Á čtyřka pod dvě sekundy Xerox DocuPrint N32

Na našem trhu je již nějakou dobu nabízena řada laserových tiskáren značky Xerox. Nyní se rozrostla o další 2 pří...


Na našem trhu je již nějakou dobu nabízena řada laserových tiskáren značky
Xerox. Nyní se rozrostla o další 2 přírůstky, které díky svým parametrům patří
mezi vysoce výkonné tiskárny s předurčením pro práci v síti. Tradiční název
DocuPrint doplňuje typové označení N24 a N32 to ovšem dává tušit, s jakou
výkonností se mohou chlubit. Do TestCentra IDG byla zapůjčena rychlejší z
uvedené dvojice modelů s rychlostí tisku až 32 stran A4 za minutu, což znamená
teoretickou prodlevu mezi dvěma následujícími opakovanými tiskovými stránkami
méně než 2 sekundy.
Jak jsem již uvedl, jedná se o tiskárnu s laserovou technolo-gií tisku. Její
fyzické rozlišení 600 dpi je sice dnes již zcela běžným standardem, zvláště v
této kategorii, ovšem kvalitní výstupy grafiky, jako například fotografií, v
podání mnoha stupňů šedi, jsou zajištěny pomocí vlastní patentované technologie
"Xerox Quad Dot". Maximální možný formát tiskového média je až do rozměrů
standardu A3.
Prakticky bleskové zpracování dat zajišťuje tiskárně instalovaný procesor Intel
I960HD s taktovací frekvencí 66 MHz. K ukládání dat a fontů je tiskárna
vybavena operační pamětí o základní kapacitě 12 MB RAM, kterou lze pomocí
SIM-modulů rozšířit až na celkových 128 MB, případně lze jako volitelný doplněk
instalovat pevný disk o kapacitě 1,4 GB. Ten je samozřejmě určen, s ohledem na
rozdílnou přístupovou dobu vzhledem k paměti RAM, hlavně pro trvalé ukládání
fontů, vzorů, symbolů, formulářů apod. I s dalšími uváděnými prvky, jako jsou
komunikační rozhraní, je celé řídicí jádro tiskárny umístěno na vyjímatelné
desce (obr. 2), která umožňuje jak snadné rozšiřování tiskárny, tak i výměnu
tohoto bloku.
Jako řídicí jazyky tiskárny jsou u testovaného modelu standardně k dispozici
jak emulace standardu HP PCL 5e, tak i Adobe PostScript Level 2. U
"pomalejšího" provedení N24 je základem pouze jazyk HP PCL 5e a rozšíření o
PostScript je možné osazením doplňkového SIM-modulu do jednoho z paměťových
slotů. Jako jedna z mála tiskáren vůbec podporuje Xerox DocuPrint N32
celoplošný tisk bez bílých okrajů "Edge-to-Edge" i při ovládání pomocí jazyka
PCL, nikoli pouze u PostScriptu, jak je jinak běžné. S ovládacími jazyky
samozřejmě souvisí i podpora řady rezidentních fontů. Pro uživatele pracující s
ovladači pro PCL je k dispozici sada fontů (10 TrueType, 35 Intellifont), které
podporují také české kódové stránky (PC-852, CP 1250 a ISO Latin2). V případě
řízení pomocí jazyka PostScript disponuje tiskárna standardními rezidentními
fonty (35 Type 1) pro Adobe PostScript Level 2.
Mezi oběma řídicími jazyky tato tiskárna automaticky přepíná stejně jako mezi
trojicí instalovaných vstupních datových portů. K dispozici je jednak
obousměrný paralelní port IEEE 1284, dále sériové rozhraní RS-232C a nechybějí
samozřejmě ani síťové konektory BNC a RJ-45 pro připojení do sítí typu
Ethernet. Jako volitelné je možné doplnit i síťové rozhraní pro sítě typu Token
Ring. I s ohledem na rozmanitost rozhraní a podporované řídicí jazyky je možné
tiskárnu snadno nasadit ve smíšeném provozu jak pro platformu PC, tak i
Macintosh. Síťové využití kromě zabudovaných rozhraní zajišťuje i podpora všech
běžných síťových protokolů (IPX/ /SPX, TCP/IP, DLC/LLC, NetBEUI, AppleTalk) a v
případě operačního systému Novell NetWare jsou přímo podporovány i další
speciální funkce, včetně NDS Tree apod. To vše zajišťuje širokou možnost
konektivity a připojení k řadě podporovaných operačních systémů, mezi nimiž
nechybí ani Novell NetWare 3.x, 4.x, Windows 95, NT, Windows for Workgroup,
HP-UX, Sun OS, Solaris, IBM AIX, SCO, Apple System 6 a 7.
