AdHoc míří do Evropy

Vstup na trh Evropské unie prostřednictvím nadnárodních společností to je nejdůležitější cíl, který si pro sebe ...


Vstup na trh Evropské unie prostřednictvím nadnárodních společností to je
nejdůležitější cíl, který si pro sebe na příští rok vytýčila společnost AdHoc.
Pilotním produktem firmy je systém pro bezpapírovou kancelář AdHoc, který
vznikl v roce 1997. Za hlavní rozdíl mezi produktem AdHoc a podobnými
informačními systémy považují jeho tvůrci fakt, že jeho vývoj řídili výkonní
manažeři (především se zkušenostmi z oblasti reklamy a marketingu) a nikoliv
programátoři IT. Tím bylo podle představitelů firmy dosaženo významného posunu
směrem k ergonomii a k běžnému uživateli a systém dokázal obsáhnout zásadní
potřeby denní praxe v podnikání. AdHoc je modulárním systémem pro řízení
znalostí, jeho srdcem je systém pro správu a oběh dokumentů. K tomuto základu
je pak možné připojovat další moduly podle požadavků uživatele. AdHoc je
aplikační nadstavbou v Lotus Notes a systém je koncipován jako klient/
/server aplikace s podporou webového rozhraní.
0 3054 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.