602Pro PC SUITE

Tenký kancelářský balík 602Pro PC SUITE (verze 99) uvádí na náš trh česká softwarová firma Software602. Jedná se ...


Tenký kancelářský balík 602Pro PC SUITE (verze 99) uvádí na náš trh česká
softwarová firma Software602. Jedná se o nástupce od Invexu úspěšně prodávaného
602proPC Standard. Sjednotí se tak verze distribuovaná u nás a v zahraničí
(především v USA).
Pro svůj běh požaduje Pentium s 16 MB paměti, operační systém Windows 95/98
nebo NT Workstation 4.0. Navíc dodávka softwaru na CD znamená i potřebu
příslušné mechaniky.
Instalace a obsah dodávky
Instalaci, která probíhá velice rychle a jednoduše, zvládne i laik. Standardní
průvodce navíc nabízí přidružení přípon doc a xls k aplikacím Software602.
Instalační program bohužel neposkytuje výběr součástí, proto na pevném disku
přijdete vždy o skromných 40 MB volného místa. Na přebalu CD také nepřehlédněte
upozornění na nutnost přítomnosti internetového prohlížeče (MS Internet
Explorer nebo Netscape) pro korektní průběh instalace.
Základní součásti této elektronické kanceláře tvoří textový editor 602Text
(původně WinText602) a tabulkový kalkulátor 602Tab (původně MagicTab). Navíc je
přidáno několik jednoduchých užitečných aplikací: editor rastrových obrázků
602Photo, stahovač internetových stránek Grab602 a program pro rozpoznávání
znaků z obrazových předloh OCR602. Společné ovládací prostředí je nazvané
602Desk. Instalační příručku a příručku uživatele lze nalézt na CD-ROMu v
elektronické podobě. Za pochvalu stojí nové, barevně odlišené, více
srozumitelné ikony a loga jednotlivých aplikací.
Silnou zbraní Software602 je vizuální desktop 602Desk. Princip skříní, šanonů a
složek je novým intuitivním chápáním práce s dokumenty v kanceláři. Přibližuje
reálnou situaci počítačovému vnímání. Výborný ohlas má tato technologie mezi
nováčky a laiky, které pojmy disk, adresář a soubor doposud jenom míjejí.
Práce s programem
Podívejme se, jak 602Desk funguje. Na liště v horní části obrazovky je umístěno
několik skříní stejně jako v kanceláři. Jedna je vždy otevřená. V ní jsou
uspořádány šanony s barevně odlišenými popisnými štítky, které vyplňují levou
část obrazovky. V jednotlivých šanonech jsou vloženy složky s dokumenty. Ty se
zobrazují napravo v závislosti na vybraném šanonu. Přesně ze života, co říkáte?
Otevření dokumentu nebo náhled jsou potom triviální operací poklepáním tlačítka
myši.
Máte všechno při ruce
Integrováním dalších aplikací mezi nástroje v liště se zvýšila jejich
dostupnost. Po ruce je váš oblíbený internetový prohlížeč, elektronická pošta,
koš a samozřejmě aplikace balíku 602Pro PC. Dík zvládnutí technologie drag&drop
(táhni a pusť) a kontextového menu se 602Desk stává pro mnohé výborným
prostředím pro běžnou správu dokumentů. Široké možnosti přizpůsobení umožňují
například změnu barevného rozlišení šanonů, zkušenějším uživatelům pak přepnutí
do režimu zobrazení struktury pomocí adresářů a souborů.
Místem, ve kterém se tento český balík odlišoval od konkurence, je sada
připravených šablon. Elektronicky zpracované formuláře pro styk s úřady
(finanční, živnostenský, sociální, celní...) výrazně zvyšují užitnou hodnotu
aplikací pro českého uživatele. K obohacení vzhledu dokumentů můžete použít
některý z tematicky rozdělených obrázků, umístěných, jak jinak, než v šanonu.
Obdobné šablony pro MS Office před nedávnem představil i Microsoft.
Textový editor
602Text ve verzi 99 je vyspělý textový editor vybavený všemi moderními
technologiemi. Pomineme-li samozřejmé nástroje pro formátování a úpravu textu,
stále je ještě co nabídnout. V první řadě jde o vizuální vytváření HTML
stránek, včetně kaskádových stylů. Ty lze nejen otevírat přímo z WWW serveru,
ale dá se do nich i zapisovat zpět (za předpokladu příslušných oprávnění). Od
toho se odvíjejí i další funkce náhled v internetovém prohlížeči, zobrazení
HTML zdroje, podpora formulářových objektů a hypertextových odkazů v textu.
Další silnou zbraní jsou objekty, které lze umístit do textu technologií OLE.
Může se jednat o ozdobný nápis (MagicText), tabulku, graf, obrázek či objekt
jiné aplikace. Novinkou jsou čárové kódy, které zvládne hned ve 14 světových
normách.
Českého uživatele především potěší kontrola pravopisu probíhající přímo při
psaní textu (tzv. na pozadí), nabídka synonym a antonym z rozsáhlého slovníku a
možnost zaindexování dokumentů pro fulltextové vyhledávání pomocí Agenta602.
Prospěšné funkce pro generování obsahu či rejstříku přijdou vhod u dlou-hých
písemností. Všechny uvedené funkce jsou dostupné v češtině a slovenštině.
Volitelně lze dokoupit i slovníky pro angličtinu a němčinu (602Pro PLUS PACK).
Makrojazyk
Vlastní srozumitelný makrojazyk s nápovědou pomůže zautomatizovat opakované
úkony a urychlit tím práci na obdobných dokumentech. Nové funkce hromadné
korespondence (mailmerge), tisk na štítky či obálky, přijdou vhod při
