 NA. Stejně jako
je tomu u čísla clony (pojem známý z oblasti fotografování), je výsledkem
nižšího NA větší velikost laserového bodu a tím nižší výsledná kapacita disku
na jeho jednu stranu. Blu--Ray a PDD nabízejí 27, respektive 23GB kapacitu na
jednostranných médiích, zatímco firma Plasmon zvolila oboustranná média s
kapacitou 15 GB na každé straně. Plasmon svoji volbu 0,7 NA zdůvodňuje nižšími
výrobními náklady a vyšší spolehlivostí. Obecným nedostatkem všech produktů
využívajících modrý laser je snížená hloubka ostrosti; čočka tak musela být
přesunuta blíže k disku, aby mohla zaostřit na záznamovou vrstvu. Proto výška
ochranné vrstvy pouze 0,1 mm nedostačuje k ochraně disku, a je proto nutné UDO
médium uchovávat neustále v ochranném pouzdře.
Jedním z klíčových znaků, jímž se UDO odlišuje, je její fyzický formát. Firma
Plasmon vyvíjela tuto technologii s požadavkem na kompatibilitu s
magnetooptickými zařízeními. Rozměry mechaniky jsou proto shodné, stejně jako
velikost cardtridgí, které tak přesně pasují do zaváděcích mechanismů MO
mechanik. Takto bude zajištěna možnost využívání MO a UDO mechanik ve stejných
knihovnách, což firmám usnadní přechod na nový formát. Je však důležité zmínit,
že formáty samotné kompatibilní nejsou UDO mechaniky neumějí číst MO média.
Instalace vzorku, který jsme měli k dispozici byla problematická vzhledem k
tomu, že výrobce trvá na využívání diskových sektorů o velikosti 8 KB. V době,
kdy jsme tuto recenzi psali, je podporuje pouze Windows 2000 a XP s
aplikovaných hotfixem KB831293. Jinak dochází k havárii systému vzhledem k
chybě způsobené konfliktem s velikostí stránkování souborů v paměti využívané
operačním systémem Windows. Výrobce nám sdělil, že oprava pro Windows Server
2003 není v současnosti k dispozici a test potvrdil, že po zasunutí UDO média
pod tímto operačním systémem vyvolá modrou obrazovku.
Software Diamond od firmy Plasmon dovoluje využívat mechaniku jako běžný disk,
ale je nutné jej využít také v případech, kdy chcete používat True-WORM média.
K dispozici je také utilita Architects, která umožňuje práci s přepisovatelnými
médii.
Výkon UDO je nižší, než jakého dosahuje PDD nástrojem Iometer jsme naměřili
hodnoty 4,7 MB/s pro čtení a 2,7 MB/s pro zápis. Tyto výsledky jsme ověřili
zapsáním 690MB testovacího videosouboru na UDO disk a jeho opětovným přečtením.
Zjištěné rychlosti činily 2,5, resp. 4,3 MB/s.

Sony BW-RS101
Firma Sony byla vždy významným hráčem na trhu optického ukládání dat a hlavně
díky jejímu úsilí se magnetooptické ukládání dat udrželo po tak dlouhou dobu.
PDD využívá stejné numerické apertury (NA, Numerical Aperture) jako Blu-Ray,
její hodnota je tedy 0,85 NA. Díky tomu může využívat menších laserových bodů
než UDO, takže výsledná kapacita disku by měla být vyšší. Nicméně zatímco UDO
využívá oboustranné disky a jeho celková kapacita dosahuje 30 GB, Sony PDD je
jednostranný a nabízí nižší kapacitu 23 GB.
Jak jsme již zmínili, díky 0,85 NA čočka vytváří menší hloubku pole a proto se
tloušťka ochranné vrstvy disku snížila na pouhý 0,1 mm. Sony si je ale vědoma
faktu, že výhodou je také zvýšená tolerance disků vůči ohybu, a tím i zvýšená
spolehlivost. Ale i tak nelze s PDD nebo UDO zacházet stejně jako s CD či DVD
médii. Sony bere tento problém velmi vážně; antistatická pouzdra jsou velmi
dobře zkonstruovaná a chrání PDD média pomocí speciálního otočného mechanismu.
Recenzovaná externí mechanika je stylově pojatá zaváděcí slot obsahuje dvojitý
uzavírací mechanismus, a dokonce ani montážní otvory pro šroubky nedovolí
prachu a špíně proniknout dovnitř mechaniky.
Výrobce u této mechaniky uvádí přenosové rychlosti 11 MB/s pro čtení a 9 MB/s
pro zápis to je dvojnásobek oproti Blu-Ray a také více, než dosahuje UDO tam
tyto hodnoty činí 8, respektive 4 MB/s. Sony upozorňuje, že těchto rychlostí
bylo dosaženo použitím kvalitnějších médií a vylepšené elektroniky v mechanice.
Ta využívá kombinace CAV (Constant Angular Velocity) a CLV (Constant Linear
Velocity) a mezi těmito režimy umí přepínat tak, aby bylo dosaženo vyššího
výkonu. Režim lze také nastavit napevno pomocí dvoupolohových mikropřepínačů na
zadní straně mechaniky.
Instalace mechaniky byla jednoduchá a usnadňuje ji skutečnost, že PDD disky
využívají výhradně sektorů o velikosti 2 KB. Proto lze tuto mechaniku použít na
jakékoliv Windows platformě; na rozdíl od UDO nevyžaduje instalaci hotfixu. Na
testovacím operačním systému Windows Server 2003 byla mechanika okamžitě
rozpoznána jako výměnný disk. Výrobce doporučuje každé médium plně zformátovat;
tento proces trvá 90 minut.
Výkon Sony PDD je lepší než u UDO. Open source nástroj Iometer ukazoval hodnoty
10,4 MB/s u sekvenčního čtení a 4,3 MB/s u sekvenčního zápisu. Zálohování a
obnova našeho 690MB video souboru byla rovněž rychlejší než u UDO při této
úloze dosahovala mechanika rychlostí 4 MB/s, respektive 10 MB/s. Bohužel
nemohli jsme vyzkoušet skutečný True-WORM výkon, neboť v době, kdy se
připravovala tato recenze, se firma Sony rozhodovala, jaký software dá pro
podporu této funkce k dispozici.

Sony BW-RS101
+špičková konstrukce, lepší výkon oproti UDO, díky 2KB velikosti sektorů ho lze
bez jakéhokoliv hotfixu využít s libovolnou verzí Windows
-jednostranné disky mají nižší kapacitu než UDO, formátování disků trvá dlouho
Prodejce: AT Computers, www.atcomp.cz
Cena (bez DPH): 110 000 Kč

Plasmon UDO
+vysoká kapacita, oboustranná média, fyzická kompatibilita s MO formátem, silné
WORM funkce, jediný nyní dostupný produkt na bázi modrého laseru, který je
zaměřen na podnikovou archivaci
-8KB velikost sektorů, chybí podpora pro Windows Server 2003 (čeká se na
uvolnění příslušné opravy), nižší výkon
Prodejce: Dicom Data Management CZ, www.dicomgroup.cz
Cena (bez DPH): 96 890 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.