8. ročník Mezinárodní soutěže v programování ICP 2000

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Garant: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR (talent.idm...


Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Garant: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR (talent.idm@volny.cz)
Spoluvyhlašovatelé: DelINFO, Stanice techniků Vyšehrad
Hlavní sponzoři: Microsoft, Inprise
Podmínky účasti
Ň věk 16-19 let
Ň vyřešení úloh korespondenčního kola
Ň znalost angličtiny
Ň zaslání řešení úloh do 31. 5. 2000
Programovací jazyk
Visual Basic, C, C++, Delphi, Pascal, Java pod OS Windows (DOS)
Úkoly korespondenčního kola
Vyřešené úkoly zasílat ve formě zdrojových textů a spustitelného programu na
disketě (se zálohou) nebo e-mailem (jako archiv ve formátu zip nebo tar.gz) na
adresu:
Stanice techniků Vyšehrad, Vratislavova 15, 128 00 Praha 2
icp@stv.cz
http://www.stv.cz/icp/ nebo http://www.ddm-ph2.cz/icp/
Průběh soutěže: Z přihlášených zájemců porota vyhodnotí 20 nejlepších, kteří se
zúčastní finále soutěže. Ve finále budou soutěžící řešit zadané úlohy na PC v
daném časovém limitu. Všichni soutěžící obdrží účastnický list a nejlepší budou
odměněni věcnými cenami.
Datum konání finále: Říjen 2000 na výstavě Invex Computer 2000 v Brně.
Úloha korespondenčního kola: Jednoduchý prohlížeč
Napište prohlížeč stránek zapsaných v jednoduchém značkovacím jazyce.
Značkovací jazyk umožňuje používání libovolně pojmenovaných značek. Značka
označí vždy část dokumentu. Například:
<paragraph>The sample paragraph</paragraph>
Takto označené části dokumentu se říká element. Je vždy ohraničen počáteční
značkou (má tvar <název>) a koncovou značkou (má tvar </název>). Název elementu
může obsahovat pouze znaky anglické abecedy, rozlišuje se přitom mezi malými a
velkými písmeny...
Celé zadání soutěže najdete na adrese
http://www.stv.cz/icp/ nebo http://www.ddm-ph2.cz/icp/
0 0890 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.