602proPC Standard

Kdo by neznal Text602 jeden z prvních textových edito-rů pro platformu IBM PC, který uměl pracovat s češtinou. Fenomén...


Kdo by neznal Text602 jeden z prvních textových edito-rů pro platformu IBM PC,
který uměl pracovat s češtinou. Fenomén T602 jde tak daleko, že ještě dnes, kdy
počítače ovládly Windows, některé podniky stále vyžadují po uchazečích o
zaměstnání znalost tohoto editoru. Z legend se však nedá žít dlouho, takže i
firma Software602 vyvíjí nové programy. Produktem 602proPC se zařadila mezi
výrobce tzv. "kancelářských balíků".
Balík obecně
602proPC Standard jsme k recenzi obdrželi ve verzích: elektronické šanony
602Desktop v1.0, textový editor WinText v5.0i (00--0B08), fulltextový
vyhledávací nástroj Agent602 v2.0, tabulkový procesor MagicTab v1.0, MagicGraf
v5.0, program pro úpravu obrázků PhotoMagic v1.0 (00-0B08), osobní diář/adresář
WinTime602 v1.1, elektronickou poštu/fax/záznamník Mail602 Klient v3.32.0.152,
Microsoft Internet Explorer 4.01CZ a antivirový systém AVG v5.0. Neobsahuje
aplikaci pro prezentační grafiku, což mnoha uživatelům vadit nebude. Na obalu
chybí údaje o minimální konfiguraci, ty se lze dozvědět až z etikety CD-ROM
disku. Krabice obsahuje klasický plastový obal s diskem CD-ROM, obálku s
licenčním ujednáním a tenké příručky "Průvodce instalací" a "Průvodce instalací
doplňků". Ke krabici mám praktickou připomínku: je téměř nemožné z jejích útrob
vyjmout obsah, aniž by se při tom neroztrhla. Poněkud pomůže výměna plastového
obalu CD za papírový, ovšem velkorysejší rozměry krabice by potěšily.
Instalace
Instalace používá jednu z běžných instalačních procedur pro Windows 95, která
probíhá ve dvou fázích. V první se nainstaluje 602Desktop, WinText602,
Agent602, MagicTab, PhotoMagic, OCR602 a Mail602 Klient. V druhé lze instalovat
bonusové aplikace WinTime602 server, MS Internet Explorer 4.01 a AVG 5.0.
Instalace probíhá svižně, na některých počítačích však hlásí chybu "Aplikace
_ins0432 způsobila neplatnost stránky v modulu KERNEL32.DLL...". Pokud na
počítači nebyl již nainstalován IE 4.01CZ, chyby se neobjevily. V praktickém
provozu jsem po instalaci s chybami nezjistil závady ve fungování aplikací.
Uživatelské rozhraní
Na první pohled se uživatel pohybuje ve známém prostředí operačního systému
Windows 95. Většina ovládacích prvků se nachází v místech, kde je uživatel
očekává. Prostředí Windows 95 však učinilo oproti předchozí verzi významný krok
ve sjednocení ovládání i názvosloví, včetně českého. Zamrzí proto, že 2,5 roku
po uvedení české verze Windows 95 602proPC nedodržuje dané konvence a kráčí
cestou vlastní terminologie. Např. nabídky pro obsluhu schránky jsou nazvány
"Vystřihnout/Zkopírovat/Vlepit/Vlepit vybraný" namísto "Vyjmout/Kopírovat/
Vložit/Vložit jinak". Podobně to je u klávesových zkratek. Horší je, že když už
si výrobce zavede své vlastní ovládání, nedokáže je udržet shodné ve všech
aplikacích, které jsou součástí jednoho produktu (např. nabídka "Úpravy" se v
aplikaci WinTime602 nazývá "Editovat"). Dalším nejednotným prvkem je grafické
vyobrazení symbolů tlačítek na nástrojových lištách (v aplikaci WinText602 jde
patrně o vlastní návrh výrobce, v MagicTab jsou ve stylu Office97, ve
PhotoMagic opět jiné...). Ve WinTextu602 navíc symboly tlačítek působí
rozmazaně, takže uživatel se musí více soustředit, aby rozpoznal funkci
příslušného tlačítka. To se projeví hlavně při rozlišení 1 024 x 768 bodů a
vyšších.
Klávesové zkratky s kombinací s klávesou "Ctrl" fungují dle zvyklostí a i další
prvky uživatelského rozhraní jsou již obvyklé.
