Aby data svištěla

Snad každý uživatel počítače již někdy snil o tom, že by mohl svou práci vykonávat odněkud z chaty (lesa, rybníka...


Snad každý uživatel počítače již někdy snil o tom, že by mohl svou práci
vykonávat odněkud z chaty (lesa, rybníka nebo baru) s využitím notebooku,
mobilního telefonu a přípojky na Internet. Doposud tomu bránily zejména dvě
věci velmi omezená rychlost připojení (9 600 Bd) a cena tohoto připojení. V
relativně blízké době by se to ale mělo změnit.
Oba naši operátoři začali do svých sítí implementovat technologii GPRS (General
Packet Radio Service), která by měla umožnit přenos dat až do rychlosti 115
Kb/s (někteří výrobci uvádějí rychlost až 170 Kb/s). RadioMobil toto oficiálně
oznámil na tiskové konferenci, kde také zveřejnil některé podrobnější údaje o
implementaci těchto technologií. EuroTel se o implementaci GPRS zmínil pouze
"mezi řečí" bez uvedení dalších podrobností.
Motivace uvedených technologických inovací je jasná. V současnosti tvoří objem
přenášených dat v mobilních sítích méně než 5 %, zatímco v pevných sítích je to
až 50 %. Jelikož není jediný objektivní důvod, proč by tomu tak nemohlo být i v
sítích mobilních, lze očekávat se zvýšením kapacity prudký nárůst objemu dat.
Některé analýzy uvádějí, že v roce 2005 bude podíl dat na celkovém provozu
činit až 80 %. Je zřejmé, že mnoho lukrativních zákazníků si bude vybírat síť
právě podle toho, jaké datové přenosy mu nabídne. Podpora rychlých datových
přenosů také umožní provoz dalších zajímavých služeb např. videokonferncing.
Doposud jsou data v síti GSM přenášena podobně jako v síti telefonní po
vyhrazeném kanále. Přenosová kapacita tohoto kanálu je sice garantována, ale
zároveň je omezená. Technologie GPRS přenáší data paketově. Jejich přenos je
tak v hrubých rysech podobný přenosu po Internetu není vytyčen žádný pevný
kanál a síť se snaží přenést tolik dat, kolik je potřeba a kolik je možné (v
závislosti na volné kapacitě). Technologie GPRS bude primárně určena pro
komunikaci po Internetu a bude umožňovat přenos dat přímo pomocí IP protokolu.
Jak je již z těchto informací vidět, implementace technologie GPRS je velmi
citelným zásahem do síťové infrastruktury, který se bude týkat v podstatě všech
jejích komponent.
Na kolik přijdou data
Jelikož budou data sítí procházet jiným mechanismem, bude je také možné
tarifikovat odlišným způsobem. Až dosud byly datové přenosy tarifikovány sazbou
za minutu připojení. Při přenosech prostřednictvím GPRS ale bude účtován
přenesený objem (tj. cena bude za kilobyte). Tyto ceny budou pro uživatele
Internetu příjemnější, neboť při obvyklém stylu práce nejsou data přenášena
trvale. O konkrétních cenách samozřejmě zatím žádná informace nepadla. Osobně
si myslím, že odpovídající cena by byla někde mezi 15 Kč za 100 KB.
Díky paketovému přenosu až do koncového bodu se také změní režim práce s
datovým připojením. Konkrétně to bude znamenat, že nebude třeba separátně
navazovat spojení.
RadioMobil také nastínil postup implementace technologií GPRS. Dodavateli GPRS
technologií a infrastruktury budou společnosti Motorola a Cisco Systems.
Zkušební provoz GPRS služeb by měl být započat někdy na jaře příštího roku,
komerční provoz přibližně v polovině příštího roku. RadioMobil uvádí, že
plánuje do GPRS technologií investovat celkem 1 miliardu korun. Z tiskové
zprávy Motoroly mne však zarazilo, že by služby GPRS měly "v počáteční fázi
pokrývat velká města jako je Praha a Brno". Těžko říci, zda pod pojmem
"počáteční fáze" je myšlen testovací provoz, anebo již provoz komerční. EuroTel
zatím podrobnější informace o implementaci GPRS nezveřejnil, ale spuštění
služeb, založených na této technologii, lze očekávat také v polovině příštího
roku.
EuroTel i RadioMobil však jednohlasně říkají, že nejvíce limitujícím faktorem
je v současnosti neexistence koncových zařízení (telefonů nebo GSM modulů) s
podporou GPRS. Tato situace je do jisté míry paradoxní, neboť dodavatelé
infrastruktury (kteří se snaží GPRS technologie prodat provozovatelům sítí)
jsou zároveň významnými výrobci mobilních telefonů.
Je také otázkou, jak se operátoři vypořádají se zvýšenými nároky na
infrastrukturu svých sítí. Jelikož přenos dat i hlasu v koncové fázi procházejí
přes stejné frekvence, bude třeba zajistit, aby měla síť pro datové služby
dostatek přenosové kapacity. Lze si totiž snadno představit, že nároky na
přenos se po zprovoznění těchto služeb v centrech velkých měst až zdvojnásobí.
Již v současnosti nemají sítě obou operátorů v centru přenosové kapacity
nazbyt. Bude také třeba upravit kapacitu linek pro spojení s Internetem.
9 2598 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.