3krát Office 2000

Nakladatelství Grada vydalo k produktům MS Office několik knih. Dnes se podíváme na tři publikace z edice Snadno a rychl...


Nakladatelství Grada vydalo k produktům MS Office několik knih. Dnes se
podíváme na tři publikace z edice Snadno a rychle. Jedná se o Access, Outlook a
Publisher.
Access
Začněme tedy Accesem: Po hezkém úvodu, který obsahuje porovnání Accessu a
Excelu, se seznámíme se základním ovládáním. Jako první si vytvoříme databázi s
pomocí průvodce. Poté se budeme věnovat nejdůležitějšímu prvku databáze
tabulce. Velice stručně jsou vysvětleny pojmy typ pole a indexy o klíči a
vlastnostech pole se dozvíme více. Máme tabulky vytvořeny, a tak hurá na relace
(jednotlivé typy a úpravy relací). Poslední stránky o tabulkách jsou naplněny
informacemi o změně struktury a o rychlém řazení.
Dále nás čeká 8 stran o formulářích, kapitola o dotazech (až zde jsou rozebrány
filtry) a 6 stran o sestavách (takže je všem jasné, že se na vypočítávaná data
nedostalo). Kniha končí pár větami o Internetu a minislovníčkem základních
pojmů (18 hesel).
Zdá se mi, že tato publikace je ale až příliš stručná. Většinou jsou v knize
popsány jednotliví průvodci, na samostatnou "tvůrčí činnost" už místa příliš
nezbývá. Možná by stálo za to se v takto pojaté knize věnovat jen průvodcům a
popsat je podrobněji. Pro sekretářku vkládající jen data jsou v knize
nadbytečné informace, pro ty, kteří hodlají s Accessem seriózněji pracovat, je
rad a postřehů zase velmi málo.
Outlook
Druhý na řadě je Outlook. Popsat tento program slušně na cca stovce stran již
jde dobře, jedná se o intuitivní aplikaci, jež nenabízí takové spektrum funkcí.
Povedlo se to Gradě?
Po krátkém úvodě popisujícím mimo jiné všechny složky (funkce) Outlooku se v
jednotlivých kapitolách s těmito složkami podrobněji seznámíme Kontakty,
Kalendář, Úkoly, Deník, Poznámky a nakonec to nejdůležitější, tedy vlastní
elektronická pošta. Knihu uzavírají kapitoly o tisku (styly, náhled) a o
dalších možnostech Outlooku (nové složky, vyhledávání, archivování, export a
import). V Příloze nalezneme důležité připomínky k profilům a jednotlivým
službám. Myslím, že publikace obsahuje skutečně to nejdůležitější, co
potřebujeme k dobré práci s Outlookem (a nejen s poštou) znát.
Publisher
Publisher je jakýsi pomocník na pomezí textového procesoru a DTP. Přestože v
současné době textové procesory disponují mnohými funkcemi, které jsme dříve
znali jen z DTP, má Publisher své místo na softwarovém světě.
Laskavému čtenáři je asi opět zřejmé, že popsat možnosti Publisheru na jednom
stu stránek je nesplnitelným snem. Ale musím uznat, že v tomto případě se přece
jen něco povedlo před námi leží velmi příjemný, ucelený, čtivý a užitečný úvod
do toho, co vlastně Publisher umí, k čemu je a jak se jej naučit používat.
V úvodu se kromě ukázky průvodce a popisu prvního spuštění dostalo i na
instalaci, po které se pozastavíme u ukládání a otevíráním souborů (a práce se
záložní kopií). Ve třetí kapitole si řekneme, jak vlastně Publisher ovládat
(panely, obrazovka, pravítka a vodítka, vkládání objektů, popředí versus
pozadí), abychom mohli dále podrobněji pracovat s jednotlivými objekty
"publikace" (styl čáry, výplň a stín, barvy, manipulace s objekty, seskupení) a
své dovednosti si rozšířili na textové rámy. Co by to bylo za publikaci, kdyby
neobsahovala obrázek? Takže dále nám autor nastíní, co všechno lze v Publisheru
provádět s grafikou. Zbývá snad už jen několik poznámek o konečné úpravě tisku.
Kniha je určena pro ty, kteří o Publisheru neví zatím nic a rozvažují, je-li
pro ně nezbytné se jej naučit ovládat.
(Slavoj Písek: Access 2000, vydala Grada, 1999, 116 stran, cena 99 Kč)
(Rostislav Zedníček: Outllok 2000, vydala Grada, 1999, 116 stran, cena 99 Kč)
(Josef Pecinovský: Publisher 2000, vydala Grada, 1999, 120 stran, cena 118 Kč)
0 1751 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.