Aplikace kompletu 602proPC zatím nepodporují myš Microsoft IntelliMouse, tedy
tzv. "kolečko".
602Desktop
Balík také nabízí novou formu práce s dokumenty pomocí "elektronických šanonů".
Vaše pracovní plocha se tak může proměnit ve skříň se šanony, které mají
jednotlivé složky s dokumenty. Dokumenty v nich tedy můžete řadit úplně stejně
jako v "papírovém" archivu, můžete si prohlížet jejich náhledy, atd.
Textový editor
Aplikace WinText602 se v aktuální verzi 5.0i výrazně přiblížila standardu
textových editorů pro Windows 95, jako je Microsoft Word či Lotus WordPro, a
byla pro mě příjemným překvapením. Pro psaní a editaci dokumentů nabízí většinu
obvyklých funkcí a chová se dle očekávání. Umožňuje dělení dokumentu na sekce a
kapitoly, používá až 9úrovňovou osnovu a pracuje se styly odstavců. Zobrazení
definice stylu odstavce je názorné, používá stromovou strukturu ve stylu
Průzkumníka. Chci-li změnit definici stylu odstavce, očekával bych, že se po
dvojitém poklepání na název odstavce otevře okno pro úpravu vlastností
odstavce. Místo toho však lze odstavec pouze přejmenovat (přejmenování na stisk
klávesy F2 funguje správně). Po poklepání pravým tlačítkem na jméno odstavce by
měla vyskočit lokální nabídka s možností vstupu do vlastností stylu, ale
zobrazí se pouze bublinová nápověda. Uživatel, který vytváří delší dokumenty a
důsledně využívá výhod stylů odstavců, má tedy cestu k nastavení stylů odstavců
poněkud krkolomnější, než by mohla být. Dlužno však dodat, že hlavní rival MS
Word 97 je na tom v tomto ohledu ještě hůře. Naopak sympatická je možnost
indikace okrajů aktuálního odstavce tečkovaným orámováním, podobně jako
indikace nastavených okrajů stránky.
Velikost zobrazení dokumen-tu je možná v rozmezí 25-400 %, což zcela vyhovuje.
Náhled před tiskem rozdělí okno dokumentu svisle na 2 poloviny. V pravé
polovině je zobrazen náhled jako celá stránka a v levé polovině je zobrazen
obsah výřezu z náhledu. Tento výřez lze myší po stránce náhledu přesouvat a
měnit jeho velikost. Levá polovina zůstává v režimu editace, takže je možné v
náhledu si vybrat výřez dokumentu a zároveň v levé polovině stejný výřez
upravovat. Obráceně platí, že pohybuje-li se uživatel v editačním okně, posouvá
se adekvátně výřez po náhledu. Šikovná vlastnost, která vynikne při vyšších
rozlišení pracovní plochy.
Další příjemnou vlastností pro formátování dokumentu je možnost zobrazení názvů
stylů odstavců na levém okraji papíru při zapnutí zobrazení skrytých znaků. Má-
li být textový editor v našich krajích obchodně úspěšný, musí být vybaven velmi
dobře fungujícími importními a exportními funkcemi. V tomto bodě vypadá
WinText602 na první pohled jako dobře vybavený nabízí 30 typů souborů pro
export i import. Dobrá třetina z nich však dle mého názoru není u nás v dnešní
době obecně použitelná. Praktické zkoušky jsem provedl s typy souborů Word
6.0-7.0, Rich Text Format, Works 3.0 a AmiPro 3.0. Převody do/ z Wordu 6.0-7.0,
RTF a Works 3.0 proběhly relativně dobře. Soubory z Ami Pro 3.0 již dopadly
hůře. Uživatel musí počítat s tím, že konverze mezi různými typy souborů
nepřevede nikdy všechny údaje dokumentu, zejména když dokument obsahuje vložené
objekty (např. obrázky). V rámci objektivity podotýkám, že jiné textové editory
mají obdobné problémy.
Agent602
Tato část zajišťuje automatickou indexaci zpracovávaných dokumentů umožňující,
později snadno a rychle najít požadovanou informaci. Při využití fulltextového
vyhledávání založeno na technologii Verity) stačí zadat pouze slova nebo věty,
které hledaný dokument obsahuje. Automaticky indexovat lze nejen dokumenty
(ASCII, HTML, *.doc kromě Wordu 97,*. xls, *.602), ale i zajímavé WWW stránky
navštívené na Internetu (Grab602) nebo zásilky elektronické pošty (Mail 602).