rozesílání firemní pošty (starodávnou papírovou formou či e-mailem).
Inovací známých statických šablon dokumentů jsou "inteligentní šablony". Jsou
to šablony s průvodci, ve kterých uživatel postupně doplňuje požadované
informace. Na jejich základě se vygeneruje dokument, přičemž do šablony na
správná místa doplní zadané údaje. Klasickým využitím jsou šablony právních
smluv z dodaných šanonů. Pomocí nástroje Návrh inteligentní šablony si další
můžete vyrobit sami.
Užitečnou možností je nastavení jiného implicitního formátu tedy i doc nebo
htm. Na první pohled si potom ani nevšimnete, že nepracujete s Wordem. Napomáhá
tomu i vzhled aplikací známý z MS Office, s plochými tlačítky, volně
uspořádatelnými panely nástrojů a obdobnými symboly funkcí. Každý řez písma je
mimo to v nabídce vykreslován, což usnadňuje výběr ideálního fontu.
Spreadsheet
Tabulkový kalkulátor (spreadsheet) 602Tab je funkčně průměrný. Zastane sice
roli pomocníka při otevírání dokumentů xls, ale vlastnosti, které sám nemá,
nemůže ani importovat. Poskytuje sadu 76 funkcí matematické, statistické,
finanční, datové, textové, informační a vyhledávací. Pro běžnou práci je
dostačující, pro import z Excelu 97 už ne. Výsledkem je vynechávání nebo
znehodnocování původních výrazů. Jednoduché matematické operace (+, -, *, /,
suma) mu ale nečiní žádné potíže. Nabídka plošných (2D) i prostorových (3D)
grafů uspokojí každého uživatele, omezena je nabídka dílčích úprav v grafu.
Např. nelze stanovit velikost písma jednotlivých os, určení jiného zdroje dat
pro popisky a řady apod. Napojení na databáze (včetně WinBase) je řešeno
prostřednictvím standardu ODBC.
Příjemné překvapení čeká na webové příznivce, neboť vytvořený dokument lze
exportovat ve formátu htm. Na druhou stranu je výstup redukován jen na buňky
tabulek, ostatní objekty (obrázky, grafy...) jsou vynechány.
Největším nevýhodou ze strany uživatele se jeví fakt, že lze pracovat pouze s
jedním souborem. Chcete-li otevřít jiný soubor, ten používaný musí být uzavřen
(proto chybí celá nabídka Okno), nebo je nutné spustit tabulkový editor ještě
jednou. V tomto směru má Software602 co vylepšovat.
Z chudé nabídky přizpůsobení programu vyzvedněme možnost určení směru posunu
kurzoru po stisku klávesy Enter dolů, vpravo nebo nikam.
Další vlastnosti
Jednoduchý editor obrázků 602Photo pracuje se všemi běžnými formáty rastrových
obrázků. S jeho pomocí zvládnete jak základní úkony otočení, zrcadlení, změny
velikosti tak další úpravy nastavení jasu a kontrastu, ostrosti obrazu a
barevné škály. O "zkomolení" se rádo postará 5 nabízených efektů. Přímé načtení
obrazu pomocí skeneru nebo z digitálního fotoaparátu je prováděno přes
standardizované rozhraní TWAIN. Veškeré vyjmenované funkce jsou dostupné jako
ikony v paletě nástrojů. Případné využití nalezne 602Photo i jako prostředek
pro konverzi mezi různými datovými formáty.
Hlavním motem celého balíku je "kompatibilita" s formáty MS Office. Pojďme se
na ni podívat trochu blíže. Import dokumentů není prakticky omezen. Načtení
textových dokumentů, vytvořených ve Wordu 6.0, 95 či 97, probíhá bez problémů
včetně zachování formátu textu. Totéž platí pro 602Tab a pro soubory tabulek
Excelu. Řešením (bohužel nesprávným) zamezujícím šíření virů pomocí maker je
jejich úplné vynechání při otevírání souboru. Rovněž se vám nepovede otevřít
dokumenty ošetřené heslem. Občasné chyby se vyskytují při konverzi funkcí
Excelu na funkce 602Tab.
Při exportu do formátů doc a xls se budete muset spokojit s verzemi známými z
MS Office 95 (verze 97 nejsou dostupné). To však není žádnou nevýhodou, neboť
602Pro PC SUITE nabízí celou řadu vlastních kvalitních formátů k uložení
souboru se všemi formátovacími informacemi.
Závěr
Celkově se dá konstatovat, že Software602 udělal další krok ke "kompatibilitě",
po které uživatelé tolik volají. S nezáviděníhodnou situací, ve které musí
držet krok s největším rivalem v oblasti kancelářských produktů Microsoftem, se
česká firma vypořádala skvěle, a snad proto je po tomto produktu poptávka i za
mořem. V první řadě mohou být autoři po právu hrdí na vysokou profesionalitu
textového editoru a úspěšnost prostředí 602Desk.
Přičteme-li k těmto kladům ještě výbornou cenu (2 000 Kč vč. DPH), nemusíme se
úspěchu tohoto produktu vůbec divit. Malé organizace i domácí uživatelé si nyní
mohou dovolit legální "kancelářský software, který nestojí více než 10 % ceny
nového počítače".
Poznámka: Na firemních webových stránkách www.software602.cz se již objevil
první ServicePack pro 602Pro PC SUITE, který je volně ke stažení.

9 1420 / orn

SHRNUTÍ
602Pro PC SUITE
Balík kancelářských programů
lPlus: intuitivní prostředí 602Desk, velmi příznivá cena
lMinus: slabší tabulkový kalkulátor
lSoftware602, Praha
Tel.: 02/220 11 220
Fax: 02/220 11 218
infoline@software602.cz www.software602.cz
lCena (vč. DPH): 2 000 Kč
lPlatforma: Windows 95, 98

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.