Aby na Vánoce někdo pracoval...

Poptávka po filtračním softwaru roste Zájmem každého zaměstnavatele je, aby jeho podřízení využívali pracovní dobu...


Poptávka po filtračním softwaru roste
Zájmem každého zaměstnavatele je, aby jeho podřízení využívali pracovní dobu co
nejefektivněji. Za tímto účelem vybavují podnik moderní výpočetní technikou a
internetovým připojením. Internet zkvalitní a rozšíří možnost komunikace,
získávání a zpracování informací, často se však pro zaměstnance stává zdrojem
zábavy nijak nesouvisející s pracovní náplní. Právě do této oblasti míří
SuperScout společnosti SurfControl, nedávno uvedený ve verzi 3.0.
Program SuperScout je určen pro nepřetržitou a úplnou kontrolu a administraci
využívání Internetu. Software nabízí zvýšení produktivity zaměstnanců, snížení
zátěže sítě a pro zaměstnavatele také omezení možnosti právních postihů z
nelegálního využití Internetu.
SuperScout obsahuje průběžně doplňovanou databázi 1,6 milionu internetových
stránek rozčleněných dle kategorie na obsah pro dospělé, násilí, kriminalitu,
ale i webmail, životní styl, sport apod. Seznam nalézá uplatnění ve stanovení
restrikcí k jednotlivým oblastem Internetu administrátor pomocí SuperScoutu
může jednoduše zakázat servery určitého typu. Program filtruje kromě HTTP i
jiné protokoly FTP, Telnet aj. Z přenášených dat a to i u neznámých protokolů
dokáže zjistit typ informací a případně omezit uživatele. SuperScout umí
zakázat i přístup k určitým typům souborů. Video, audio, obrázky SuperScout
podle typu serveru zamezí jejich nahrávání. Např. videozáznam z ekonomického
serveru zpřístupní, fotbalový zápas nikoli.
Monitorovací systém v reálném čase ukazuje kdo a kde se právě na Internetu
nalézá a třídí výstup dle kategorie serverů. Veškeré údaje jsou zaznamenávány,
průběžné zprávy SuperScout vytváří a publikuje automaticky, rozesílá je
e-mailem nebo je umisťuje na Internet.
Kromě sledování a blokování mohou správci také pouze nastavit preference, a tak
zajistit, aby se síťových prostředků dostávalo přednostně na určité zvolené
činnosti (dělení dle protokolů, určitých serverů atd.). Zaměstnanci sami budou
program jistě vnímat podstatně méně příznivě, nicméně podle převládajícího
názoru je to firma, která má právo určovat a kontrolovat, jak se nakládá s
jejími výrobními prostředky.
Představitelé společnosti SurfControl se snaží přimět potenciální zákazníky k
nákupu svého softwaru i tvrzením, že před vánočními svátky stráví řada
zaměstnanců na Internetu v pracovní době mnoho času vyhledáváním a nákupem
dárků i dalšího v této době kupovaného zboží. Na ostatní činnosti jim pak už
nemusí vybýt čas...
Třicetidenní zkušební verzi programu si lze stáhnout ze stránky
http://www.surfcontrol.com/
downloads/free_trial/superscout_for_business/index.html.
0 3162 / pah (hav)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.