3Com cestou jednoduchosti

Tři nové produkty uvedené v londýnském centru společnosti 3Com mají lépe oslovit potřeby trhu tvořeného malými a s...


Tři nové produkty uvedené v londýnském centru společnosti 3Com mají lépe
oslovit potřeby trhu tvořeného malými a středními firmami (SMB), na který se
tato společnost orientuje.
Do nejnovější nabídky od 3Com, představené 7. listopadu 2000 v Londýně, patří
stohovatelné přepínače řady SuperStack 3 pro gigabitový Ethernet s novým
firewallem, webovou cache a s modulem pro přepínání webových serverů (tzv.
Content Switch, např. pro vyvažování zátěže webových serverů). SuperStack 3 lze
nainstalovat a zprovoznit během 15 minut a řídit všechny součásti tohoto řešení
přes Web. Mezi novinky od 3Com dále patří bezdrátová přístupová zařízení
založená na technologii Bluetooth (bezdrátový přístupový uzel, PC karta a
adaptér pro USB) a doplňky síťové ústředny pro IP telefonii. Společně s tím
společnost 3Com uvedla nový centralizovaný program podpory svých partnerů.
Nové produkty od 3Com byly vyvinuty v podstatě "na zakázku trhu". Společnost
3Com si totiž nechala vypracovat průzkum svých segmentů trhu od analytické
firmy Aspect Technologies. Z něj vyplynulo, že malé a střední firmy (SMB)
zanedbávají svoje investice do IT, případně z nich mají obavy. Většina malých
podniků, bez ohledu na zemi původu, řídí svoje investice do IT třemi základními
motivačními faktory. Nákupy do IT zde vycházejí spíše z reaktivního než
aktivního přístupu, převážná většina malých podniků nemá IT manažera na plný
úvazek, a navíc, malé podniky se bojí rizika spojeného s nákupem nevhodného
zařízení, což by mohlo negativně ovlivnit celou společnost.
Kvalitativní část zprávy od Aspect Consulting pak podpořila prvotní odhad.
Investice SBM v Německu a v Itálii do infrastruktury IT, ať už finanční nebo
lidské, jsou spojeny s podnikatelskými záměry. Ve Velké Británii a ve Francii
se naopak plán investic SMB do IT řídí spíše podle možností rozpočtu.
Investice SMB do síťové infrastruktury činí podle Aspect Consulting zhruba 25 %
z celkových výdajů do IT.
Mezi hlavní zákazníky společnosti 3Com v současnosti patří provozovatelé
páteřních sítí (přístupové koncentrátory, 21 % obratu), uživatelé "konzumních"
síťových prvků (širokopásmové prvky, aplikační zařízení, domácí sítě, 9 %
obratu) a uživatelé běžných síťových prvků (PC karty, síťové karty, aplikační
zařízení, domácí sítě, 70 % obratu).
0 3044 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.