Podobně tomu je i z hlediska klientského softwaru, který je k dispozici pro
všechny verze platformy MS Windows, pro OS/2, různé verze UNIXu a nechybí ani
operační systém MacOS. V rámci testu byl k dispozici 1 CD-ROM disk s ovladači a
řídicím softwarem pro MS Windows ve verzích 3.1x, 95 a NT, nechyběly ani
nástroje a řídicí utility pro MS-DOS. V případě nasazení tiskárny v prostředí
operačního systémů MS Windows 95 je k dispozici dvojice ovladačů, jeden pro
řízení pomocí PCL 5e a druhý pro PostScript. Samozřejmě lze s odvoláním na
automatickou detekci jazyka používat kterýkoli z nich dle aktuální potřeby. Z
hlediska ovládání se jedná o graficky dobře zpracované ovladače s animovanými
symboly pro znázornění vlivu jednotlivých voleb a funkcí. Obzvláště zajímavou
je funkce pro tzv. pozdržení tisku. S ohledem na to, že tiskárna je velice
rychlá ve zpracování tiskových úloh, může zvláště při síťovém provozu docházet
k situacím, kdy autor tisku nestačí dojít ani k tiskárně a potištěný papír již
na něj čeká. A navíc umístění síťových tiskáren však v běžných případech značně
komplikuje tisk některých neveřejných dokumentů. Zde je právě s výhodou možné
využít zmíněnou funkci pozdrženého tisku. Stačí, aby obsluha v ovladači
tiskárny zvolila příslušný režim tisku a následně zadala identifikační kód. Z
hlediska operačního systému proběhne celý tisk naprosto shodně jako v běžném
režimu. Odlišnost je v tom, že tiskárna netiskne ihned, úlohu přijme a uloží do
své paměti. Až teprve po příchodu autora a zadání identifikačního řetězce na
ovládacím panelu tisk skutečně proběhne.
Jak vyplývá z předchozího komentáře, je tiskárna vybavena i vlastním řídicím
panelem. S pomocí jeho tlačítek a dvouřádkového LCD-displeje je možné
ovlivňovat všechny základní parametry tiskárny podobně jako s řídicím
softwarem. Strukturované menu a množství různých položek kromě vlastních
tiskových funkcí ovlivňuje i parametry instalovaných rozhraní apod.
Již jsem se zmínil, že tiskárna je určena pro provoz s velkým objemem tisku.
Povolený měsíční počet tiskových stran se u modelu N32 totiž pohybuje do 150
000 stran. Jako tiskové médium lze používat prakticky jakýkoli běž-ný papír.
Pro jeho vstup je tiskárna vybavena standardně dvojicí spodních automatických
podavačů papíru, z nichž každý je schopný pojmout 500 listů. Oba tyto podavače
pracují s médii až do formátu A3 a gramáží papíru od 60 do 90 g/m2. Pro ruční
vkládání pak slouží boční podavač papíru s kapacitou 50 listů. Ten je schopen
zpracovat papír s gramáží od 60 až do 165 g/m2 a samozřejmě opět až do formátu
A3. Mezi typy tiskových médií, které je možno použít, nechybí samozřejmě ani
fólie, štítky, obálky apod. Výstup tiskových médií je možný buď na standardní
horní zásobník tiskem dolu (Face Down) s kapacitou až 500 listů papíru, nebo na
zadní výstup (Face Up) o kapacitě do 200 listů. V rámci testované varianty byl
dodán i jeden z volitelných doplňků, kterým je duplexní modul pro oboustranný
tisk. Ten s ohledem na své konstrukční uspořádání a pohyb papíru v tiskárně
zajišťuje jen minimální pokles výkonnosti, pouze asi na 30 tiskových stran,
čili 15 listů za minutu. Použití oboustranného tisku však v sobě skrývá stejné
omezení jako u automatického podavače, tedy na rozmezí gramáže papíru od 60 do
90 g/m2.
