Aby multimediální data tekla svižně

Využití H.323 spolu s ATM QoS Firmy, které investovaly nemalé finanční prostředky do páteřních sítí ATM, až done...


Využití H.323 spolu s ATM QoS
Firmy, které investovaly nemalé finanční prostředky do páteřních sítí ATM, až
donedávna neměly možnost využít všech vlastností QoS (Quality of Service)
zahrnutých v této technologii. S nástupem méně finančně náročných přepínacích a
směrovacích technologií Ethernetu se začali manažeři sítí zajímat o to, jestli
se příslib end-to-end QoS projeví v reálných podmínkách.
Přestože vývoj norem H.323 pro multimediální přenos pokročil, dosud neexistoval
způsob, jak propojit zmíněnou technologii s ATM. Ale v současné době mohou
firmy spojit obě technologie a zajistit end-to-end QoS pomocí zařízení typu
media gateway (přenosové brány pro média).
K zajištění multimediálních datových toků mezi koncovými zařízeními v síti LAN
používá protokol H.323 řadu dalších protokolů, z nichž nejvýznamnějším je
protokol přenosu v reálném čase RTP (Real-Time Transport Protocol) a protokol
kontroly v reálném čase RTCP (Real-Time Control Protocol).
RTP a RTCP
Protokol RTP vyvinula IETF (Internet Engineering Task Force) s cílem zajistit
datový tok videa a audia. Mezi funkce protokolu RTP patří sekvenční zpracování,
řízení bufferu a časová synchronizace.
RTCP slouží ke sledování Qos a k řízení RTP relací. Multimediální datové toky
podle H.323 mohou být přenášeny v režimu ATM pomocí tří metod: přímé adresování
přes ATM, protokol RTP přes ATM (RTP over ATM) a komprimovaný RTP přes ATM
(compressed RTP over ATM).
Přímé adresování v ATM je obvyklou volbou, ale tato metoda může představovat
překážku v datovém toku, např. při přenosu zvuku přes IP, díky overheadu
(nadbytečným operacím) spojenému s aplikací RFC 1483 (multiprotokolové
zapouzdření přes ATM) a s emulací hlaviček pro LAN a volání nastavovacích
procedur. Použití videa v reálném čase však není tak citlivé k overheadu,
protože přenos probíhá ve větších datových blocích. Pro něj je tedy tato
varianta vhodná.
Kvůli vzniku nepříjemných prodlev při přenosu zvuku, jejichž příčinou je např.
kódování hlasu a zpoždění způsobené vzdáleností, je velmi důležité udržovat
další overhead co nejnižší. RTP přes ATM řeší tento problém tím, že ukončí
cestu IP paketu s adresou uživatele v přenosové bráně a provede mapování H.323
QoS do QoS ATM.
Průběh spojení
Pro přístupové procedury a procedury sestavující volání mezi koncovými body
používají terminály H.323 přizpůsobenou verzi Q.931, což je protokol používaný
pro signalizaci v ISDN. Hardwarová nebo softwarová implementace zařízení
známého jako gatekeeper zajišťuje kontrolní služby volání směrem ke koncovým
zařízením H.323.
Tyto procedury sestavující volání probíhají na základě použití přímého přenosu
IP přes ATM nebo pomocí emulace LAN. Pro datový tok médií H.323 se potom otevře
logický kanál mezi terminály H.323. Přenosové brány pro média následně použijí
zprávy otevřených logických kanálů, které obsahují adresy ATM pro kanály RTP a
RTCP. V této fázi se vytvoří přepínatelné virtuální okruhy ATM mezi přenosovými
branami médií přes páteřní síť ATM.
Konfigurace virtuálních okruhů ATM probíhá s použitím signalizačních protokolů
standardního uživatelského rozhraní ATM User Network Interface (UNI) a
privátního rozhraní mezi sítěmi Private Network-to-Network Interface (PNNI).
Fórum ATM stanovilo specifikace UNI 3.1/4.0 a PNNI, které popisují procedury
sestavující volání v ATM síti. Zprávy ATM UNI SETUP převádějí čísla portů pro
datový tok RTP do informační jednotky GIT (Generic Identifier Transport).
Ani koncové body H.323, ani gatekeeper nemají ponětí o páteřní síti ATM (je jim
lhostejno, kudy přenos prochází). Přenosová brána médií je odpovědná za
transformaci parametrů šíře pásma a QoS z požadavků připojení H.323 do ATM.
Protože je záhlaví RTP vysíláno přes páteřní síť ATM, musí se přidat 12 bytů ke
každému "non-ATM" rámci, který musí být rozdělen do buněk ATM. ATM buňky
obsahují 48 bytů uživatelských dat s 5 byty řídicích informací. Aby bylo možné
snížit overhead, přenosové brány médií mají možnost provést kompresi hlavičky
vysílaných dat.
Závěr
Protože řada prodejců prosazuje ATM a H.323 jako řešení pro QoS, je důležité,
aby síťoví správci u prodejců vždy zjistili, jakou úroveň podpory pro H.323 a
ATM nabízejí. Při rozhodování o zavádění technologie se přitom většinou klade
důraz na úroveň nabízených služeb, než na dostupnost novinek na trhu.
Standardy pro QoS integraci služeb se pomalu ale jistě stávají skutečností.
Avšak na viditelný úspěch jejich zavádění si ještě chvíli počkáme.
0 1779 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.