Tabulkový kalkulátor
MagicTab se tváří standardně jako zeštíhlený Excel. Pracuje přímo s formátem
Excel 5.0/95, případně s vlastním formátem WLS. Další podporované typy souborů
jsou Lotus 1-2-3 (WKS), Quattro Pro WQ1/WQ2, Calc602 (TC6) a databázový DBF.
Formát Excel97 podporován není. Implementováno je 68 funkcí, které nejsou
rozděleny do tematických skupin a není u nich uveden ani stručný popis ani
příklad použití. Těchto údajů se uživatel dopátrá až v nápovědě, bohužel nejsou
zavedeny přímé odkazy od funkce k heslu nápovědy. Kladem je, že názvy funkcí
jsou anglicky a ne česky. Orientace textu v buňce může být i svislá. V
předvolbách bych uvítal možnost zapnutí zúženého seznamu písem tak, jak to je
ve WinTextu602. MagicTab neumí otevřít více souborů najednou a ani nedisponuje
makrojazykem zkrátka je to jednoduchý tabulkový procesor pro běžného uživatele.
MagicGraf nabízí standardní rozsah nástrojů pro grafy a stačí-li uživateli
rozsah funkcí MagicTabu a WinTextu, bude spokojen i s MagicGrafem.
Elektronická pošta, fax a záznamník
Komunikační vybavení se dostává již i do malých kanceláří a Mail602 Klient
nabízí podporu všech dnes běžných komunikačních služeb, dokonce i s využitím
mobilního telefonu. Podporované služby v této verzi jsou: vzdálený klient
Mail602, vzdálený klient EDIVAN, přímý přístup ke schránce POP3, přímé
odesílání přes SMTP server, přímé odesílání/příjem faxů, přímé odesílání/ /
příjem ZModemem a telefonní záznamník. Vzhledem k tomu, že komunikační úlohy
nejsou ještě běžně zažitou problematikou, hodila by se podrobnější lokální
nápověda k jednotlivým volbám nastavení. Při zkoušení jednotlivých
komunikačních služeb se potíže nevyskytly, vše fungovalo napoprvé.
Editor obrázků a OCR
Aplikace PhotoMagic nabízí základní nástroje pro zpracování obrázků. Umožňuje
načíst 18 typů souborů, 16 bitmapových a 2 vektorové, a to ze souboru i ze
skeneru. Z vektorových formátů (a to ani z těch společně dodaných s 602proPC)
se mi nepovedlo načíst téměř žádný soubor WMF, aplikace mi pouze sdělila
"vnitřní chyba 8". Tento problém by však u nových dodávek měl být vyřešen.
Bitmapové formáty se načítaly bez problémů. Obrázky lze otáčet, zrcadlit, měnit
velikost a přidávat efekty. Dále lze manipulovat s odstíny barev, zvyšovat či
snižovat počet barev, rozostřit/zaostřit atd. Rozsah funkcí není velký, ovšem
pro základní manipulace s obrázky by mohl běžnému uživateli postačit.
Aplikaci pro rozpoznávání a převod textů z grafické do textové podoby OCR602 je
třeba brát jako základní. Převod není právě nejrychlejší a přesný také ne. V
porovnání s jinými programy OCR, které jsou např. přikládány ke skenerům, více
záleží na kvalitě předlohy. Nenáročným uživatelům však může posloužit.
Osobní diář a adresář
Tyto funkce zastane aplikace WinTime602. Vede evidenci kontaktů, úkolů a
schůzek. Pohled na diář může být denní, týdenní, měsíční i roční. Adresář
nabízí odesílání elektronické pošty, faxů i vytáčení telefonních čísel pomocí
aplikace Mail602 Klient. Komu to nestačí, může sáhnout po verzi 602proPC
Expert, která ještě obsahuje aplikaci pro plánování projektů PlanTime602.
Hodnocení
Z produkce firmy Software602 jde zatím o nejlépe provedenou kolekci aplikací
pro běžnou kancelářskou agendu. Při porovnání se zahraničními lokalizovanými
produkty bych 602proPC zařadil mezi Microsoft Works a Microsoft Office, blíže
však k MS Office. Rozsah funkcí nedosahuje sice až k MS Office97, za to však
nabízí jiné funkce, které mohou být pro menší firmy i zajímavější. Podstatné
funkční nedostatky produkt nevykazuje, výrobce by však měl věnovat produktu
více pečlivosti. Prodejní cena je relativně příznivá. Ještě přiznivěji vychází
nákup tzv. OEM verze společně s novým počítačem, který mohu jen doporučit.
8 1080 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.