Jako další doplněk je k tiskárně nabízen velkokapacitní automatický spodní
podavač papíru, schopný celkem pojmout až 2 500 listů papíru. Tento zásobník je
rozdělen na 3 samostatné sekce (500 listů do A3, 2 x 1 000 listů do A4), z
nichž 2 jsou s ohledem na maximální formát papíru umístěny vedle sebe.
Posledním nabízeným doplňkovým vstupním podavačem je automatický podavač obálek
s kapacitou 100 kusů. Jako doplňkové výstupní zařízení je nabízen zásobník na 2
000 listů s možností sešívání dokumentů. Každý z dokumentů, určených k sešití,
může mít maximálně 50 stran. Další variantou výstupu je přihrádkový třídič s 10
přihrádkami, každou pro 100 listů papíru. Celková maximální kapacita vstupních
zásobníků tak může být až úctyhodných 3 550 listů papíru formátu A4 a dalších
100 obálek. Samozřejmostí v rámci ovládání tiskárny softwarovým ovladačem je
možnost specifikovat zdroj papíru a lze tak do jednotlivých zásobníků umístit
například běžný papír, hlavičkový papír, tiskopisy faktur apod. Řízení a
napájení doplňkových zařízení je zajištěno pomocí speciálních konektorů,
umístěných na bočních stěnách tiskárny. Kromě označení textem má každý konektor
i zvláštní tvar, což jednoznačně informuje o jeho určení a předchází při
kompletaci možným problémům.
S tiskem však bezpochyby zároveň souvisí i spotřební materiál, který je u
tohoto modelu tiskárny tvořen tonerovým zásobníkem s životností okolo 23 000
tiskových stran A4 při běžném (tj. 5%) krytí a dále je každých 300 000 stran
potřebné vyměnit tzv. servisní soupravu (zapékací válec). S ohledem na uvedené
životnosti komponent a cenu 12 837 Kč bez DPH za toner, resp. 28 242 Kč bez DPH
za servisní jednotku, vycházejí náklady na tisk jedné stránky A4 při
jednostranném tisku a uvedeném pokrytí na méně než 1 Kč včetně DPH.
Dodávaná dokumentace je tvořena dvojicí příruček v českém jazyce (Instalační a
Uživatelská) s velice podrobnými popisy jak instalace a údržby, tak i používání
a řízení tiskárny. Rozměry tiskárny 642 x 523 x 486 mm a její hmotnost 48 kg
odpovídají výkonům i maximálnímu formátu papíru. Během tisku je hladina
hlučnosti uváděna hodnotou 69 dB(A), zatímco v klidovém stavu nepřekračuje 42
dB(A). Na tiskárnu Xerox DocuPrint N32 je poskytována záruka v trvání jednoho
roku, což není s ohledem na určení zařízení a jeho pravděpodobnou
nezastupitelnost v provozu příliš oslnivé. Na našem trhu je tiskárna v
základním provedení nabízena firmou Xerox ČR, s. r. o. za částku asi 145 000 Kč
včetně DPH (119 000 Kč bez DPH). V případě rozšíření o duplexní modul, stejně
jako u testované varianty, je nutné počítat s dalším doplatkem ve výši 32 940
Kč včetně DPH (27 000 Kč bez DPH).
Obecně je možné říci, že tiskárny s takovýmto vysokým výkonem rozhodně
zpříjemní práci ve velkých provozech, protože není nic příjemného stát ve
frontě uživatelů a sledovat, jak z tiskárny "lezou" postupně jednotlivé listy.
U tohoto modelu hrozí naopak již jiné nebezpečí. Pokud totiž je vyslána špatná
úloha nebo dokonce při používání více typů tiskáren je použit ovladač pro jinou
metodu popisu stránky, pak pokud tiskárna neleží na stole hned vedle obsluhy
aby šla ihned vypnout, zcela jistě nebude možné úlohu zastavit. To v krajním
případě může znamenat i s ohledem na vysokou rychlost tisku pěknou kopu
zbytečně potištěného papíru.
7 3407 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.