Aby kapacitu sítě zbytečně neužíraly nepotřebné aplikace

Správci sítí potřebují lepší nástroje, které by jim pomohly řídit přístup uživatelů k IP službám a přidělov...


Správci sítí potřebují lepší nástroje, které by jim pomohly řídit přístup
uživatelů k IP službám a přidělovat jim takovou šířku pásma, kterou ke své
práci mohou potřebovat. Pomoc je na obzoru díky technologii CBQ (class-based
queuing práce s frontami založená na třídách).

CBQ je algoritmem pro správu provozu v síti, který vyvinula NRG (Network
Research Group) v Lawrence Berkeley National Laboratory jako alternativu k
tradiční technologii směrování postavené na routerech. CBQ je nyní využíván
některými společnostmi uvnitř jejich sítí WAN jako otevřená, volně přístupná
technologie.
Správci sítí mohou CBQ použít ke snadné klasifikaci provozu, s cílem vyhovět
podnikovým prioritám a zajistit, aby každá třída provozu měla příslušnou
kvalitu služby. Technologie CBQ se snadno integruje s existující sítí
společnosti, čímž se chrání investice do ní vložené. Správcům poskytuje
podstatně více kontroly nad sítí, a tak redukuje náklady na šířku pásma.

Koncepce v pozadí
Koncepce stojící v pozadí CBQ je jednoduchá. Jde o rozdělování uživatelského
provozu do hierarchie tříd na základě jakékoliv kombinace IP adres, protokolů a
typů aplikací. Například účetní oddělení společnosti nemusí potřebovat stejná
přístupová práva k Internetu jako oddělení vývoje. Protože každá společnost je
organizována jinak a má různé politiky a podnikatelské požadavky, technologie
pro správu provozu musí při klasifikaci dat poskytovat dostatečnou flexibilitu.
CBQ umožňuje správcům sítí třídit provoz do víceúrovňové hierarchie. Například
některé společnosti mohou nejprve identifikovat celkové potřeby každého
oddělení nebo skupiny uživatelů a teprve pak definovat požadavky každé aplikace
nebo skupiny aplikací v rámci každého oddělení. Z výkonnostních a
architektonických důvodů jsou tradiční, na směrovačích postavená schémata
vytváření front omezena na malý počet tříd a umožňují pouze jednoúrovňovou
klasifikaci.
Tím, že správcům sítí poskytuje lepší kontrolu nad uživatelským provozem,
umožňuje CBQ společnostem uspokojit potřeby aplikací citlivých na odezvu,
podpořit SLA (Service Level Agreement) a udržet nepatřičný provoz mimo síť.
Chce-li společnost doplnit CBQ do stávající sítě vybavené směrovači, měla by ji
konfigurovat jako síť typu LAN-LAN mezi lokální sítí a vybranými směrovači sítě
WAN. Tento přístup minimalizuje náklady na implementaci a potřebu jakýchkoliv
změn hardwaru v původní síti.

Protokoly
Poněvadž operuje na IP vrstvě sítě, poskytuje CBQ stejné výhody jako jakákoli
jiná technologie na 2. vrstvě OSI a je stejně efektivní s jakýmkoli IP
protokolem např. s TCP nebo UDP. Pracuje rovněž s jakoukoliv variací
klientského nebo serverového TCP/IP zásobníku, poněvadž pro řízení provozu
end-to-end využívá výhodu standardních TCP/IP mechanismů pro řízení toků.
Šířka pásma je při budování sítí WAN největším generátorem nákladů. CBQ
umožňuje správcům sítí definovat povolené příděly šířky pásma v absolutním
vyjádření, na rozdíl od schémat využívajících směrovače, která poskytují jen
hrubé procentní údaje odvozené z přístupu "best efford" (maximální úsilí).
Výsledkem toho je, že správci sítí mohou lépe spravovat úhrnné nákupy šířky
pásma a vztahovat příděly přímo k rozpočtům jednotlivých oddělení.

Příklad výhod
Posuďte tento příklad: Firma s deseti sídly používá jedinou linku T1 s
měsíčními náklady na šířku pásma 25 000 dolarů. Pak tato firma narazí na
typický problém: doby odezvy některých kritických aplikací se stávají
neakceptovatelnými a očekává se, že nové aplikace zvýší požadavky na šířku
pásma o dalších 30 procent. Společnost zjišťuje, že potřebuje zdvojnásobit svou
šířku pásma, což ji bude stát 300 000 dolarů ročně.
Avšak s použitím CBQ v jednom sídle společnost analyzuje provozní tok a
zjišťuje, že časově kritické aplikace používají méně než 15 procent šířky
pásma. Více než 20 procent tvoří zcela nezbytný provoz, zatímco 60 procent může
být klidně uspokojeno službou zajišťovanou s maximálním úsilím (best-effort
service). Společnost používá tyto informace, aby implementovala příslušné
zásady založené na CBQ, a zlepšila tím výkonnost kritických aplikací bez
zvětšení šířky pásma. Výsledné úspory činí 250 000 dolarů ročně, což je téměř
celý rozpočet na šířku pásma.
0 2233 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.