408" pro práci i zábavu aneb dvacet čtyři 17" monitorů

Sedmnáctipalcové monitory jsou dle všeobecných poznatků v současnosti asi nejdynamičtěji se rozvíjející kategorie t...


Sedmnáctipalcové monitory jsou dle všeobecných poznatků v současnosti asi
nejdynamičtěji se rozvíjející kategorie této neodmyslitelné součásti počítačů.
Nastává tak vlastně podobná situace, jako před několika lety, kdy až do té doby
pro MS-DOS postačující 14" monitory byly vytlačeny novou třídou s úhlopříčkou
obrazu 15 ". Důvodem byl především drtivý nástup grafického rozhraní MS
Windows, které si vyžadovalo práci ve vyšším rozlišení než VGA, samozřejmě s
minimálním nárůstem ceny. Je sice pravda, že monitory s úhlopříčkou 17 " nejsou
již žádnými nováčky na trhu, ovšem obzvláště příznivý cenový vývoj a v
neposlední řadě i stále vyšší požadavky aplikací na rozlišení obrazu dávají
této kategorii více než zajímavé vyhlídky.
Zatímco u monitorů s menší úhlopříčkou si bývají jejich parametry navzájem
velice podobné, nabízí testovaná 17" kategorie hned tři hlavní skupiny dle
parametrů a s tím i související možnosti využití. Jako nejnižší, nebo-li
"Low-end", lze označit monitory, jejichž základní parametr, maximální
horizontální frekvence, dosahuje hodnoty 70 kHz. Jde tedy při detailním pohledu
o varianty nabízející sice 17" úhlopříčku obrazu, ale frekvence odpovídají
moderním 15" monitorům, zjednodušeně se jedná o jakési "přerostlé patnáctky".
Protože jejich nejvyšší podporované rozlišení, které stále ještě pracuje s
obnovovací (vertikální) frekvencí obrazu alespoň 75 Hz, je 1 024 x 768 bodů, je
určeno hlavně pro běžné kancelářské aplikace. Mimochodem, obecně je považováno
toto rozlišení i za typické právě v kategorii 17", takže většina uživatelů,
hlavně domácích a kancelářských, které osloví především nízká cena této
skupiny, bude pravděpodobně spokojena. Z hlediska dalších technických parametrů
a vlastností jde zpravidla o monitory vybavené klasickou obrazovkou typu Delta,
se základními možnostmi pro korekce a nastavení obrazu, někdy doplněné o
multimediální podporu či USB rozhraní.
Druhá, vyšší skupina 17" monitorů, které by asi příslušel název "SOHO/Game",
již míří mezi náročnější uživatele, kteří pracují nejen s kancelářskými balíky,
ale občas i s grafikou či hrami, a vyžadují proto pohodlnou práci i při
rozlišení 1 280 x 1 024 bodů. Aby tomu tak mohlo být a obraz pracoval rovněž s
frekvencí alespoň 75 Hz, musí monitory disponovat samozřejmě také o něco vyšší
hodnotou horizontální frekvence. Pro tento požadavek se ustálily hodnoty
přibližně mezi 80 a 90 kHz. Kromě technických parametrů se samozřejmě jedná i z
hlediska pořizovacích nákladů zpravidla o střední cenovou hladinu v kategorii
17" monitorů. Základní vlastnosti pak v některých případech doprovázejí i lepší
typy obrazovek s jemnější roztečí bodů a samozřejmě i preciznějšími možnostmi
pro korekce a nastavení obrazu. Zmíněnou možnost využití pro hry pak
dokumentují v některých případech reproduktory nebo možnost jejich dodatečného
osazení.
Třetí skupina se již může pyšnit pojmenováním "Profi", k němuž ji opravňují
nejen technické parametry, ale mnohdy i cenové nároky. Zcela běžný je u této
skupiny požadavek na pohodlnou práci ještě při rozlišení 1 600 x x 1 200 bodů,
tedy alespoň při obnovovací frekvenci obrazu 75 Hz. Tomuto požadavku pak
samozřejmě vychází vstříc i hodnota vertikální frekvence, která se pohybuje od
95 kHz výše. Samozřejmostí pak jsou poměrně bohaté možnosti pro nastavování
parametrů obrazu, včetně takových specialit, jako je konvergence nebo
linearita, které již při vyšších rozlišeních mají značný význam. Mezi použitými
typy obrazovek se častěji objevují špičkové technologie a nejednou bývá
součástí dodávky i softwarové vybavení pro barevnou kalibraci. To právě souvisí
s předpokládaným použitím při zpracovávání grafiky pro náročné aplikace typu
CAD/CAM, DTP apod., kde často velmi záleží na co nejvěrnějším podání barev.
V rámci předloženého testu vychází způsob hodnocení právě z výše uvedeného
rozdělení do tří základních skupin, přičemž každá z nich je hodnocena zcela
samostatně a nezávisle na ostatních. V každé ze skupin tedy existují vlastní
váhová kritéria, která se snaží postihnout význam té které vlastnosti či
parametru pro předpokládané nasazení a využití monitoru. V souladu s tím je
tedy logické, že v "nejslabší" kategorii monitorů s horizontální frekvencí
obrazu do 70 kHz, jež jsou určeny hlavně pro nenáročné a domácí použití, jsou
váhové koeficienty zvoleny tak, že pořizovací cena má mnohem výraznější vliv na
celkové hodnocení než u zbývajících skupin. Do jisté míry podobně bylo
pohlíženo při hodnocení i na poskytovanou záruku a podporu. Pro soukromé
použití je sice poměrně důležitá rozumná délka garance, ale ani ve zbývajících
skupinách ji nelze opomínat, zvláště pak s přihlédnutím k většinou vyšším
pořizovacím nákladům, za něž požaduje uživatel odpovídající kvalitu výrobku
nejen po stránce technické, ale i z hlediska spolehlivosti. Na rozdíl od dvou
výše uvedených kritérií je v souladu s běžnou praxí opačně zohledňován význam
kvality obrazu. Ta samozřejmě zahrnuje použitý typ obrazovky, fyzikální
vlastnosti, podporovaná rozlišení, možnosti korekce a mnoho dalších parametrů.
Jejich množství roste směrem k profesionálním typům monitorů, které pak dokáží
ve většině případů poskytovat i úroveň obrazu odpovídající předpokladům, ale i
vyšším pořizovacím nákladům. I když se hodnocení v rámci 3 skupin liší v
několika ohledech, je jeho systém stejný. Společný ve všech skupinách zůstává
vztah k "ideálu", který by představoval zisk 100 bodů v celkovém hodnocení.
Z uvedeného tedy vyplývá, že v našem testu jde o tři "ideální" monitory,
jejichž parametry jsou většinou výsledkem výběru těch nejlepších vlastností v
každé ze skupin. V některých případech bylo ale naopak nutné stanovit pevnou
ideální hodnotu, k níž se reálný parametr blíží. Příkladem takového parametru
může být viditelná úhlopříčka obrazu, která by se s ohledem na obecné
označování monitorů měla v tomto případě co nejvíce přiblížit 17". Uvedený
přístup k hodnocení je také důvodem pro existenci tří samostatných srovnávacích
grafů výsledného pořadí, v nichž hodnoty získaných bodů platí výhradně pro tu
kterou skupinu.

9 1321 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.